Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація обліку дебіторської заборгованості відповідно до П (С) БО 10 "Дебіторська заборгованість на підприємстві"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
 
з дисципліни "Бухгалтерський облік" на тему:
 
"Організація обліку дебіторської заборгованості відповідно
до П (С) БО 10 "Дебіторська заборгованість на підприємстві"
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Виробничо-фінансова характеристика ВСК "Здвиж"
Розділ 2. Теоретичні основи обліку дебіторської заборгованості
2.1. П (С) БО №10 "Дебіторська заборгованість"
2.2. Економічний зміст розрахункової операції
2.3. Поточна дебіторська заборгованість
2.4. Довгострокова дебіторська заборгованість
Розділ 3. Порядок обліку та списання дебіторської заборгованості
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Постійно зростаюче переливання оборотних засобів у запаси – це безумовно суттєва причина росту кредиторської заборгованості. В цих запасах прихована збитковість підприємств України. На збільшення запасів також впливають інфляційні очікування. Ймовірно, що значна доля того, що числиться в запасах, у дійсності давно перероблена і не один раз продана продукція, і все в тому ж безподатковому секторі. Можна сказати, що в значній мірі, причиною економічної кризи в нашій країні являється криза платежів, яка проявляється у тому, що підприємства не здійснюють платежі одне одному за товари, роботи і послуги. Цей процес супроводжується ростом дебіторсько-кредиторської заборгованості при розрахунках між суб'єктами підприємницької діяльності. У країнах з розвинутою ринковою економікою підприємства (виробники) не залежать від своєчасного перерахування грошей покупцями їх продукції. Вони мають змогу безперешкодно перетворювати грошові вимоги на гроші, під заставу грошових вимог (векселів) одержувати кредит, здійснювати їх дисконт. До того ж, вони можуть шляхом проведення факторингових операцій відразу після відвантаження товарів покупцям продати комерційним банкам чи спеціальним конторам борги останніх, передоручивши їм ще й ведення своїх рахунків. Для таких посередницьких функцій й виникли спеціальні установи – комерційні банки. Українські ж банки, поки що, не стали посередниками у розрахунках і опорою підприємств в нових умовах господарювання. Вітчизняні підприємства не можуть розраховувати на регулярне, стабільне, надійне і безперешкодне користування не на "здирницьких" умовах банківськими кредитами, будувати на взаємному співробітництві свою діяльність, своєчасно отримувати кредитні ресурси. Давно назріла потреба переорієнтації банківської діяльності з грошової спекуляції на роботу з платіжними вимогами і зобов'язаннями; відродження комерційного кредиту та надання боргам майнового статусу; створення умов для безперешкодного перетворення грошових вимог і зобов'язань на гроші, їх взаємного погашення і переуступання. Таким чином, доки в Україні не організоване ефективне грошово-кредитне обслуговування підприємств-виробників, проблема неплатежів вирішена не буде.
Актуальність теми курсової роботи визначається важливістю удосконалення організації розрахунків, зокрема безготівкових, у розв'язанні глобальних економічних проблем України, і необхідністю трансформації бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків відповідно до економічних відносин ринкового спрямування. Саме ефективна організація розрахунків повинна активно сприяти зміцненню договірної дисципліни; підвищенню відповідальності підприємств за своєчасне і в повному обсязі здійснення платежів за всіма зобов'язаннями; прискоренню обороту оборотних коштів; зменшенню видатків обігу; ефективному використанню тимчасово вільних коштів та іншого. Метою курсової роботи є обґрунтування теоретичних і дослідження методологічних положень з обліку розрахунків, а також розробка практичних рекомендацій по удосконаленню організації обліку розрахунків та їх аудиту. Об'єктом курсової роботє ВСК "Здвиж". Відповідно до об'єкту, предметом курсової роботи є облік розрахунків з покупцями та замовниками; облік розрахунків з постачальниками та підрядниками; облік розрахунків з оплати праці; обліку розрахунків з бюджетом; облік розрахунків за соціальним страхуванням; облік розрахунків з іншими дебіторами. Значне місце в роботі буде посідати вивчення механізмів управління дебіторською заборгованістю. Адже ж, саме від ефективності управління розрахунками на підприємстві в більшості і залежить його фінансовий стан. Важливість управління дебіторською заборгованістю цілком зрозуміла. Дебіторська політика підприємства повинна бути побудована таким чином, щоб не допустити випадків несплати заборгованостями покупцями з одного боку, а з іншо-го – залучити нових покупців. Залучення нових покупців можливе шляхом впровадження знижок, збільшення строків сплати тощо. Будь-яке підприємство залежить від своїх дебіторів. Вони в значній мірі впливають на результати господарської діяльності підприємства. Крім того, необхідно вчитися ефективно та раціонально використовувати позики, які можуть лише на деякий час вирішити проблему неплатоспроможності. Кредити мають бути економічно обґрунтованими і доцільними. Керівництво підприємства повинне чітко визначити необхідних розмір кредиту і те, чи окупляться відсотки за цей кредит в майбутньому.
Позикові кошти, безумовно, підвищують ринкову вартість підприємства, але вони повинні бути в такому розмірі, який не шкодить фінансовому стану, а навпаки підвищує його ліквідність та платоспроможність.
З урахуванням заданої мети, необхідно вирішити наступні завдання:
Дати виробничо-фінансову характеристику діяльності ВСК "Здвиж"
Розкрити економічний зміст та основи обліку дебіторської заборгованості.
Розглянути порядок обліку та списання дебіторської заборгованості.
 
Розділ 1. Виробничо-фінансова характеристика ВСК "Здвиж"
 
Виробничий сільськогосподарський кооператив "Здвиж", розташований у пригородньому селі Шибене Бородянського району Київської області, на правому березі річки Здвиж. Територія господарства розташована в північній частині с. Шибене. Відстань від господарства до районного центра м. Бородянка – 15 км, до обласного центру м. Києва – 65 км, до найближчої залізничної станції м. Бородянки -15 км, від найближчого порту Київ річний – 60км. Господарство має вигідне розташування і хороші шляхи зв'язку.
Каналами реалізації ВСК "Здвиж" є реалізація продукції населенню, м’ясокомбінат, та молокозавод. Ці канали знаходяться на невеликій
Фото Капча