Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація виробництва продукції на підприємстві

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вихідні дані
 
1. Кількість верстатів згідно з паспортом підприємства, шт.
 
шифр
обл. 110 111 120 125 128 47 51 54 62 163 168 174 180 77 79 84 95
шт. 20 10 17 5 22 9 4 6 17 5 7 7 12 18 8 23 14
 
2. Простоювання обладнання в ремонті, % від номінального фонду часу: 5, 4.
3. Виробництво продукції за проектом плану, шт.
- виріб № 1 – 6178,
- виріб № 2 – 13291,
- виріб № 3 – 2302,
- виріб № 4 – 1407.
4. Фактично підписані угоди на поставку продукції підприємствам, шт.
- виріб № 1 – 6785,
- виріб № 2 – 15575,
- виріб № 3 – 2595,
- виріб № 4 – 1575.
5. Залишки незавершеного виробництва відповідно на початок та кінець року, шт.
- виріб № 1 – 954 і 1271,
- виріб № 2 – 2340 і 2347,
- виріб № 3 – 419 і 485,
- виріб № 4 – 287 і 284.
6. Ріст продуктивності праці, %: 108, 0.
7. Чисельність працівників згідно з проектом плану, чол. : 741.
8. Фонд розвитку виробництва, науки і техніки, тис. грн. : 320, 3.
9. Середньорічна заробітна плата фондового робітника, грн. : 1876.
 
Вступ
 
Тема даної курсової роботи “Організація виробництва продукції на підприємстві” є досить актуальною на сьогодні, адже необхідно розробляти на підприємстві шляхи і методи організації високопродуктивної роботи, яка б забезпечила найбільш ефективне використання технічних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Курсова робота складається з таких розділів:
1. Виробнича потужність і виробнича програма підприємства.
2. Використання виробничої потужності підприємства та організація додаткового виробництва продукції.
3. Розробка плану організаційно-технічних заходів на підприємстві та їх вплив на показники виробничої діяльності підприємства.
Виробнича потужність підприємства – це його здатність до випуску максимальної кількості продукції за одиницю часу до визначеної дати за допомогою сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнутому рівні їх удосконалення.
Основним завданням обчислення виробничої потужності є виявлення і використання резервів у сфері технічного прогресу і вдосконалення організації виробництва з метою збільшення випуску продукції. Для оцінки реального стану використання виробничих потужностей застосовують систему показників, яка дає змогу комплексно проаналізувати використання і розробити заходи щодо реалізації резервів виробничої потужності.
В сучасних умовах господарювання максимальне використання виробничих потужностей підприємств є найдешевшим заходом, що різко впливає на ефективність роботи кожного з них.
Для виявлення резервів виробництва важливе значення для підприємства має розробка річного плану підприємства, а саме порядок розробки, який повинен дати можливість проявити свою ініціативу всіх працівників підприємства.
При написанні теоретичної частини курсової роботи використовували підручник Платкіна Я. Д. та Янушкевича О. К. “Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві”. У навчальному посібнику висвітлюються проблеми машинобудування – важливої галузі економіки, яка на сьогодні як ніколи потребує впровадження сучасних методів виробничого менеджменту: управління виробничим процесом, виробничими ресурсами, якістю і конкурентноздатністю продукції.
У розрахунковій частині курсової роботи будуть здійснені такі обчислення, як розрахунок виробничої потужності певного виду обладнання; визначення резерву виробничої потужності; трудомісткості додаткового обсягу продукції; визначення додаткової потреби в матеріальних ресурсах.
У першому розділі здійснено вибір організаційно-технічних заходів, які включаються до плану і впровадження цих заходів може вимагати або ж не вимагати додаткових капітальних вкладень. За рахунок цих заходів проводяться розрахунки економічної чисельності працівників та економію матеріалів (алюмінієвого прокату, труб, лаку і фарби).
 
Розділ 1. Виробнича потужність і виробнича програма підприємства
 
1.1 Виробнича потужність підприємства
 
Виробнича інформація про виробничі потужності підприємства є важливим фактором наукового управління їх діяльністю.
Здатність підприємства і їхніх підрозділів виготовляти максимальну продукцію перебуває у безпосередній залежності від кількості та досконалості засобів праці, якими вони озброєні. Засоби праці, насамперед їх активна частина – знаряддя праці, треба вважати основним фактором формування виробничої потужності підприємства. При цьому зазначимо, що виробничу потужність мають не знаряддя праці, а відповідні виробничі одиниці, в яких перші організаційно функціонують.
Виробнича потужність підприємства (підрозділу) – це його потенційна здатність випускати максимальну кількість продукції за одиницю часу за визначений термін за допомогою організаційної сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнотому рівні їх досконалості і освоєння.
Особливості виробничої потужності є динамічність. Її величина встановлюється тільки на певний момент.
Основним завдання розрахунку виробничих потужностей є визначення потенційної можливості підприємства виготовляти максимальну кількість продукції, виявлення і використання резервів, пов’язаних з технічним прогресом й удосконаленням організації виробництва з метою збільшення випуску продукції.
Процес формування і використання виробничої потужності підприємства складний і залежить від багатьох взаємопов’язаних факторів. Різниця між ними полягає в тому, що одні фактори впливають на збільшення виробничих потужностей, а інші дають змогу оцінити рівень їх використання. Для вивчення факторів, що впливають на величину виробничої потужності підприємства, необхідний аналіз
Фото Капча