Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційне забезпечення стимулювання збуту на комерційному підприємстві

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
85
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Організація збуту на підприємстві
1.1 Сутність збутової діяльності
1.2 Організація каналів збуту
1.3 Змішані канали збуту
1.4 Система товароруху та її елементи
1.5 Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій
2. Характеристика діяльності ДП «Конріл» та існуючої системи збуту
2.1 Характеристика ДП «Конріл»
2.2 Управління збутом на ДП «Конріл»
3. Удосконалення організації і стимулювання збуту на ДП «Конріл»
3.1 Аналіз ринкової ситуації
3.2 Управління персоналом служби збуту
3.3 Удосконалювання стимулювання збуту на ДП «Конріл»
3.4 Методика стимулювання праці маркетологів – як фахівців зі стимулювання збуту
4. Охорона праці та навколишнього середовища
Висновок
Перелік використаних джерел
 
Реферат
 
Ключевые слова: СБЫТ, СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАНАЛЫ СБЫТА,  ПОСРЕДНИКИ, СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА. 
 
В дипломной работе, в соответствии с ее целью – управление сбытовой деятельностью на Дочернем предприятии «Конрил», были выполнены следующие задачи: 
- изучена современная  экономическая литература по данной проблематике;
-  изложены теоретические основы организации сбыта на предприятии;
- исследованы аспекты управления сбытовой деятельностью на Дочернем предприятии «Конрил».
 
Реферат
 
Ключові слова: ЗБУТ, ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, КАНАЛИ ЗБУТУ, ПОСЕРЕДНИКИ, СТИМУЛЮВАННЯ  ЗБУТУ. 
 
В дипломній роботі, відповідно до  її цілі – управління збутовою діяльністю на Дочірньому  підприємстві «Конріл», були  здійснені  наступні задачі: 
-  вивчена  сучасна   економічна  література  по даній проблематиці;
-  викладені  теоретичні  основа організації  збуту  на підприємстві;
- досліджені аспекти управління збутовою діяльністю на Дочірньому підприємстві  «Конріл».
 
Вступ
 
В даний час Україна знаходиться в умовах економічної кризи. Більшість підприємств знаходяться на грані банкрутства, ті ж які працюють сьогодні в основному виробляють продукцію, що не задовольняє запити споживачів.
На наш погляд однією з причин такого важкого положення є відсутність раціонально організованої й ефективно функціонуючої системи збуту на підприємстві, що сьогодні диктується умовами ринку. 
Сьогодні необхідно усвідомити, що продаж товару є повідомлення його цінності до споживача. Багато компаній наймають професійних торгових представників, але активну участь у процесі продажів повинні приймати більшість менеджерів, особливо керівники вищої ланки. Необхідно знаходити нові джерела цінності продукту, допомагаючи клієнтам збільшувати їхній валовий прибуток і підвищуючи задоволення від покупки. Постачальник повинен стати консультантом, здатним проаналізувати ринки і виробничий процес клієнта, визначити нові можливості свого чи бізнесу заходу для збільшення продуктивності компанії покупця. 
Метою даної роботи є організація забезпечення стимулювання системи збутової діяльності на Дочірнім підприємстві «Конріл».
 
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
1.1 Сутність збутової діяльності
 
Сьогодні для більшості ринків фізична і/або психологічна відстань між виробниками і кінцевими користувачем така, що ефективне узгодження попиту та пропозиції вимагає наявності посередників. Необхідність збутової мережі обумовлена тим, що виробник нездатний прийняти на себе всі обов'язки і функції, що випливають з вимог вільного обміну відповідно до чекань потенційних споживачів. Звертання до посередників означає для фірм втрату контролю над визначеними елементами процесу комерціалізації. 
Тому для фірми вибір збутової мережі (каналів розподілу) — це стратегічне рішення, що повинно бути сумісне не тільки з чеканнями в цільовому сегменті, але і з її власними цілями. Послідовність рішення проблем по каналах збуту приведена на рисунку 1.1.
Збутова мережа може бути визначена як структура, сформована партнерами, що беруть участь у процесі конкурентного обміну, з метою надання товарів і послуг у розпорядження індивідуальних споживачів чи індустріальних користувачів. Цими партнерами є виробники, посередники і кінцеві покупці. Любий збутовий канал виконує визначений набір функцій, необхідних для здійснення обміну.
Функції збуту: 
- вивчення результатів сегментації ринку і планування реклами;
- висновок договорів з споживачами або посередниками;
- облік і контроль виконання договорів;
- розробка плану відвантаження товарів клієнтам;
- визначення каналів збуту;
- організація прийому, збереження, упакування, сортування і відвантаження товарів клієнтам;
- інформаційне, ресурсне і технічне забезпечення збуту товарів;
- стимулювання збуту;
- установлення зворотного зв'язку з споживачами і регулювання.
 
Рисунок 1.1 - Послідовність рішень по каналах збуту
 
Виконання розглянутих функцій веде до виникнення комерційних потоків розподілу між учасниками процесу обміну, спрямованих у взаємно протилежних напрямках. Усього в каналі збуту можна виділити п’ять типів потоків: 
- потік прав власності: перехід прав власності на товари від одних власників до інших; 
- фізичний потік: послідовне фізичне переміщення товарів від виробника через посередників до кінцевого споживача; 
- потік замовлень: замовлення, що надходять від покупців і посередників; 
- фінансовий потік: різні виплати, рахунки, комісійні, котрі рухаються від кінцевого споживача до виробника і посередників; 
- потік інформації: цей потік поширюється в двох напрямках — інформація про ринок рухаються у бік виробника, інформація про пропоновані товари з ініціативи виробника і посередників направляються у бік ринку.
Таким чином, наявність каналу збуту має на увазі розподіл функцій і потоків між учасниками обміну. Ключове питання при організації мережі не в
Фото Капча