Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості обслуговування іноземних туристів в підприємствах готельного господарства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 
 
 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
«Особливості обслуговування іноземних туристів – в підприємствах готельного господарства»
з дисципліни:
«Організація ресторанного господарства»
 
ЗМІСТ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обслуговування іноземних туристі в готелі.
1. 1 Система оцінки якості обслуговування іноземних туристів.
1. 2 Класифікація готелів. Стиль обслуговування.
Розділ 2. Особливості організації обслуговування іноземних туристів харчуванням.
2. 1. Організація харчування та розрахунок для індивідуальних та групових туристів.
2. 2 Порядок складання меню для туристів. Характерні відмінності в приготуванні страв.
При складанні меню слід враховувати:
2. 3 Обслуговування по типу «Шведського столу».
Розділ 3 Шляхи вдосконалення готельного бізнесу.
3. 1 Характеристика сучасного стану готельного господарства України: проблеми і динаміка розвитку
3. 2. Вдосконалення новітніх технологій.
3. 3Обслуговування іноземних туристів в готелі «Львів»
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Додаток 1.
Додаток 2
Додаток 3
 
 
ВСТУП
Актуальність.
Сьогодні галузь готельного господарства набуває швидких темпів розвитку. Щоб встояти на ринку та втримати існуючі позиції, потрібно шукати нових шляхів.
Постійно виникає необхідність знаходити нові варіанти вдосконалення процесу обслуговування споживачів ПГГ, для успішного існування на ринку послуг та підвищення прибутку.
Висока якість обслуговування – невід'ємна складова, завдяки якій можливо втримати споживача. «Обслуговування на вищому рівні» стало дуже актуальним і важливим елементом ефективного функціонування підприємств готельного господарства.
Розглядаючи сучасний готельно-ресторанний бізнес і туризм, як одні із форм підприємницької діяльності, ми не можемо оминути індустрію обслуговування туристів, гостей які відвідують нашу країну.
Важливим елементом в обслуговуванні туристів є послуги харчування. Підприємства готельного господарства обслуговують досить різноманітний контингент відвідувачів – туристів, як вітчизняних, так й іноземних, як організованих, так й індивідуальних. Для кожної категорії споживачів потрібні особливі методи, прийоми обслуговування.
Тому, метою курсової роботи є: теоретично і практично дослідити особливості обслуговування іноземних туристів – на підприємствах готельного господарства.
Збільшення кількості туристів з-за кордону вимагає від підприємств готельного господарства формування сукупності знань і якісно нового підходу і технологій при обслуговуванні іноземних туристів.
Набуття практичних навичок щодо організації обслуговування іноземних туристів на підприємствах готельного господарства, дає змогу ще більше збільшити потік іноземних туристів до України.
Головною ланкою в системі обслуговування іноземних туристів є підприємства готельного господарства. Тому, найбільше уваги я повинна приділити роботі саме підприємствам готельного господарства.
Проблема дослідження полягає в пошуку найбільш ефективних методів і прийомів для обслуговування іноземних туристів.
Мета дослідження – вивчити технології прийому та обслуговування іноземних туристів у готелях.
Об'єкт дослідження – обслуговування туристів у готелях.
Предмет дослідження – прийом і розміщення туристів, особливості обслуговування.
Завдання дослідження:
  1. розгляд теоретичних основ організації і обслуговування іноземних туристів на ПГГ;
  2. аналіз технології прийому та обслуговування туристів на ПГГ;
  3. розробка рекомендацій щодо вдосконалення організації прийому та обслуговування в готелі туристів.
Методи дослідження: аналіз теоретичних і методичних джерел, практичного досвіду, порівняння, узагальнення.
Теоретична значимість дослідження полягає в уточнення понять про обслуговування туристів у готелях.
Практична значущість дослідження відображена в розроблених рекомендаціях щодо вдосконалення прийому та розміщення туристів у готелях
Вивчення і дослідження матеріалів, курсової роботи спрямовані на формування сучасного типу економічного мислення, набуття професійної гнучкості, компетентності, діловитості, уміння працювати в нових економічних умовах, задля добробуту нашого народу і підвищення авторитету нашої держави в світі.
 
Розділ 1. Теоретичні аспекти обслуговування іноземних туристі в готелі.
1. 1 Система оцінки якості обслуговування іноземних туристів.
На мою думку перше, щоб перейти до розділу потрібно з’ясувати наступні терміни:
Іноземний турист – особа, яка здійснює подорож, до іншої країни з не забороненою законом країни метою перебування на термін від 24 годин до одного року, із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін, з основною метою:
  • рекреації;
  • оздоровлення;
  • науки;
  • розваг;
  • спорту;
  • паломництва;
  • шоп – туру;
Туристичний продукт – попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) ;
Супутні туристичні послуги та товари – послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам;
Місце продажу (реалізації) туристичних послуг – країна, в якій зареєстровано відповідний суб'єкт господарювання, що реалізує туристичний продукт;
Місце надання туристичних послуг – країна, на території якої безпосередньо надаються туристичні послуги.
Готель – підприємство, призначене для тимчасового проживання, та надання основних і додаткових послуг.
Індустрія гостинності – бізнес, направлений на забезпечення людей житлом, живленням, а також на організацію їх дозвілля.
Категорія готелю – класифікаційне угрупування, що характеризується певним комплексом вимог.
Засоби розміщення – будь-який об'єкт, призначений для тимчасового мешкання людей.
Якість обслуговування туристів – проблема комплексна. Її вирішення передбачає ефективне використання всіх важелів, різних форм і методів
Фото Капча