Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

План створення підприємства, яке функціонує в сфері торгівлі паливо-мастильними матеріалами

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Обґрунтування ідеї
Організаційно-правова форма створення підприємства
Вибір місця розташування
Організаційне планування
Фінансовий менеджмент
Маркетинговий план
Економічне і соціальний ефект функціонування підприємства
Висновки
Література
 
Вступ
 
Нові економічні умови вимагають нових підприємців-менеджерів і надають їм можливість спробувати реалізувати свої “підприємницькі нахили”. Проте, багато хто з цих людей ніколи не керували комерційним підприємством і тому дуже мало уявляють все коло проблем, що пов’язані з підприємництвом в умовах ринкової економіки.
Господарське середовище, що постійно змінюється, ставить досвідчених і нових менеджерів перед необхідністю розрахувати і спланувати свої майбутні кроки в боротьбі з конкурентами. Тому все більша увага спрямовується на новаторство або унікальність бізнесу, що дозволяє досягти конкурентних переваг з позицій вільної конкуренції і вільного ринку.
У сучасному конкурентному економічному оточенні високоякісна кваліфікована система менеджменту (управління) і планування організації є абсолютно необхідною. Адже потрібно вміти чітко визначити перспективи нашого бізнесу, оцінити економічну ситуацію і наші можливості, визначити перспективи розвитку і функціонування компанії й всі необхідні дії по досягненню визначених цілей, проаналізувати свої ідеї, перевірити їхню доцільність і реалістичність.
У цьому зв’язку цінним є не тільки кінцевий результат цієї роботи, але і сам процес підготовки проекту управління і планування діяльності організації. Адже ми отримуємо чудовий досвід в прогнозуванні майбутньої діяльності, а також обґрунтований погляд на перспективи розвитку бізнесу у вибраній галузі народного господарства.
 
Обґрунтування ідеї
 
Для того щоб започаткувати бізнес потрібно вмотивовано обрати майбутню сферу діяльності потенційної фірми. Адже лише логічне обгрунтування перспективних планів заснування своєї справи, свідчитиме про доцільність створення суб’єкта підприємницької діяльності. Керуючись вище наведеними принципами ми здійснюємо подальший вибір ідеї заснування підприємства.
Метою даної курсової роботи є розробка і обґрунтування плану створення підприємства, яке функціонує в сфері торгівлі паливо-мастильними матеріалами. Аргументи, які свідчать на користь даного вибору наведемо в табличній формі.
Перевезення пасажирів транспортом загального користування (виконані фізичними та юридичними суб’єктами малого бізнесу), млрд.
 
Таблиця 1
1995 1998 1999 2000
Автомобільний транспорт 6, 8 7, 7 7, 9 7, 8
Темп зміни до попереднього року, % 77, 0 107, 9 102, 1 98, 9
 
З таблиці 1 видно, що обсяги перевезення пасажирів автомобільним транспортом з року в рік зростали, лише в 2000 році спостерігалось незначне зменшення.
Забезпеченість населення приватними легковими автомобілями в Рівненській області та м. Рівне (на 1000 населення, шт.)
 
Таблиця 2
1985 1990 1995 1999 2000 2000 до 1995, % 
По області 26 37 57 79 76 133, 3
м. Рівне 46 59 87 134 138 158, 6
 
Згідно з даними таблиці 2 можна зробити висновок, що володіння населенням приватним автомобільним транспортом щороку зростає. При чому темпи забезпеченості населення автомобілями в м. Рівне перевищують даний показник по області.
Отже, приймаючи до уваги вище наведені дані і те, що транспорт – одна з найважливіших інфраструктур галузі матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі й невиробничі потреби народного господарства і населення в усіх видах перевезень. Він бере участь у створенні продукції та доставці її споживачам, здійснює зв’язок між виробництвом та споживанням, між різними галузями господарства, між країнами та регіонами. Ми можемо стверджувати, що діяльність в сфері торгівлі паливо-мастильними матеріалами є і буде перспективною справою з позиції відкриття власного бізнесу.
Проте визначення галузі функціонування майбутнього підприємства не є кінцевою метою даного розділу. Адже як ми зазначили у “Вступі” новаторство та унікальність в бізнесі є запорукою здобуття конкурентних переваг. Для того щоб виділитись серед аналогічних підприємств ми плануємо на АЗС впровадити відносно новий вид послуг – газова заправка автомобілів і газових балонів. В зв’язку з цим наша фірма набуде статусу автомобільної газонаповнюючої компресорної станції (АГНКС). Тобто поряд із традиційною заправкою автомобілів бензином і дизельним пальним ми запропонуємо споживачам певне новаторство.
Звичайно аргументація відносно обгрунтування ідеї буде неповною без дослідження ринку, де буде створюватись підприємство. Розуміючи значну конкуренцію на даному ринку продукції по реалізації ПММ, ми плануємо зайняти певну нішу на ринку по заправці вантажних автомобілів та автобусів, які працюють на газу. Для цього встановлюється газокомпресорна установка з потужністю обслуговування 45 – 100 автомобілів за добу. Перспективи застосування газозаправної станції обгрунтовані наявністю в м. Рівне та Рівненському районі великої кількості міських і приміських пасажирських автобусів, а також вантажних автомобілів, які працюють на газу. При цьому найближча газозаправна станція в м. Рівне знаходиться на вул. Костромській район Автовокзалу. Виходячи з позиції найкращого задоволення попиту споживачів, створення ще однієї АГНКС вважаємо доцільним кроком в розвитку ринку продажу паливо-мастильних матеріалів. Подальше обгрунтування ідеї створення нашого бізнесу буде продовжене в розділах “Вибір місця розташування” і “Маркетинговий план”.
 
Організаційно-правова форма створення підприємства
 
Повна та скорочена назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю “Октан”, ТзОВ “Октан”.
Юридична адреса: 33024, м. Рівне, вул. Макарова, 26. Тел. 63-02-92.
Форма власності підприємства буде колективною в зв’язку з
Фото Капча