Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Планування основної діяльності підприємства ЗАТ "Comp"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вихідні дані
 
Таблиця 1
№ п/п Показник Одиниця
виміру Значення
1 Кількість споживачів даної послуги в минулому році чол. 1591
2 Кількість звернень за послугою здійснених середнім покупцем шт. 14
3 Частка підприємства на ринку % 15
4 Норма проникнення на ринок нових споживачів долі одиниці 0, 4
5 Коефіцієнт, який враховує зменшення кількості покупок через недостатню обізнаність чи недостатню рекламу долі одиниці 0, 6
6 Обсяг послуг у базисному році грн. 33591
7 Фонд робочого часу фактично відпрацьований усіма робітниками у базисному році год. 4691
8 Плинність робочої сили у базисному році % 21
9 Плинність робочої сили у плановому році % 15
10 Показник росту продуктивності праці на 1% зменшення плинності - 0, 2
11 Тривалість робочого дня год. 8
12 Ціна послуги у базисному році грн. 55, 92
13 Залишкова вартість устаткування на початок планового періоду грн. 5091
14 Залишкова вартість будівлі на початок планового періоду грн. 10091
15 Єдиний податок % 10
16 Послуги банку, зв’язку, канцелярське приладдя, бланки, тощо грн. 500
 
Таблиця 2
Витрати матеріальних ресурсів у базисному році
№ п/п Назва ресурсу Оди-ниця ви-міру Витрати в базисному році в натуральних показниках Ціна за одиницю ресурсу, грн Планова зміна норм витрат ресурсу, % Планова зміна ціни на одиницю ресурсу, % 
1 2 3 4 5 6 7
1 Процесор шт 32, 91 12 -25 25
2 Мат. плата шт 34, 91 13 -20 20
3 Монітор шт 43, 91 23 -20 25
4 CD-ROM шт 23, 91 34 -10 -20
5 Вінчестер шт 45, 91 4 20 -25
 
Таблиця 3
Дані для побудови кривої попиту
Попит (Nt) 600 800 1000 1200
Ціна (Ц) 90 70 50 30
 
Ціна продукції підприємства у базовому році становить 55, 92 грн.
 
Вступ
 
Основними економічними перетвореннями є реалізація на практиці принципів самоврядування, самозабезпечення, самоуправління. При цьому принципи самофінансування та матеріальної відповідальності за кінцеві результати виробничо-господарської діяльності підприємств можуть бути в повній мірі реалізовані при умові надання трудовим колективам широкої самостійності.
При ринкових умовах для того, щоб вижити, успішно працювати тривалий час, досягнути поставлених цілей, підприємство повинно бути результативним і прибутковим. Прибутковість і результативність досягається процесом управління, який пов’язує функції планування, організації, мотивації і контролю.
Планування діяльності підприємства чи організації зводиться до розробки плану.
Діяльність з розробки планів охоплює всі сторони життя. На етапі планування визначаються всі необхідні параметри досягнення цілей – час, терміни, потреба в трудових, матеріально-технічних, фінансових ресурсах, строки поставок сировини і матеріалів, обладнання, розміри інвестування та ін. Прийняті в плані рішення повинні забезпечити досягнення цілей підприємства в запланований термін з мінімальними затратами необхідної якості.
Але потрібно зауважити, що планування на ринку послуг має свої характерні риси, так, ринок послуг має наступні особливості:
Послуга не існує до її надання, тобто продукт створюється в процесі надання послуги, що робить неможливим порівняння двох різних продавців, двох різних фірм тощо. Порівняння можливе лише після отримання послуги.
Часто надання послуг вимагає спеціальних знань та майстерності, які покупцю важко оцінити, а часто і зрозуміти.
Власне послуга, як товар має наступні особливості:
Нематеріальний характер послуг: послугу неможливо продемонструвати, побачити, спробувати, транспортувати, зберігати, пакувати, або вивчати до отримання цих послуг.
Нерозривність виробництва та реалізації послуг: надати послугу можна лише тоді, коли надходить замовлення або з’являється клієнт.
Мінливість: якість послуги сильно залежить від того, хто надає її, а також від того коли і де її надають. Це пов’язано з різноманітністю характерів працівників, рівнем їх кваліфікації.
Нездатність послуг до зберігання.
Обране мною підприємство – ЗАТ “Comp”. Основною його діяльністю є:
Ремонт комп’ютерів та оргтехніки;
Продаж комп’ютерів та оргтехніки;
Послуги з установки програмного забезпечення та надання консультацій.
 
1. Планування основної діяльності підприємства
 
1.1 Дослідження кон’юнктури ринку
 
Виходячи з особливостей послуг, як товару, а також ринку послуг, особливо важливим етапом планування діяльності підприємства сфери послуг є вивчення ринку, споживачів, конкурентів, оскільки виробнича діяльність такого підприємства напряму залежить від ситуації на ринку.
В першу чергу необхідно дати характеристику послузі, що буде надаватись. Послуга, що надається ЗАТ “Comp” – продаж та ремонт комп’ютерної і оргтехніки, а також встановлення різноманітного програмного забезпечення.
Вигода клієнтів – швидке обслуговування та поставки техніки, що забезпечується наявністю складів в Рівненській області. Це дозволяє продавати покупцям не “на замовлення”, як працюють більшість місцевих фірм, а здійснювати “миттєвий продаж”. До переваг слід також віднести високий рівень обслуговування, послуги висококваліфікованих спеціалістів на місця та багато інших зручностей.
Наступним кроком по дослідженню кон’юнктури ринку є вивчення споживачів даної послуги. На даному етапі здійснюється сегментація ринку за наступними вимогами:
Кожен з сегментів, що розглядається, має бути
Фото Капча