Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи з історії української культури (для студентів всіх спеціальностей НУВГП)

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1966

Матковська О. Львівське братство: Культура і традиції. Кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст. – Л., 1996
Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576–1636). – К., 1990
Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. – К., 1990
Овсійчук В.А. Українське мистецтво ХІV – першої половини ХVІІ століття. – К., 1985
Овсійчук В.А. Українське мистецтво другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (Гуманістичні та визвольні ідеї). – К., 1985
Острозька академія ХVІ–ХVІІ ст.: Енциклопедичне видання. – Острог, 1997
Ричков П., Луц В. Архітектурно–мистецька спадщина князів Острозьких. – К., 2002
Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія: У 2-х част. – К., 1995
Халебський П. Україна – земля козаків. – К., 2008
 
Тема 4. Українська культура у другій половині XVII–XVIII ст.
 
1.Розвиток освіти, наукових знань, книгодрукування.
2.Усна народна творчість і література.
3.Козацьке бароко. Визначні пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва.
4.Музична і театральна культура.
Реферати та повідомлення:
-Києво-Могилянська академія.
-Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч.
-Козацькі літописи.
-Визначні культурні діячі і мистецькі пам’ятки ХVІІ–ХVІІІ ст.
-Козак–Мамай на картинах ХVІІ–ХІХ ст.
Завдання для самостійної роботи:
Підготуйте короткі біографічні довідки про визначних діячів української культури ХVІІ–ХVІІІ ст. за галузями їх діяльності (учені, письменники, церковнослужителі, архітектори, скульптори, художники та іконописці, гравери тощо).
Ознайомтесь із основними історичними і літературними творами ХVІІ–ХVІІІ ст., із літописом Самійла Величка.
Розшукайте відомості про школи і друкарні; про церкви і монастирі як осередки духовної культури українців. Використайте свідчення іноземців.
Підготуйте матеріали про матеріальну і побутову культуру, розвиток музики і театру, про палацо–паркове і декоративно–ужиткове мистецтво.
Законспектуйте головні ознаки і наведіть приклади мистецьких стилів „бароко“, „рококо“, „класицизм“; встановіть значення термінів просвітництво, парсуна, мідьорит, канти, псалми, четьї-мінеї.
 
Література до теми
Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 1981
Величко С. Літопис. Т. 1–2. / Пер. В.О.Шевчука. – К., 1991
Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 1988
Жолтовський П.М. Український живопис ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 1978
Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1983
Запорожці. До історії козацької культури. – К., 1993
Кагамлик С. Світло духовності і культури (З історії Києво-Печерської лаври ХVІІ–ХVІІІ ст.) – К., 2008
Логвин Г.Н. З глибин. Гравюри українських стародруків ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1990.
Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1994
Овсійчук В.А. Майстри українського барокко. Жовківський художній осередок. – К., 1991
Степовик Д.В. Леонтій Тарасевич і українське мистецтво барокко. – К., 1986
Хижняк З.И. Киево–Могилянская Академия. – К., 1988.
 
Тема 5. Культура України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.
 
1.Доба національно–культурного відродження.
2.Розвиток освіти, науки, літератури.
3.Театральна і музична культура.
4.Архітектура та образотворче мистецтво.
Реферати та повідомленя:
-Тарас Шевченко – художник.
-Митці українського театру (М.Старицький, М.Кропивницький, П.Саксаганський, М.Садовський, І.Карпенко-Карий, М.Заньковецька, С.Крушельницька та ін.).
-Кобзарі та лірники в Україні.
-Наукове товариство імені Т. Шевченка (НТШ) у Львові – перша українська академія наук.
Завдання для самостійної роботи:
Охарактеризуйте основні періоди національно-культурного відродження українського народу наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. у складі Російської та Австрійської (Австро–Угорської) імперій; складіть хронологію найважливіших подій; наведіть приклади культурницької діяльності українських товариств, громад, земств, „просвіт“.
Підготуйте короткі розповіді про основоположників української літературної мови, історіографії, етнографії, театральної і музичної культури, ознайомтеся із їх творчістю.
Складіть перелік найвизначніших архітектурних та скульптурних пам’яток у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Полтаві, Херсоні та ін., підготуйте відповідні ілюстрації та матеріали.
Ознайомтеся із творчістю визначних архітекторів, скульпторів, майстрів іконопису, гравюри, портретного мистецтва, театральної і музичної культури.
Розшукайте інформацію про центри декоративно-ужиткового мистецтва (Косів, Кролевець, Опішня, Петриківка та ін.) та про садово-паркові ансамблі у Качанівці, Алупці, Умані та ін.
Випишіть характерні риси мистецьких стилів та напрямків: ампір, еклектизм, імпресіонізм, класицизм, модерн, реалізм, романтизм, символізм; означте терміни громади, земства, інтелігенція, масони, москвофіли, народовці, просвіти, просвітництво.
 
Література до теми
Дзюба І. Шевченко вовіки насущний //Дзюба І. 
З криниці літ. Т. ІІ. – К., 2001. – С. 510–516
Жаборнюк А. Мистецтво живопису і графіки на Україні у першій половині і середині ХІХ століття. – К., 1988
Корифеї українського театру. – К., 1982
Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини ХІХ– початку ХХ століття. – К., 1989
Рубан В.В. Український портретний живопис першої половини ХІХ ст. – К., 1984
Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986
Русалка Дністрова: Документи і матеріали. – К., 1989
Степовик Д. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. – К., 1992
 
Тема 6.
Фото Капча