Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи з історії української культури (для студентів всіх спеціальностей НУВГП)

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Розвиток української культури у 1920-х – 1940-х роках

 
1.Національно-культурна політика у 1917–1920–х рр. Українізація та доба „Розстріляного відродження“.
2.Розвиток культури у Західній Україні та в еміграції у міжвоєнний період.
3.Українська культура у період ІІ Світової війни та у повоєнні роки.
Реферати та повідомлення:
-Утворення та діяльність Української академії наук. Володимир Вернадський.
-Творчість В.Винниченка, М.Грушевського, О.Довженка, М.Зерова, Л.Курбаса, М.Рильського, М.Хвильового, П.Тичини та інших видатних діячів української культури.
-Українська автокефальна православна церква. Митрополит Василь Липківський.
-Культурницька праця митрополита Андрія Шептицького.
-Сталінські репресії у післявоєнний період.
 
Література до теми
Акуленко В.І. Злочин проти пам’яті. Про нищення культурних цінностей на Україні (1927–1941 рр.). – 
К., 1991
Дзюба І. З історії українського кінематографа // Дзюба І. 
З криниці літ. Т. ІІ. – К., 2001. – С. 726–742
Довженко О. Україна в огні. Кіноповість, щоденник. – К., 1990
Ільєнко І. У жорнах репресій: Оповіді про укр. письменників (за архівами ДПУ – НКВС). – К., 1995
Касьянов Г.В., Даниленко В.М. Сталінізм і українська інтелігенція. – К., 1991
Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К., 1998
Культурне життя в Україні: Західні землі. Документи і матеріали. Т. 1. – К., 1995
Лавріненко Ю. Розстріляне Відродження: Антологія 1917–1933. – К., 2003
Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919–1939. – К., 1999
Петров В. Діячі української культури (1920–1940 рр.) – жертви більшовицького терору. – К., 1992
Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. Спогади 1933–1941 рр. – Тернопіль, 1999
Репресоване „Відродження“: (Українська культура у 20–ті роки / Упоряд. О.І.Сидоренко. – К., 1993
Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20–50–ті роки ХХ ст.). – К., 1994
Юрчук В.І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло і тіні. – К., 1995
 
Тема 7. Українська культура у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
 
1.Національно-культурне відродження у 1950–1960-х роках.
2.Українська культура у 1960-х–1980-х роках. Боротьба за збереження національно-культурної ідентичності.
3.Особливості і тенденції розвитку сучасної української культури.
Реферати та повідомлення:
-Творчі портрети видатних письменників, вчених, церковних і культурних діячів (М.Вінграновський, Олесь Гончар, Іван Дзюба, Ліна Костенко, ІванОгієнко та ін.)
-Правозахисники і дисиденти у боротьбі за збереження християнської віри і національної культури (Іван Гель, Валерій Марченко, Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл та ін.)
-Відродження національної мови та культури у добу „перебудови“.
-Український іконопис та сакральне мистецтво у ХХ столітті.
-Українська популярна музика.
-Сучасне образотворче мистецтво.
Література до теми
Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К., 2005
Дзюба І. Бо то не просто мова. Звуки… – К., 1990
Дзюба І. Чи усвідомлюємо національну культуру як цілісність? //Дзюба І. З криниці літ. Т. ІІ. – К., 2001. – 
С. 578–594
Дзюба І. Сучасна мовна ситуація в Україні // Там само.– С. 715–722
Дзюба І. З історії українського кінематографа // Там само. – С. 726–742
Коваль В. „Собор“ і навколо собору. – К., 1989
Костенко Ліна. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала. – К., 2005
Культурне життя в Україні: Західні землі. Документи і матеріали. Т. 2. (1953–1966) / Відп. ред. Ю.Сливка. – 
Л., 1996
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 
Підручники та навчальні посібники
 
Бокань. В.А., Польовий Л.П. Історія культури України: – К., 1998
Греченко В.А., Чорний І.В. Історія світової та української культури з тестовими завданнями. – К., 2009
Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К., 2000.
Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: У 3-х ч. – Л., 2003–2005
Культура українського народу / В.М.Русанівський та ін. – К., 1994
Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 2001
Попович М.В. Культура: Ілюстрована енциклопедія України. – К., 2009
Українська культура: історія і сучасність /За ред. С.О.Черепанової. – Л., 1994
Художня культура України / Масол Л.М. та ін. – Харків, 2010
Шейко В.Л., Білоцерківський В.Я. Історія української культури. – К., 2010
Шейко В.Л., Тишевська Л.Г. Історія української культури. – К., 2010
 
Довідники. Словники
 
Митці України: Енциклопедичний довідник. – К., 1992
Ничкало С.А. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник. – К., 1999
Яремків М., Кругляк О., Мистецтво: види, жанри. Словник–довідник образотворчих термінів. – Тернопіль, 2008
 
Додаткова література до курсу
 
Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці. – Л., 1992
Видатні постаті в історії України ІХ–ХІХ ст. – К., 2002
Дзюба І. Україна перед Сфінксом майбутнього. – К., 2001
Дзюба І. Між культурою і політикою. – К., 1998
Дзюба О., Павленко Г. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (Х – середина ХVІІ ст.). – 
К., 1998
Духовна велич України: Наук.–публ. зб. – К., 2004
Запаско Я.П. Українська рукописна книга. – Л., 1999
З української старовини. Альбом /Д.І.Яворницький та ін. – К., 1991
Ісаєвич Я. Д. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. – Л., 1996
Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання. Витоки. Розвиток. Проблеми. – Л., 2002
Історія української культури /За ред. І.Крип'якевича. – 
К., 1994
Історія української архітектури / Ю.Асєєв та ін. – К., 2003
Історія української культури: У 5-ти томах / Патон Б.Є. (гол. ред.). – К., 2001–2008. – тт. 1–4
Культура і побут населення України / В.І.Наулко та ін. – К., 1991
Леонтьєв Д.В. Архітектура України. Велика ілюстрована енциклопедія. – Х., 2010
Лизанчук В. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. – Л., 1995
Логвин Г.Н. З глибин. Давня книжкова мініатюра ХІ–ХVІІІ століть. – К., 1974.
Маланюк Є. Нарис з історії нашої культури. – Нью-Йорк, 1954.
Марченко М.І. Історія української культури. З найдавніших часів до середини XVII ст. – К., 1961.
Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994
Нариси історії „Просвіти“ /Іваничук Р. та ін. – Л., Краків, Париж. – 1993
Нариси з історії українського мистецтва / За ред. В.Г.Заболотного. – К., 1996
Нариси української популярної культури / За ред. О.Гриценка. – К., 1998
Овсійчук В.А. Українське малярство Х–ХVІІІ ст. Проблеми кольору – Л., 1996
Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. – К., 1991; 1992
Попельницька О., Оксенич М. 100 великих діячів культури України. – К., 2010
Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.). – К., 1998
Семчишин М. Тисяча років української культури (Історичний огляд культурного процесу). – К., 1993
Степовик Д. Скарби України. – К., 1991
Степовик Д. Історія української ікони Х–ХХ ст. – 
К., 1996
100 найвідоміших шедеврів України. – К., 2004
Тищенко О.Р. Історія декоративно–прикладного мистецтва України (ХІІІ – ХVІІІ ст.). – К., 1992
Українська культура: Лекції за ред. Д.Антоновича. – 
К., 1993
Українська художня культура / За ред. І.Ф. Ляшенка. – 
К., 1996
Українські народні думи та історичні пісні. – К.,1990
Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку ХVІІІ століття / Перекл. з англ. М. Габлевич. – Л., 2001
Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література ХVІ–ХVІІІ ст.: У 2-х кн. – К., 2004–2005
Фото Капча