Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Податкова система

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Назвіть ставку податку на додану вартість, що застосовується для оподаткування операцій з експорту товарів, послуг, робіт:

20%;
10%;
нульова ставка;
експорт товарів, робіт, послуг звільнено від оподаткування.
2. Практичне завдання:
Визначити суму податку на прибуток, який сплачується кожного кварталу, якщо:
а) сума оподатковуваного прибутку за перший квартал складає 60 000 грн, за другий квартал від’ємне значення об’єкта оподаткування становить 40 000 грн, за третій квартал оподатковуваний прибуток – 20 000 грн, за четвертий – 40 000 грн.
б) від’ємне значення об’єкта оподаткування за перший квартал складає 200 000 грн, оподатковуваний прибуток за другий квартал – 40 000 грн, за третій – 60 000 грн, за четвертий – 20 000 грн, за перший квартал наступного року – 100 000 грн.
Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (іспиту)
Елементи системи оподаткування.
Класифікація податків.
Економічний зміст та призначення ПДВ.
Види мита, порядок його нарахування та сплати.
Економічне обґрунтування та особливості митного оподаткування.
Економічний зміст оподаткування доходів громадян.
Визначення оподатковуваного доходу при оподаткуванні фізичних осіб.
Економічна сутність податку на прибуток підприємств.
Місцеві збори.
Місцеві податки.
Незаконне ухилення від сплати податків.
Обчислення й сплата акцизного податку.
Основні напрямки проведення податкової роботи.
Перекладання податків у виробничій сфері та сфері обігу.
Пільги при оподаткуванні доходів фізичних осіб.
Пільги при оподаткуванні податком на прибуток підприємств.
Платники податку на прибуток підприємств та об’єкт оподаткування.
Платники та об’єкт оподаткування акцизним податком.
Побудова ставок, порядок обчислення і перерахування земельного податку.
Податкова політика та основні напрями її реалізації.
Податкова система України та основні вимоги до неї.
Порядок застосування майнових податків, їх переваги та недоліки.
Порядок обчислення та сплати земельного податку в бюджет.
Порядок обчислення та сплати податку за першу реєстрацію транспортного засобу.
Порядок обчислення та сплати в бюджет ресурсних платежів.
Порядок оподаткування доходів суб’єктів малого бізнесу.
Призначення акцизного податку, види підакцизних товарів.
Структура державної податкової служби України.
Сутність митної справи та принципи її організації в Україні.
Сутність податків та їх призначення.
Сутність податкової політики та основні напрямки її реалізації.
Сутність та організації податкової роботи.
Узаконені способи зменшення суми податкових платежів.
Економічний зміст і призначення ПДВ. Особливості, переваги та недоліки податку.
Платники та об’єкт оподаткування ПДВ.
Сутність та призначення акцизного податку.
Соціально-економічна сутність мита і основи митної справи.
Платники та об’єкт оподаткування митом.
Види мита. Перелік товарів, що оподатковуються митом, ставки мита.
Економічна сутність податку на прибуток підприємств.
Платники податку на прибуток підприємств.
Склад валових доходів підприємства.
Складові собівартості, що враховуються при оподаткуванні прибутку підприємств.
Амортизаційні відрахування при оподаткуванні прибутку підприємств.
Платники фіксованого сільськогосподарського податку.
Об’єкт оподаткування та ставки ФСП.
Плата за користування лісовими ресурсами.
Особливості спрощеної системи оподаткування фізичних осіб.
Штраф та пеня як види неподаткових платежів в бюджет.
Необхідність та порядок обліку платників податків.
Зразок екзаменаційного білету
1. Теоретичне завдання:
1. Пільги при оподаткуванні податком на прибуток підприємств.
2. Дати відповідь на тести:
Залежно від податкової юрисдикції держави платники податків поділяються на:
юридичні платники, фактичні платники;
фізичні особи, юридичні особи;
резиденти, нерезиденти;
прямі платники, опосередковані платники.
Вкажіть дату виникнення права на податковий кредит по податку на додану вартість:
дата списання коштів з рахунку покупця;
дата оприбуткування товарів, робіт, послуг;
дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувалася будь-яка подія, що сталася раніше: або дата оприбуткування товарів, робіт, послуг, або дата відвантаження товарів, робіт, послуг;
дата відвантаження товарів, робіт, послуг продавцем.
2. Практичне завдання:
Промислове підприємство, розташоване в басейні річки Дніпро (Київська область), у своїй діяльності використовує водні ресурси загальнодержавного призначення із змішаного джерела. Установлений ліміт забору води на 1 квартал становить 3 000 м3. Згідно з даними первинного обліку води за показниками вимірювальних приладів до змішаного джерела водопостачання забрано з початку року 3 400 м3 води, з яких 45% – підземні води, 55% – поверхневі води. У тому числі на протипожежні потреби використано 300 м3 водних ресурсів.
Норматив збору за використання води з басейну річки Дніпро складає 30, 02 грн. /100 м3, за спеціальне використання підземних вод Києво-Святошинського району – 34, 88 грн. /100 м3. Визначити суму збору за спеціальне використання води.
 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
 
Основна література
 1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс України від 02. 12. 2010 № 2755-VI. – Режим доступу: http: //zakon. rada. gov. ua
 2. Мединська Т. В. Податкова систем: навч. посібник / Т. В. Мединська, Н. I. Власюк. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – Львів: Магнолія-2006, 2012. – 424 с.
 3. Педченко. Н. С. Податкова система: навч. -метод. посібник / Н. С. Педченко. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. – 190 с.
 4. Додаткова література:
 5. Бечко П. К. Податковий менеджмент: навч. посібник / П. К. Бечко, Н. В. Лиса. – К. : ЦУЛ, 2009. – 288 с.
 6. Бодюк А. В. Оподаткування населення: навч. посібник / А. В. Бодюк, С. П. Дусяк, В. С. Дубель, С. І. Кривенко. – К. : Кондор, 2009. – 202 с.
 7. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс України від 16. 01. 2003 року № 435-IV. – Режим доступу: http: //www. zakon. rada. gov. ua
 8. Демиденко Л. М. Податкова система: навч. посібник / Л. М. Демиденко, Ю. Л. Субботович. – К. : ЦНЛ, 2007. – 184 с.
 9. Іванов Ю. Б. Податковий менеджмент: підручник /Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова. – К. : Знання, 2008. – 525 с.
 10. Митний кодекс [Електрон. ресурс]: Кодекс України від 11. 07. 2002 № 92-IV. – Режим доступу: http: //www. zakon. rada. gov. ua
 11. Паранчук С. В. Податковий менеджмент: навч. посібник / С. В. Паранчук, Є. М. Романів, О. С. Червінська. – 3-є вид., перероб. і доп. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 288 с.
 12. Податкова політика та її економічна оцінка [Електрон. ресурс]. – 2007. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.
 13. Пріб К. А. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень: навч. посібник / К. А. Пріб, В. I. Федько. – К. : ЦНЛ, 2007. – 320 с.
 14. Сердюк О. М. Податкова система (практикум) : навч. посібник / О. И. Сердюк, Т. В. Заревчацька. – К. : ЦУЛ, 2007. – 328 с.
 15. Тимченко О. М. Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент: монографія / О. М. Тимченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 228 с.
 16. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс України від 16. 01. 2003 року № 435-IV. – Режим доступу: http: //www. zakon. rada. gov. ua
 17. Ярема Б. П. Податковий менеджмент: навч. посібник / Б. П. Ярема, В. П. Маринець. – Львів: Магнолія-2006, 2008. – 224 с.

 

Фото Капча