Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття будівельної продукції і завдання її статистичного вивчення

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Безперервне виробництво матеріальних благ виступає об'єктивною передумовою функціонування будь-якого суспільства. Створювана будівельна продукція, як частина суспільного продукту, складається із закінчених будівель і споруд, інших об'єктів, які функціонують як основні фонди в різних галузях народного господарства. Тому постійне збільшення її обсягів виступає однією з умов задоволення культурно-побутових потреб населення країни, підвищення його добробуту.
Будівельна продукція – це прямий, корисний результат виробничої діяльності працівників, що зайняті в сфері будівництва, яка виступає у вигляді закінчених об'єктів чи робіт по підтримці цих об'єктів у робочому стані.
У цьому визначенні окреслені головні ознаки будівельної продукції, з яких випливає, що не вся продукція будівельної організації відноситься до будівельної продукції. Наприклад, продукція підсобного виробництва (розчинного вузла, столярної майстерні і інші), або обслуговуючих господарств (транспорт) не відноситься до будівельної продукції, а до продукції відповідних галузей народного господарства – промисловості, вантажного транспорту, або сільського господарства, якщо в будівельній організації є відгодівельне господарство або теплиця. А це значить, що будівельна продукція – це прямий корисний результат основної діяльності, тому до її складу входять об'єкти зведені на будівельному майданчику, де здійснюється переробка будівельних матеріалів і конструкцій. Закуплені предмети праці не включаються до складу будівельної продукції до моменту, коли вони не будуть включені в дію. Не є прямим результатом будівельного виробництва, а значить не відноситься до будівельної продукції монтаж і демонтаж будівельних машин або механізмів, зведення тимчасових споруд, навісів, які зводяться за рахунок накладних витрат і які враховані в кошторисних одиничних розцінках.
 
1. Поняття будівельної продукції і завдання її статистичного вивчення
 
Будівельна продукція – це лише корисний результат виробничої діяльності, тобто те, що можна використовувати за призначенням. З огляду на це не можна вважати будівельною продукцією виробничий брак, який підлягає виправленню. Не відносяться і не включаються до складу будівельної продукції відходи будівельного виробництва – бита цегла, розібрані риштування і інше, хоч вони можуть бути реалізовані.
Продукція будівництва має речову форму, або форму виробничих послуг. Речова форма будівельної продукції – це будівлі і споруди, причому, будівлями вважаються об'єкти, що мають розміри площі і місткість, вони призначені для перебування в них людей чи зберігання майна, вони мають стіни і дах. Споруди, на відміну від будівель характеризуються протяжністю (мости, канали, дороги, греблі), місткістю (доменні печі, шахти) та інше.
Створення будівель і споруд відбувається шляхом виконання будівельних робіт, серед яких виділяються: складання стін, підготовка фундаменту, опоряджувальні роботи, робота по встановленню даху та підлоги; санітарно-технічні роботи; електротехнічні роботи; інші спеціальні роботи.
Будівельна продукція, що має форму виробничих послуг – це роботи, які приводять до збільшення створеної раніше споживної вартості, або ж відновлення втраченої в процесі експлуатації вартості. Зокрема, це монтаж виробничого обладнання, який здійснюється спеціалізованими будівельними організаціями, а не робітниками заводу-виготовлювача. Сюди відносяться також капітальний ремонт об'єктів будівництва, в процесі здійснення якого виконується практично той же комплекс робіт, що і при створенні нових об'єктів.
Важливою особливістю продукції будівництва є те, що до її складу не входить вартість виробничого, чи силового обладнання, що встановлюється на об'єкті. Зумовлено це тим, що воно є продукцією промисловості і в процесі його установки не піддається будівельній переробці.
В той же час обладнання, що встановлюється на об'єкті, яке є конструктивним елементом будови відноситься до продукції будівництва. Наприклад, ліфти, санітарно-технічне обладнання та інше. Це обладнання піддається обробці в будівельному процесі, є органічною частиною будівельного об'єкта і відноситься до будівельної продукції.
Створення будівельної продукції пов'язане з виконанням робіт, зумовлених підготовкою будівництва, зокрема, геологорозвідувальних та проектно-пошукових, що виконуються спеціалізованими організаціями. Вони також є елементом продукції будівництва.
 
2. Елементи будівельної продукції і її склад по ступеню готовності
 
Очікуваним результатом діяльності будівельного комплексу є об'єкт, який готовий для використання його по прямому призначенню як виробничі потужності чи для задоволення культурно-побутових потреб. Для заводського цеху – це здатність забезпечувати в ньому нормальне протікання виробничого процесу, для житлового будинку як об'єкта будівництва – це здатність служити населенню в якості житла.
Проте, спорудження об'єктів це процес, який займає певний час, що розтягується на місяці, а то й роки. Це тривалий процес, і в кожний даний момент виробничого циклу будівельна продукція знаходиться на різних стадіях її завершеності або готовності. Тому, щоб визначити її загальний обсяг потрібно чітко відмежувати елементи продукції з цієї точки зору.
Основою для ділення будівельної продукції за ступенем готовності є рівень завершення технології виробництва всіх робіт по об'єкту. З цієї точки зору вона може бути поділена на дві великі групи: готова, або завершена продукція і незавершене будівельне виробництво.
Готова продукція – це кінцева продукція будівельного виробництва у вигляді підприємств, комплексів, які можуть виконувати передбачені проектом функції основних фондів по виробництву продукції та надання послуг.
Признання цього факту знаходить в акті його прийому в експлуатацію, що оформляється державною приймальною комісією. Якраз ця готовність відображається в державній звітності про введення в дію основних фондів і виробничих потужностей.
Незавершене будівельне виробництво – це обсяг будівельно-монтажних робіт, які виконані на об'єктах, що знаходяться
Фото Капча