Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Прослідковування засобів вираження обставини мети та причини у сучасній німецькій мові на основі роману Andrea Camilleri “Der Dieb der süβen Dinge” та визначення частотності їх вживання

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота на тему:
 
«Прослідковування засобів вираження обставини мети та причини у сучасній німецькій мові на основі роману Andrea Camilleri “Der Dieb der süβen Dinge”  та визначення частотності їх вживання»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ І. Члени речення. Обставина причини та обставина мети
1.1. Обставина причини
1.2. Обставина мети
Висновки до розділу І
Розділ ІІ. Обставина причини та обставина мети в сучасній німецькій мові на прикладі роману Andrea Camilleri “Der Dieb der süβen Dinge”
2.1. Обставина причини
2.2. Обставина мети
Висновки до розділу ІІ
Загальні висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
Синтаксис це розділ граматики, в якому вивчаються будову і граматичне значення словосполучень і речень. Основними одиницями синтаксису є словосполучення, член речення і речення.
Синтаксис є одним з найскладніших розділів будь-якої мови. В синтаксичному ярусі знаходять функціональну оцінку всі засоби мови й мовлення. Одним з проблемних моментів у сьогоднішньому синтаксисі є визначення другорядних членів речення. На сьогодні актуальним є більш глибоке визначення другорядних членів речення, а саме обставини, у німецькій мові. Цим ми і обумовлюємо актуальність нашого курсового дослідження.
За теоретичну основу курсової роботи взято наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних лінгвістів в області синтаксису, зокрема: Адмоні В. Г., Баєва Г., Власова Т. М., Левітас В. В., Єгорова З. Л., Боєв О. Д., Іванова Т. В., Шендельс Е. І., Москальска О. І, Рудольф та Урзула Гоберги, Томас Тінефелд, Волфганг Стернефулд, Шмідт. Ф та інші.
Практичне значення роботи полягає в тому, що результати можуть бути застосовані у практичному курсі німецької мови під час вивчення обставини як другорядного члена речення.
Метою курсової роботи є просліджувати засоби вираження обставини мети та причини у сучасній німецькій мові на основі роману та визначити частотність їх вживання.
Сформульована мета передбачає виконання таких завдань:
  • опрацювати теоретичну літературу по темі;
  • зібрати фактичний мовний матеріал;
  • проаналізувати засоби вираження обставини причини та визначити їх частотність;
  • проаналізувати засоби вираження обставини причини та визначити їх частотність.
Об’єктом курсової роботи є обставина, як другорядний член речення.
Предметом курсової роботи виступає, зокрема, засоби їх вираження та їх частотність вживання.
Методи дослідження: порівняльний метод, метод функціонального аналізу.
Мета і завдання роботи зумовили таку її структуру: курсова робота складається зі вступу з двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку. У першому розділі «Члени речення. Обставина причини та мети» розглядається лінгвістичне тлумачення, і зокрема, обставини причини та мети в німецькій мові. У другому розділі  просліджуються засоби вираження обставини мети та причини у сучасній німецькій мові на основі роману та визначається частотність їх вживання.
 
РОЗДІЛ І. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ОБСТАВИНА ПРИЧИНИ ТА ОБСТАВИНА МЕТИ
 
Як теоретична основа курсової роботи були використані праці провідних вітчизняних і зарубіжних лінгвістів таких як: Адмоні В. Г., Баєва Г., Власова Т. М., Левітас В. В., Смеречанський Р. І., Іванова Т. В., Шендельс Е. І., Москальска О. І., Рудольф та Урзула Гоберги, Томас Тінефелд, Волфганг Стернефулд та інші.
Сучасне германське мовознавство розрізняє в німецькій мові головні (підмет і присудок) та другорядні (додаток, означення та обставина) члени речення.
На думку Баєвої Г., другорядними називають члени речення, що пояснюють головні або інші другорядні члени, й синтаксично залежать від пояснювальних слів [5, c. 288].
Наша курсова робота присвячена обставині, і, зокрема, обставині причини та обставині мети.
Обставина (die Adverbialbestimmung, das Adverbiale) – це другорядний член речення, який характеризує дію, процес, стан з точки зору місця, часу, способу дії, причини, мети, умови тощо. Обставина, як і додаток, відноситься переважно до дієслова і входить у групу присудка. Обставини можуть бути виражені різними частинами мови, але найчастіше, це прислівники та іменники з прийменниками.
Сучасні мовознавці-дослідники розрізняють такі види обставин:
обставина місця (das Adverbiale des Ortes):
Ich wohne in Ushhorod.
обставина часу (das Adverbiale der Zeit):
Im Winter laufe ich oft Ski.
обставина способу дії (das Adverbiale der Art und Weise):
Sie spricht gut Deutsch.
обставина причини (das Adverbiale des Grundes):
Wegen der Krankheit konnte sie nicht kommen.
обставина мети (das Adverbiale des Zweckes):
Dieser Student braucht dazu zusätzliche Zeit [8, c. 182].
 
1.1. Обставина причини (Angaben des Grundes)
 
До групи обставини причини належать зазначення, які в широкому смислі мають відношення до обґрунтувань. Вони називають, зокрема, причину;
причину, привід у вузькому розумінні (чому?):
Wegen der Inventur bleibt unser Geschäft heute geschlossen.
Aufgrund/infolge der schlechten Auftragslage wurde die Produktion eingeschränkt.
Die Firma meldete deshalb Kurzarteit ein.
умову (за якої умови? у якому випадку?):
Bei Frost müssen die Bauarbeiten unterbrochen werden. Im günstigsten Fall wird das Haus Ende April fertig. Dann können Sie im Mai einziehen.
мету (для чого?):
Frau Brenner fährt zur Kur nach Bad Ems. Für die Reise kauft sie sich einen neuen Koffer.
Фото Капча