Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Принцип посередництва в соціальній роботі

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Принцип посередництва в соціальній роботі
2. Внесок Г. Сковороди в утвердження ідеї життєтворчості особистості
3. Особливості принципу активізації при роботі з хворими на ВІЛ/СНІД
Список використаної літератури
 
1. Принцип посередництва в соціальній роботі
 
Соціальна робота орієнтована насамперед на людину, тому можлива тільки на партнерському рівні. Важливою є посередницька діяльність соціального працівника. Бути посередником – означає пояснювати інтереси і погляди однієї сторони іншій: клієнтам, родинам, чиновникам, представникам інших професій, вислуховувати обвинувачення в упередженості з різних боків. Це призвело до створення специфічного стилю мислення й особливої мови соціальних працівників.
Зазвичай, до посередника звертаються по допомогу лише після того, як протягом тривалого часу людина знаходилася у важкій ситуації і не змогла самотужки її подолати. Посередницька діяльність соціальних працівників часто приймає форму координації зусиль представників різних професій для комплексного вирішення проблем окремої людини чи родини.
Сприйняття посередництва як нової сфери професійної діяльності піднімає ряд питань, зокрема, щодо його особливостей, а також професійної підготовки фахівців до здійснення цього нетрадиційного підходу до розв’язання конфліктних ситуацій. Розгляд посередництва, хоча і представлений великою кількістю публікацій, переважна частина яких є іншомовними, не забезпечує достатнього рівня поінформованості в українському суспільстві стосовно цього альтернативного способу вирішення суперечки. Разом з тим є перші приклади того, що у вищих закладах освіти України вже започатковано процес впровадження нових навчальних програм для підготовки посередників з числа майбутніх соціальних працівників, економістів, правників, а також представників інших професій. У зв’язку з цим виникає потреба пошуку ефективних шляхів професійної підготовки фахівців для нової в Україні сфери професійної діяльності.
Підготовка посередників у міжнародній практиці розвивається в напрямі професіоналізації і відображає широкий спектр підходів до посередництва як до зрілої професії, а також різноманітних форм навчання – від інтенсивних курсів, спрямованих на вироблення вмінь, до програм на здобуття ступеня доктора наук. Студенти коледжів та університетів навчаються ефективно керувати розв’язанням конфліктів у бізнесі, адміністративній діяльності, кримінології, праві, освіті, психології тощо.
Посередництво робить свої перші кроки і в Україні, в галузі професійної освіти зокрема. На сьогоднішній день існує більше десяти вищих закладів освіти, які готують фахівців для сфери “соціальна робота”. Серед них такі відомі, як Національний університет “Києво-Могилянська Академія”, Ужгородський національний університет, Національний університет “Київський політехнічний інститут” та інші. Проте зазначимо, що конкретні кроки в напрямі підготовки соціальних працівників до здійснення посередництва робить Національний університет “Львівська політехніка”.
На практиці, залежно від обставин, ефективне застосування посередництва у тій чи іншій ситуації може визначатися, більшою чи меншою мірою, потребою у певній базі спеціалізованих знань посередника. Наприклад, у конкретній ситуації розлучення посередник повинен бути обізнаним із законодавством про шлюб, специфікою врегулювання фінансових та майнових питань, а також із особливостями розвитку дитини, динаміки сім’ї, реакції дітей та дорослих на розрив родинних стосунків. Аналогічні спеціальні знання можуть бути також потрібні в контексті вирішення виробничих конфліктів, розв’язання бізнесових суперечок тощо. Такі знання дають посереднику можливість ефективно та чутливо справлятися з питаннями, що є характерними для конкретної ситуації, та гарантують, що жодна важлива проблема не буде залишена поза увагою.
Соціальні працівники мають навички і знаряддя для того, аби стати посередниками через те, що вони здавна виконували цю роль, здійснюючи професійне втручання у практиці соціальної роботи. Працюючи з “системою клієнта”, незалежно, чи цим клієнтом є окрема особа, сім’я, група, громада чи суспільство, соціальна робота бере на себе роль партнера у стосунках, де потреби “системи клієнта” і його основне право на самовизначення є найважливішими завданнями. Дотримуючись своєї системи цінностей, соціальна робота часто обирає активістську орієнтацію і виступає на захист змін у соціальних службах, що ефективніше б реагували на потреби вразливих груп суспільства.
Під час еволюції практики посередництва сформувалася низка моделей процесу посередництва. Основна відмінність між ними полягає у деякій зміні способу, який викладачі / практикуючі фахівці обирають для розташування матеріалу, що представляє різні стадії моделі процесу посередництва. Проте з точки зору наявності основних компонентів ці моделі залишаються достатньо подібними. модель процесу посередництва, представлена нашою програмою, є продуктом певного набутого авторами досвіду навчальної діяльності у сфері розв’язання конфліктів та досвіду, отриманого при безпосередньому наданні послуг з посередництва. Вона пропонується як універсальна модель і грунтується на погляді, згідно з яким посередництво як засіб розв’язання конфліктів є придатним для широкого застосування у різноманітних ситуаціях включно з міжособовими, сімейними, освітніми справами та такими, що пов’язані з місцем праці, проживання, бізнесом, а також національними та міжнаціональними відносинами. Залежно від вимог контексту, в якому здійснюється посередництво, а також від умінь та досвіду посередника специфіка цієї моделі може бути дещо змінена.
Загалом посередництво можна окреслити як процес вирішення проблем, що ґрунтується на використанні структури, процесу та принципів ефективного спілкування. При тому, що цей підхід до розв’язання конфліктів видається оманливо простим, його успішне застосування на практиці вимагає відповідного рівня професійних умінь та майстерності. Як і будь-яке втручання у справи людини, посередництво може виявитися невдалим і, ймовірно, навіть завдати шкоди, якщо особа, яка бере на себе обов’язок керувати процесом конструктивного вирішення конфлікту, не є відповідно підготовленою до цього
Фото Капча