Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Природні біотичні, специфічні та абіотичні небезпеки, характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
81
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: center;"> 

Небезпеки природного характеру можна класифікувати таким чином:
Літосферні явища
Геофізичні небезпечні явища:
землетруси;
виверження вулканів.
Геологічні небезпечні явища (екзогенні геологічні явища) :
- зсуви;
- селі;
- лавина;
- силоновий змивши;
- просіла лесових порід;
- просіла (провал) земної поверхні в результаті карсту (карстові воронки) ;
- ерозія (процес руйнування ґрунту) ;
- запорошені бурі.
Гідросферні небезпечні явища:
Морські гідрологічні небезпечні явища:
- тропічні циклони (тайфуни) ;
- цунамі (морські гравітаційні хвилі) ;
- сильне хвилювання (5 балів і більше) ;
- сильне коливання рівня моря;
- сильний тягун в портах;
- ранній крижаний покрив або припай;
- натиск льодів, інтенсивний дрейф льодів;
- непрохідний (важко прохідний) лід;
- обмерзання судів і портових споруд;
- відрив прибережних льодів.
Гідрологічні небезпечні явища:
високі рівні вод (повені) ;
- повінь;
- дощові паводки;
- затори і зажори (скупчення хмари з включенням дрібного льоду в гирло річки) ;
- вітрові наганяння;
- низькі рівні води;
- ранній льодостав і поява льоду на судноплавних водоймах і річках.
Гідрологічні небезпечні явища:
низький рівень ґрунтових вод;
високий рівень ґрунтових вод.
Метеорологічні небезпечні явища:
- бурі (9-11 балів) ;
- урагани (12 – 15 балів) ;
- смерчі, торнадо (різновид смерчу у вигляді частини грозової хмари) ;
- шквали;
- вертикальні вихори;
- великий град;
- сильний дощ (злива) ;
- сильний снігопад;
- сильна ожеледь;
- лютий мороз;
- сильна заметіль;
- сильна жара;
- сильний туман;
- посуха;
- суховій;
- заморозки.
Природні пожежі:
лісові пожежі;
- пожежі степових і хлібних масивів;
- торф'яні пожежі;
- підземні пожежі підземних копалин.
Специфічні небезпечні явища:
Інфекційна захворюваність людей:
одиничні випадки екзотичних і особливо небезпечних інфекційних захворювань;
- групові випадки небезпечних інфекційних захворювань;
- епідемічний спалах небезпечних інфекційних захворювань;
- епідемія (масове інфекційне захворювання людей) ;
- пандемія (епідемія, що охоплює значну частину населення) ;
- інфекційні захворювання людей не виявленої етимології.
Інфекційна захворюваність сільськогосподарських тварин:
- одиничні випадки екзотичних і особливо небезпечних інфекційних захворювань;
- ензоотії (епідемія тварин в певній місцевості) ;
- епізоотії (широке поширення заразної хвороби тварин) ;
- панзоотії (епізоотія надзвичайно широкого поширення) ;
- інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин не виявленої етіології.
Ураження сільськогосподарських рослин хворобами і шкідниками:
- прогресуюча епіфітотія (масове захворювання рослин) ;
- панфітотія (широко эпифитоотия, що поширилася) ;
- хвороби сільськогосподарських рослин не виявленої етіології (причини) ;
 
Питання 3. Характеристика і класифікація природних специфічних явищ. Масові захворювання. Терміни і визначення
 
Інфекційні хвороби людей – це захворювання, що викликаються хвороботворними мікроорганізмами і передаються від зараженої людини або тварини до здорової. Такі хвороби з'являються у вигляді епідемічних вогнищ.
Епідемічне вогнище – місце зараження і перебування хворого, люди, що оточують його, і тварини, а також територія, в межах якої можливе зараження людей збудниками інфекційних хвороб.
Епідемічним процесом називається явище виникнення і поширення інфекційних захворювань серед людей, що представляє безперервний ланцюг послідовно виникаючих однорідних захворювань. З'являється він у формі епідемічної і екзотичної захворюваності. Для характеристики інтенсивності використовується таке поняття, як спорадична захворюваність, епідемічний спалах, епідемія і пандемія.
Епідемічна захворюваність – це постійно реєструємося на певній території захворюваність властива цій місцевості.
Для кількісної характеристики епідемічного процесу використовують такі поняття, як захворюваність, смертність і летальність.
Захворюваність визначається відношенням числа захворювань за певний період часу (наприклад, за рік) до числа жителів цього району, міста. Захворюваність виражається коефіцієнтом на 100 тисяч або 1 тисяча людини.
Смертність – число смертей від цього захворювання, вираженого коефіцієнтом на 100, 10, 1 тисяча чоловік.
Летальність – відсоток померлих від числа хворих цим інфекційним захворюванням.
Виникнення і підтримка епідемічного процесу можливо за наявності трьох умов (компонентів) : джерела інфекції, механізму передачі і сприйнятливості людини. Заражені люди і тварини є природними носіями збудників, від яких патогенні мікроорганізми можуть передаватися здоровим людям, їх називають джерелами інфекції.
У тих випадках, коли джерелом інфекції служать різні тварини і птахи, говорять про зоонозні інфекції або про зоонози.
Під механізмом передачі патогенних мікробів розуміється сукупність способів, що забезпечують переміщення живого збудника хвороби із зараженого організму в здоровий. Процес передачі збудника інфекції складається з трьох фаз, наступних одна за одною: виділення збудника із зараженого організму, перебування його впродовж якогось часу в зовнішньому середовищі і потім впровадження в організм іншої (здорового) людини.
Під шляхами передачі збудника слід розуміти певні елементи зовнішнього середовища або їх поєднання, які забезпечують перенесення збудника від джерела до навколишніх людей. Основні шляхи передачі: повітряно-краплинний, харчовий, водний, трансмісивний, контактний.
Сприйнятливість –
Фото Капча