Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Природні та антропогенні джерела забруднення повітря, їх вплив на здоров’я людини

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 

насамперед імунну систему живих організмів, у тому числі і людини, викликаючи іммуннодефіцітние стан організму. При захворюванні на СНІД особливий вірус вражає імунну систему людини. У результаті організм втрачає захист і може загинути від самого простого захворювання. На відміну від вірусу СНІДу, що володіє величезною руйнівною силою, забруднення діють повільно, але настільки ж згубно.  Одним з головних чинників, що призвели до погіршення природного середовища Росії, стало необгрунтоване розвиток галузей мінерально-сировинного комплексу – добувної промисловості. Чисельність населення Росії становить менше 3% загальносвітової, але до останнього часу Росія виробляла понад 20% світового обсягу продукції гірничодобувної промисловості, і велика частина цієї сировини експортувалася. Структура російської видобувної промисловості така, що на виробництво її кінцевої продукції витрачається менше 7% сировинної маси, що витягується з надр Землі. Тут і терикони поблизу вугільних шахт, насипані прямо на родючий чорнозем, і неповне вилучення корисних копалин з надр, і спалювання попутного газу у факелах, і т.д. Так, наприклад, для підняття нафти з свердловин у всьому світі застосовується газ, а в Росії через відсутність відповідного компресорного обладнання в свердловину закачується вода. У результаті зі свердловин беруть тільки 30% нафти, вода змішується з нафтою і т.д. До того ж саме у добувній промисловості спостерігається найвищий рівень травматизму серед працюючих.  У структурі експорту Росії крім сирої нафти, газу і неразделанном на пиломатеріали лісу є метал та мінеральні добрива. На світовому ринку у Росії купують і чорні, і кольорові метали. Проте металургія – одне з найбільш екологічно брудних виробництв. Тому покупці нашої металургійної продукції воліють мати брудні виробництва в Росії, а не в себе вдома. Те ж саме відноситься до промисловості мінеральних добрив.  У результаті нестримної техногенної агресії середня тривалість життя в Росії знаходиться в кінці четвертого десятка країн світу, з виживання дітей у віці до 1 року (з дитячої смертності) – наприкінці п’ятого десятка країн (на рівні африканських країн), відстаючи від Індії, Бразилії та Південній Кореї. Сьогодні смертність в Росії перевищує народжуваність у 1,7 рази. У Росії склалася безпрецедентна ситуація зі смертністю чоловіків у працездатному віці від нещасних випадків, отруєнь і травм. Для країн Європи, США та Японії частка померлих від цих причин становить 5-5,5%, а в Росії 22-25%. У Росії у 40% чоловіків середня тривалість життя становить 58 років. [2, c. 48] Настільки драматична ситуація, вже призвела до депопуляції, коли смертність суттєво зростає, а народжуваність падає, властива винятково нашій країні. Це є результатом різкого погіршення екологічної обстановки, руйнування раніше існували в країні систем загальної профілактики захворювань і зневаги до правил і норм безпеки життєдіяльності.  

 
Види, джерела, рівні антропогенних факторів
 
Щоб забезпечити своє існування, людство повинно мати їжу, воду, кров, одяг і т.д. Все це з неминучістю передбачає утворення різного роду відходів, які надходять до навколишнього середовища.  Теоретично, в умовах міста, можливо, уникнути забруднення навколишнього середовища: отримувати чисту воду із стічних вод, а на мулі стічних вод вирощувати сільськогосподарську продукцію. Навіть СО 2 і Н 2 О, що виділяються при диханні, можна було б перетворити за допомогою рослин і водоростей у вуглеводи і кисень. Однак відповідно до законів термодинаміки таке ізольоване існування речовин не може тривати нескінченно довго.  Будь-яка діяльність людини впливає на сумарні ресурси Землі. Здавалося б, в результаті такої діяльності ресурси Землі повинні вичерпатися. Однак не слід забувати, що Земля постійно отримує приплив нової енергії, джерелом якої є Сонце.  Таким чином, діяльність людини завдає шкоди довкіллю незалежно від його добрих намірів і завдання полягає в тому, щоб зробити наслідки цієї діяльності найменш згубними.  Забруднення навколишнього середовища - це процес привнесення в середу або виникнення в ній нових, звичайно не характерних для неї фізичних, хімічних, біологічних агентів, що роблять негативний вплив.  Існують три види забруднень: фізичне (сонячна радіація, електромагнітне випромінювання і т.д.), хімічна (аерозолі, важкі метали тощо), біологічне (бактеріологічне, мікробіологічне). Кожен вид забруднення має характерний і специфічний для нього джерело забруднення – природний або господарський об’єкт, що є початком надходження речовини-забруднювача в навколишнє середовище. Розрізняють природні і антропогенні джерела забруднення.  Основні природні джерела надходження токсикантів у навколишнє середовище – вітрова пил, лісові пожежі, вулканічний матеріал, рослинність, морські солі.  Антропогенні джерела – це первинне і вторинне виробництво кольорових металів, сталі, чавуну, заліза; видобуток корисних копалин; автомобільний транспорт; хімічна промисловість, виробництво міді, фосфатних добрив, процеси спалювання вугілля, нафти, газу, деревини, відходів та ін  Антропогенний потік надходження токсикантів у навколишнє середовище превалює над природним (50-80%) і лише в деяких випадках можна порівняти з ним.  В якості критеріїв кількісної оцінки рівня забруднення навколишнього середовища можуть бути використані індекс забруднення, гранично допустима, фонова і токсична концентрації.  Індекс забруднення (З) – показник, якісно і кількісно відображає присутність у навколишньому середовищі речовини-забруднювача і ступінь його впливу на живі організми.  Гранично допустима концентрація (ГДК) – кількість шкідливої речовини в навколишньому середовищі, яке при постійному контакті або при впливі за певний проміжок часу практично не впливає на здоров’я людини. Гранично допустимі концентрації речовин, що забруднюють біосферу, введені як нормуючі показники в багатьох країнах, у тому числі і в нашій країні. Вони встановлені в приземної атмосфері,
Фото Капча