Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

«Редагування навчальної літератури» (на матеріалі підручника з української мови для 9-го класу за редакцією М. І. Пентилюка)

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ І. Специфіка навчальної літератури за цільовим призначенням і характером інформації
1.1 Загальна типологічна характеристика навчальних видань
1.2 Значення та структура навчальної літератури
1.3 Цільове призначення та читацька адреса навчальних видань
1.4 Види навчальних видань за цільовим призначенням і характером інформації
1.5 Специфіка роботи редактора над навчальним виданням
РОЗДІЛ ІІ. Редакторський аналіз підручника з української мови
2.1 Текстові компоненти підручника
2.2 Позатекстові компоненти підручника
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
З появою нових засобів інформації (радіо, телебачення й т. д.) книга до деякої міри втратила колишню провідну роль у розвитку культури, духовності людини. Але поступово вона знову стала якщо не повністю, але хоча б частково повертати втрачені нею позиції. Цей процес швидше протікає в тих суспільствах, де провідна в області культури державна політика робить її незалежною від комерційних цілей і де існує ефективний контроль за змістом культури. Це повною мірою відноситься й до навчальної книги, як засобу навчання й виховання, як засобу підвищення культури що навчаються.
Дослідниками видань наукового характеру є М. С. Тимошик, В. Г. Бейлінсон, П. Г. Буга.
Актуальність теми полягає в тому, що дана робота систематизує загальні методи роботи редактора з навчальним виданням.
Об’єктом дослідження є робота редактора над навчальним виданням.
Предметом дослідження є специфіка, характер інформації, цільове призначення та читацька адреса навчальних видань.
Мета дослідження: аналіз навчальної книги, як засобу навчання й виховання. Простежити процес редагування навчальної книги редактором.
Поставлена мета передбачає розв’язання таких основних завдань:
проаналізувати процес редагування навчальної книги редактором;
визначити відповідність матеріалу підручника навчальній програмі з дисципліни «Українська мова»;
проаналізувати текст та позатекстові елементи підручника;
окреслити виховне, освітнє значення вміщених вправ та завдань, їх роль у формуванні грамотної та творчої особистості;
Структура роботи: робота складається із вступу, двох розділів, восьми підрозділів, висновку та списку використаної літератури.
Підготовка навчальних видань – особлива область редакційно видавничої діяльності. Справа в тому, що процес створення навчальної літератури відрізняється від створення добутків будь-якого іншого виду літератури тим, що автор і редактор повинні певним чином конструювати навчальний матеріал.
 
РОЗДІЛ І. Специфіка навчальної літератури за цільовим призначенням і характером інформації.
 
1.1 Загальна типологічна характеристика навчальних видань
 
Видання – твір, що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для розповсюдження, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативно-правових актів з видавничого оформлення, поліграфічного й технічного виконання (Закон України «Про видавничу справу» від 05. 06. 97 р. № 318/97-ВР).
Видавнича продукція – сукупність видань, призначених для випуску або випущених видавцем (видавцями)  (Закон України «Про видавничу справу» від 05. 06. 97 р. № 318/97-ВР).
Навчальні видання – це видання, що містять систему відомостей наукового чи прикладного характеру, викладену у формі, що зручна для вивчення і викладання, розраховану для учнів різного віку й рівня навченості.
Навчальне видання – видання, що містить систематизовані відомості наукового або прикладного характеру, подані у формі, зручній для вивчення й викладання, і розраховані для учнів різного віку [Ковба 2009, с. 30-32 ].
Навчальні видання – це особливий вид видання, створений у відповідній формі та покликаний допомогти широкому колу конкретного користувача (учня, студента, аспіранта, викладача) в оволодінні ним навчальним предметом.
ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни й визначення» трактує навчальне видання як «видання, що містить систематизовані відомості наукового або прикладного характеру, викладені у формі, зручної для вивчення й викладання, і розраховані на учнів різного віку».
Зовнішньою ознакою навчального видання є зазначення на його вихідних даних рекомендаційного грифа відповідного освітнього міністерства, відомства, навчального чи наукового закладу, а також проходження визначеного порядку рецензування.
Отже, виходячи з цього, можна позначити, що головною метою для навчальних видань є систематичне донесення до читачів нових для них знань. Частіше ця нова інформація має науковий характер.
 
1.2 Значення навчальної літератури та її структура
 
Підготовка навчальних видань – особлива область редакційно видавничої діяльності. Справа в тому, що процес створення навчальної літератури відрізняється від створення добутків будь-якого іншого виду літератури тим, що автор і редактор повинні певним чином конструювати навчальний матеріал. При конструюванні необхідно виходити із двох положень.
1. Навчальне видання – один з основних засобів навчання і є елементом навчального процесу [Ковба 2009, с. 30-32 ].
2. Навчальне видання відбиває певну область знання або сферу діяльності [Ковба 2009, с. 30-32 ].
Ці два положення диктують ряд вимог до видань. Так, перше положення припускає, що зміст навчальної літератури повинен передбачати педагогічний вплив на того, кого навчають. Друге положення говорить про те, що інформація, що характеризує предмет змісту навчальної літератури, спеціально відбирається й обробляється стосовно до завдань того або іншого виду видання. Причому враховуються не тільки особливості діяльності або знання, але й завдання формування інформаційної культури того, кого навчають.
Працюючи над текстом, редактор повинен знати найважливіші завдання
Фото Капча