Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ринкова пропозиція: витрати виробництва

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 

правило, згідно якого граничні витрати повинні дорівнювати середнім витратам тоді, коли величина середніх витрат є мінімальною.

Середні витрати – витрати на одиницю продукції.
Реферати
Облік комерційних операцій та альтернативна вартість.
Витрати фірми з різноманітною продукцією.
Література
1.Барр Р. Политическая экономия. Т. 1. -М: Международные отношения, -1995. -С. 563-565.
2.Семюельсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. -К: Основи. -1998. -С. 189-194.
Семінар
Поняття економічних витрат та економічного прибутку.
Незворотні та альтернативні витрати.
Бухгалтерські та економічні витрати.
Бухгалтерський та економічний прибуток.
Структура короткострокових витрат фірми.
Сумарні витрати.
Середні витрати.
Граничні витрати.
Криві витрат виробництва в короткостроковому періоді.
Динаміка постійних витрат.
Динаміка середніх та граничних витрат.
Зв’язок між кривими сумарних витрат та витрат на одиницю продукції.
Основна література
  1. Базилевич В. та ін. Мікроекономіка. Опорний конспект лекцій. -Київ. : Четверта Хвиля. -1998. -С. 88-100.
  2. Гамільтон Д. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Р. С. Піндайка та Д. Л. Рубінфелда. -К. : Основи, 1996. -С. 66-68.
  3. Наливайко А. П. Мікроекономіка: Навч. -методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. -К. : КНЕУ, 1999. -С. 75-93.
  4. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Микро-макроэкономика. Практикум. -М. -1992. -С. 92-111.
Допоміжна література
  1. Долан Э., Линдсей Д. Ринок: микроэкономическая модель.. -СПб, 1992. -С. 133-167.
  2. Пиндайк Р. С. Рубинфельд Д. Я. Микроэкономика. М. : Экономика: «Дело», 1992. -С. 189-200.
  3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмаленди Р. Экономика. -М. : Дело ЛТД, 1997. -С. 141-152
  4. Хайман. Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применеие. В 2-х т. -М. : Финансы и статистика. -1992. -Т. 1-С. 235-277.
Контрольні питання
Покажіть на прикладах, у чому полягає різниця між зовнішніми та внутрішніми витратами. Які зовнішні та внутрішні витрати навчання в академії?
Поясніть, чому економісти вважають нормальний прибуток частиною витрат. Чи відноситься до витрат економічний прибуток?
Власниця невеликої крамниці сама веде облік витрат. Як би Ви визначили вартість втрачених альтернатив її праці?
Якщо фірма приймає на роботу безробітного слюсаря, то чи можна погодитися з тим, що альтернативні витрати його використання дорівнюють нулю?
Якщо Ви збираєтесь відкрити майстерню по ремонту одягу. то які незворотні витрати Вам потрібно прийняти до уваги? Чи можна вважати незворотніми витрати на придбання обладнання? Поясність.
Задачі
Поясність залежність між кривою середніх сукупних витрат та кривою граничних витрат.
Випишіть основні види витрат, пов’язані з володінням та експлуатацією автомобіля. Які з них будуть явними, а які – імпліцитними? Чи пов’язане використання автомобіля з якими-небудь зовнішніми альтернативними витратами, крім наведених у вашому списку? Якщо так, то що це за витрати?
Припустімо, що граничні виробничі витрати комп’ютерної фірми постійні і складають 1 тис. дол. на комп’ютер. Водночас фіксовані виробничі витрати дорівнюють 10 тис. дол.
а) Обчисліть криві середніх змінних витрат та середніх сумарних витрат.
б) Якщо фірма прагне звести до мінімуму середні сумарні витрати виробництва, то яка вона – дуже велика чи дуже мала? Поясніть чому.
Припустімо, що фірма повинна вносити плату за власне діло, відкрите за ліцензією, яка є фіксованою сумою. Як цей податок впливає на фіксовані граничні та середні витрати фірми?
Якщо сума податку буде пропорційна до кількості продуктів, які вона виробляє, то як це вплине на різні види вищеназваних витрат?
Використовуючи наведені дані, обчисліть постійні (фіксовані), змінні, граничні, середні фіксовані, середні змінні та середні сумарні (сукупні) витрати. Зобразіть їх на графіку. 
Обсяг виробництва, од. 
01234567
сумарні витрати, грн. 2545607085105130160
Функція сумарних витрат підприємства має вигляд:
ТС=80+6Q+3Q2
де ТС – сумарні витрати, а Q – випуск. визначте вирази для сумарних фіксованих та змінних витрат, середніх фіксованих та середніх змінних витрат, а також для граничних витрат як функції від випуску.
Визначте чи є економічно доцільною організація підприємства, якщо відомо, що оренда приміщення вимагає витрат в 1000 грн. за рік, куплене власним коштом обладнання коштує 4000 грн. і може використовуватися 4 роки, сировина та матеріали обходяться власнику в 1500 грн. на рік, а річний доход від продажу продукції по прогнозах складе 9000 грн. Чи слід враховувати те, що до відкриття власного підприємства бізнесмен отримував зарплату, що складала 3600 грн. за рік, а свій підприємницький талант він оцінює в 2000 грн.? Відомо також, що реальна ставка процента складає 10%.
Тести
Короткостроковий період – це часовий горизонт
а) що продовжується не більше 1 року;
б) в межах якого обсяг випуску регулюється лише завдяки регулюванню обсягів змінних затрат;
в) що достатній для зміни як постійних, так і змінних затрат;
г) на протязі якого діє позитивний ефект масштабу;
д) “а” та “г”.
Незворотні витрати:
а) це витрати на сировину, що розчиняється у виробленому продукті;
б) витрати, які не можна повернути при будь-яких обставинах;
в) витрати, що здійснюються фірмою одноразово;
г) витрати, що мають значення при відкритті фірми, але не приймаються в розрахунок при подальших рішеннях;
д) “б”, “в”, “г”.
Якщо граничні витрати більші за середні змінні витрати, то з розширенням випуску:
а) граничні витрати зростають;
б) середні змінні витрати зростають;
г) “а” та “в”;
д) “а”, “б”, “в”.
Постійні витрати фірми – це альтернативні
а) явні грошові та негрошові витрати пов’язані з забезпеченням постійних затрат;
б) найменші витрати при будь-якому випуску;
в) витрати, що мають місце навіть при нульовому випуску;
г) витрати на ресурси за поточними цінами;
д) “а” та “в”.
5) Середні сукупні витрати будуть найменшими, коли:
а) прибуток буде найбільшим;
б) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;
в) граничні втирати є мінімальними;
г) граничні втирати дорівнюють середнім сукупним витратам;
д) “б” та “г”.
Економічний прибуток – це
а) різниця між сукупними грошовими доходами та сукупними грошовими витратами;
б) середній прибуток типової фірми в галузі;
в) різниця між сукупним грошовим доходом та повними (грошовими та негрошовими) витратами;
г) різниця між бухгалтерським і нормальним прибутком.
Економічні ситуація
Припустимо, Ви відповідаєте за контроль витрат на пасажирські перевезення у вашому районі міста. Консультант повідомляє, що собівартість однієї поїздки мікроавтобуса незалежно від кількості пасажирів складає 50 грн. Кожен мікроавтобус може перевозити по 25 пасажирів. В обідні години, вранці та ввечері, коли пасажиропотік суттєво зростає, середні витрати на пасажира складають 2 грн. Проте в інший час наповнюваність автотранспорту складає 80% і середні витрати відповідно зростають. Тому консультант радить керівництву фірми-перевізника заохочувати збільшення кількості поїздок в години “пік”, коли витрати суттєво нижчі і скорочувати їх в інший час.
Чи слід прислухатися до цієї поради? Поміркуйте та обґрунтуйте свою відповідь.
 
Фото Капча