Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-правовий захист інвалідів по зору

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Соціально-правовий захист інвалідів по зору
2. Заклади соціальної реабілітації інвалідів
Список використаної літератури
 
1. Соціально-правовий захист інвалідів по зору
 
Законодавство України гарантує інвалідам I групи по зору право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму.
Інваліди I групи по зору, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу і пенсію, призначається державна соціальна допомога або пенсія за їх вибором.
Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:
інвалідам I групи по зору тотально сліпим – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідам I групи по зору – 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Прожитковий мінімум визначається відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» та щорічно затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України і періодично переглядається відповідно до зростання індексу споживчих цін разом з уточненням показників Державного бюджету України.
Розміри державної соціальної допомоги підвищуються у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму.
Державна соціальна допомога призначається у новому розмірі з місяця, наступного за тим, в якому проведене збільшення прожиткового мінімуму.
Інвалідам I групи по зору тотально сліпим встановлюється надбавка на догляд за ними у розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму.
Державна соціальна допомога інвалідам I групи по зору призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.
Органи медико-соціальної експертизи та заклади охорони здоров'я у 3-денний строк зобов'язані надіслати копії акта огляду інваліда I групи по зору до управління соціального захисту населення за місцем проживання інваліда.
Не пізніше 10 днів після надходження документів, зазначених у частині першій цієї статті, управління соціального захисту населення зобов'язане у письмовій формі повідомити інваліда I групи по зору про право на державну соціальну допомогу, умови, розмір і порядок її надання.
За місяць до закінчення строку виплати державної соціальної допомоги управління соціального захисту населення зобов'язане попередити у письмовій формі інваліда I групи по зору про причину припинення її виплати.
Державна соціальна допомога інвалідам I групи по зору призначається органами соціального захисту населення не пізніше 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними документами і призначається з дня звернення за її призначенням.
Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку за місцем проживання інваліда I групи по зору. Виплата державної соціальної допомоги провадиться щомісячно у встановлені органами соціального захисту населення строки. Призначена державна соціальна допомога виплачується інваліду I групи по зору незалежно від одержуваного ним заробітку, стипендії, аліментів або інших доходів.
Призначені суми державної соціальної допомоги, але не витребувані своєчасно одержувачем, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед зверненням за її одержанням.
Суми державної соціальної допомоги, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує державну соціальну допомогу, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата державної соціальної допомоги за минулий час здійснюється виходячи із прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з компенсацією за несвоєчасну її виплату.
Інвалідам I групи по зору, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, виплачується 20 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги.
Виплата у повному розмірі державної соціальної допомоги інвалідам I групи по зору у разі влаштування їх у будинок-інтернат або повернення з нього відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому виникли ці обставини.
При зміні одержувачем державної соціальної допомоги постійного місця проживання виплата цієї допомоги продовжується відповідним органом соціального захисту населення за новим місцем проживання. Виплата державної соціальної допомоги продовжується з того часу, з якого вона була припинена за попереднім місцем проживання.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 983 від 7 червня 1999 р. (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №1918 від 28. 12. 2000, №1433 від 26. 09. 2002) засобами реабілітації інвалідів по зору визнано:
спеціальні магнітофони, годинники, палиці, літературу із шрифтом Брайля, електронні брайлівські дисплеї, електронні записні книжки з брайлівським і мовним виводом, брайлівські принтери, телевізійні збільшувальні прилади, брайлівські механічні друкарські машинки, комплекси цифрового запису і тиражування касетних (озвучених) книг, комплекси для друкування продукції шрифтом Брайля, комплекси для друкування продукції укрупненим шрифтом, комплекси для друкування продукції рельєфно-графічним способом, комп'ютерні тифлокомплекси, комп'ютери і адаптивне програмне забезпечення.
Міністерству фінансів, тією ж постановою доручено, під час формування проектів державного бюджету на наступні роки передбачати Міністерству праці та соціальної політики і Фонду соціального захисту інвалідів кошти на зазначену мету згідно з розрахунками, поданими Міністерством.
Однак, незважаючи на певні зрушення в державній політиці щодо людей з інвалідністю, задекларовані нормативно-правовими актами, зокрема Указами Президента України від 27 грудня 2005 року №2845 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів», від 1 червня 2005 року № 900 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями» та від 18 грудня 2007
Фото Капча