Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Специфічна профілактика колібактеріозу та рота-, коронавірусних інфекцій новонароджених телят

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УААН
 
Короваєва Інга Вадимівна
 
УДК 619: 616. 98: [578+579]: 616-084
 
Специфічна профілактика колібактеріозу та рота-, коронавірусних інфекцій новонароджених телят
 
16. 00. 03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в лабораторії вивчення бактеріальних хвороб молодняка Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини Української академії аграрних наук.
Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, Головко Анатолій Миколайович, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів Міністерства аграрної політики України, директор інституту.
Офіційні опоненти: Панікар І. І., д. вет. н., професор, завідувач кафедри вірусології, патанатомії і ветеринарно-санітарної експертизи (Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України).
Кучерявенко Л. І., к. вет. н., провідний науковий співробітник лабораторії вірусології (Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН)
Провідна установа: Національний аграрний університет кабінету міністрів України.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми.
Шлунково-кишкові інфекції новонароджених телят є однією з найбільш складних проблем сучасної ветеринарної медицини. Актуальність цього питання зумовлена їх широким розповсюдженням, високим рівнем захворювання та загибелі телят, що призводе до значних економічних збитків. Труднощі, які виникають при розробці засобів боротьби з цими захворюваннями, пов'язані в першу чергу з їх поліетіологічністю, а також з чисельністю факторів, які сприяють захворюванням та посилюють їх течію. До таких факторів відносяться: неповністю cформована імунна система новонароджених телят, порушення правил утримання та годівлі, а також графіка щеплення корів-матерів, захворюваність їх маститами, порушення строків та норм дачі молозива новонародженим телятам та інші.
Останнім часом, при розшифровці етіологічних факторів захворювань, науковці прагнуть окрім основного збудника захворювання, виділити мікроорганізми, які його супроводжують. При цьому досить часто з'ясовується, що джерелами інфекції виявляються асоціації збудників різноманітної природи, які при об'єднаній, одночасній течії викликають більш важчі захворювання і більший відсоток загибелі телят, ніж моноінфекції (Апатенко В. М, 1992; 2001; Прискока В. А., 1999).
Дослідження багатьох авторів (Ушкалов В. А, 1992; Прохорятова Е. В., 1996 та ін.) свідчать про широке розповсюдження асоціацій ентеропатогенних Е. со1і та рота- і коронавірусів, а також про їх велику питому вагу при шлунково-кишкових захворюваннях новонароджених телят.
У зв'язку з поліетіологічністю інфекційних захворювань, стає зрозумілою недостатня профілактична ефективність моновакцин, які застосовуються для щеплення корів-матерів. Тому перспективним напрямком вирішення цієї проблеми є конструювання вакцин нового типу, які б містили антигени декількох, етіологічно найбільш значущих збудників.
Можливість одночасного застосування декількох вакцин для імунізації глибокотільних корів, а також активна імунізація новонароджених телят шляхом створення вакцин проти найбільш важливих збудників шлунково-кишкових захворювань є актуальним питанням сучасної ветеринарної медицини.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота є складовою частиною досліджень, передбачених тематичним планом ІЕКВМ УААН (№ державної реєстрації 0197U000757 – «Розробити нову ефективну систему діагностики, терапії і профілактики інфекційних хвороб, спільних для різних видів тварин»; 0101U001616 – «Розробити на основі прогресивних технологій ефективну систему діагностики, терапії та профілактики хвороб, спільних для різних видів тварин. «).
Мета і задачі досліджень. Мета роботи – розробити ефективні методи та засоби профілактики асоційованих інфекцій шлунково-кишкового тракту новонароджених телят -колібактеріозу та рота- і коронавірусних інфекцій. Основні задачі досліджень:
вивчити епізоотичну ситуацію щодо колібактеріозу, рота- та коронавірусних інфекцій новонароджених телят у тваринницьких господарствах, неблагополучних по шлунково-кишковим захворюванням;
розробити оптимальну схему комплексного застосування вакцини проти колібактеріозу сільськогосподарських тварин на основі факторів патогенності збудника (ТУУ 46. 15. 042-94) та вакцини “Рокоген” проти рота-, коронавірусних інфекцій (ТУУ 46. 15. 388-99) для імунізації глибокотільних корів і нетелів;
визначити профілактичну ефективність комплексного застосування вакцин проти колібактеріозу та “Рокоген” проти рота-, коронавірусних інфекцій для імунізації глибокотільних корів і нетелів у неблагополучних щодо масових шлунково-кишкових інфекцій господарствах;
вивчити можливість створення екстреного захисту тварин проти ентеротоксигенних ешерихій шляхом блокади специфічних рецепторів ентероцитів кишечника субклітинними фімбріальними адгезинами E. coli;
розробити спосіб виготовлення імунізуючого препарату “Рококол” проти колібактеріозу, рота- та коронавірусних інфекцій для оральної імунізації новонароджених телят;
вивчити нешкідливість, протективні та імуногенні властивості вакцини “Рококол” на лабораторних тваринах та новонароджених телятах.
Об'єкт дослідження: асоційовані інфекції шлунково-кишкового тракту новонароджених телят та засоби їх специфічної профілактики.
Предмет дослідження: епізоотологічні особливості колібактеріоза, ротавірусних та коронавірусних інфекцій при неонатальних діареях телят; методи та засоби специфічної профілактики цих хвороб та вивчення можливості створення екстреного захисту тварин від цих інфекцій.
Методи дослідження: епізоотологічні, бактеріологічні, вірусологічні, серологічні та статистичні.
Наукова новизна отриманих результатів. Проведено вивчення ступеня розповсюдження колібактеріозу, рота- та коронавірусних інфекцій серед телят у тваринницьких господарствах.
Вперше було визначено можливість одночасного застосування двох вакцин для імунізації глибокотільних корів та нетелів – вакцини проти колібактеріозу молодняка сільськогосподарських тварин на основі факторів патогенності збудника та вакцини “Рокоген” проти рота-, коронавірусних інфекцій.
Доведено, що субклітинні фімбріальні адгезини Е. со1і при контакті з ентероцитами кишечника блокують їх специфічні рецептори, що призводе до створення екстреного захисту тварин від ентеротоксигенних ешерихій.
Розроблена та випробувана вакцина
Фото Капча