Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Специфіка комерційної діяльності фірмової торгівлі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Суть і теоретичні основи організації фірмової торгівлі
1.1 Фірмова торгівля в системі управління комерційною діяльністю
1.2 Вивчення споживчого попиту у фірмових магазинах
2. Специфіка комерційної діяльності фірмової торгівлі
2.1 Організаційно-комерційна характеристика діяльності ТДВ «ЖЛ»
2.2 Аналіз комерційної діяльності мережі фірмових кондитерських магазинів «ЖЛ»
3. Шляхи удосконалення роботи фірмових магазинів
Висновки
Література
Додатки
 
Вступ
 
На сьогодні можна констатувати, що вітчизняний ринок кондитерських виробів вичерпав резерви для екстенсивного зростання. Внутрішній ринок насичений. Виробництво солодощів не зростає.
Виробництво кондитерських виробів стримують і чергові обмеження на експорт продукції на традиційних для вітчизняних виробників зовнішніх ринках збуту. Кондитерська галузь характеризується низкою особливостей, зокрема: вона є матеріаломісткою; залежною від зовнішніх чинників – коливання цін на сировину протягом року; сезонністю попиту – скороченням обсягів реалізації у літні місяці, що у свою чергу впливає на ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств галузі. Не забезпечує належної ефективності реалізація продукції через мережеву торгівлю. Накопичені проблеми потребують системного та комплексного підходу до їх вирішення. З метою підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств кондитерської галузі у курсовій роботі підкреслено необхідність перегляду в першу чергу системи управління збутовою діяльністю таких підприємств, забезпечення її переорієнтації та максимізації.
Власне інструментів для отримання додаткового прибутку в таких умовах у кондитерів лишається небагато: скорочення витрат та усунення посередників між виробником і кінцевим споживачем шляхом розвитку фірмової торгівлі.
Запровадження магазинів фірмової торгівлі, пропозиція ексклюзивних продуктів, дозволять у свою чергу забезпечити створення позитивного іміджу на ринку кондитерських виробів, впізнаваність бренду, а за високої якості продукції та виваженої цінової політики – розширення ринків збуту та підвищення обсягів реалізації.
Останнім часом вітчизняні виробники споживчих товарів активно розвивають мережу фірмових магазинів. В Україні функціонують близько 7 тис. торговельних підприємств такого типу, які реалізують власну продукцію промислових підприємств.
Стимулюючими факторами розвитку фірмової торгівлі в Україні є: зростання обсягів виробництва, диверсифікація, сегментація, прискорення інвестиційних та інноваційних процесів, зміцнення фінансової спроможності, державна підтримка бізнесу, укрупнення виробничого підприємства (об’єднання), необхідність управління і контролю за процесами торгівлі своєї виготовленої продукції та завоювання певної частки ринку.
Поштовхом стала також поява на українському ринку фірмових магазинів зарубіжних компаній, які мають відпрацьовані новітні технології і великий досвід у комерційній діяльності, орієнтованої на отримання прибутку і визнання популярності торгової марки. Спочатку вони здійснювали поставки для реалізації через мережу діючих українських магазинів. Нині створюють в Україні свою власну мережу оптових і роздрібних підприємств, спираючись на свій досвід і фінансові можливості.
Метою курсової роботи є дослідження особливостей комерційної діяльності фірмової мережі.
Предметом дослідження є діяльність мережі фірмових кондитерських магазинів «ЖЛ».
Обєктом даслідження є організація комерційної роботи фірмового магазину.
Завдання дослідження:
дослідити суть і теоретичні основи організації фірмової торгівлі;
- охаратеризувати діяльність мережі фірмових кондитерських магазинів «ЖЛ»;
визначити шляхи роботи фірмових магазинів.
В процесі написання курсової роботи було опрацьовано 20 літературних джерел та інформаційні ресурси.
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.
 
1. Суть і теоретичні основи організації фірмової торгівлі
 
1.1 Фірмова торгівля в системі управління комерційною діяльністю
 
Одним з найбільш прогресивних і перспективних напрямів розвитку торгівлі є створення і розвиток фірмових магазинів промислових підприємств.
Фірмова торгівля – це господарська діяльність у сфері роздрібної торгівлі товарами народного споживання виробництва вітчизняних промислових підприємств та їх господарських об’єднань.
Фірмовий магазин – це підприємство роздрібної торгівлі, яке здійснює фірмову торгівлю, повинен бути підприємством високого класу з архітектурно-художнього, рекламного оформлення, технічного оснащення, технології організації торгівлі, рівня культури обслуговування споживачів.
 
Рис. 1. 1. Завдання фірмової торгівлі
 
Для реалізації поставлених завдань (рис. 1.1) фірмовий магазин виконує такі функції:
вивчає попит на товари своєї номенклатури, особливо на нові товари, що плануються до масового виробництва;
проводить анкетні опитування, виставки-продажі, виставки-огляди із зазначенням планового строку випуску виробів та інших заходів;
аналізує хід продажу товарів по товарних групах і асортименту, складає кон’юнктурні огляди;
здійснює облік пропозицій покупців щодо поліпшення якості товарів стосовно кожного підприємства-постачальника, аналізує їх і вносить відповідні пропозиції виробничому об’єднанню (підприємству), а також бере участь у заходах з вивчення попиту, що проводяться оптовими торговельними організаціями (підприємствами) і надають їм необхідну інформацію;
готує пропозиції виробнику про товари, що підлягають масовому випуску або зняттю їх з виробництва, розробці і створення каталогів, проспектів та інших засобів реклами, які характеризують товари;
здійснює заходи з реклами нових виробів (консультації про призначення і властивості товарів, показ технічно складних виробів у дії, демонстрація нових моделей) ;
застосовує прогресивні форми продажу товарів (самообслуговування, за попередніми замовленнями, за зразками з доставкою додому та ін.) ;
надає покупцям перелік додаткових послуг з урахуванням спеціалізації магазину;
укладає договори з виробниками на поставку товарів по прямих господарських зв’язках з урахуванням прогресивної системи товароруху;
проводить роботу по підвищенню товарообороту на 1 працівника та на 1 м торговельної площі, удосконаленню
Фото Капча