Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Структурно-динамічний аналіз використання основних засобів

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Завдання № 1
 
Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві
Таблиця 1.1.1
№ з/п Показники Рік Відхилення від баз. 
Баз. р. Зв. р. абсол. відносне
1. Обсяг випуску продукції, тис. грн. 45000 44800 -200 -0, 44% 
2. Чисельність працівників, чол. 2100 2120 20 0, 95% 
3. Чисельність робітників, чол. 1800 1810 10 0, 56% 
4. Питома вага робітників в загальній чисельності працівників, % 85, 71 85, 38 -0, 34 -0, 39% 
5. Середньорічна продуктивність праці працівника, грн. 21, 4286 21, 1321 -0, 2965 -1, 38% 
6. Середньорічна продуктивність праці 1 робітника, грн. 25, 0 24, 7514 -0, 2486 -0, 99% 
7. Загальне число відроблених людино-днів, тис. 395 400 5 1, 27% 
8. Загальне число відроблених людино-годин, тис. 3150 3190 40 1, 27% 
9. Середнє число днів, відроблених одним робітником 219, 4444 220, 9945 1, 5500 0, 71% 
10. Середня тривалість робочого дня, год. 7, 9747 7, 9750 0, 0003 0, 00% 
11. Середньогодинна продуктивність праці 1 робітника, грн. 14, 2857 14, 0439 -0, 2418 -1, 69% 
 
Висновки:
Порівнюючи тенденцію показників середньорічної і середньогодинної продуктивності праці одного робітника можна сказати, що середньорічна і середньогодинна продуктивність праці одного робітника зменшилась відповідно на -0, 99% і -1, 69%. Це зумовлено тим, що:
обсяг у звітному році спадає порівняно з базовим на -200 штук;
зменшилась питома вага робітників на -0, 39% у загальній масі працівників, які виконують основні виробничі операції і безпосередньо впливають на обсяги виробництва;
збільшилось середнє число днів відроблених одним робітником на 0, 71% у порівнянні з базовим роком.
Загалом необхідно збільшити питому вагу робітників, покращити умови праці і стимулювання працівників, провести заходи по механізації і автоматизації виробництва, удосконалити організацію виробництва для підвищення продуктивності праці, а, отже, зростання обсягів виробництва.
 
1.2 Метод абсолютних різниць і ланцюгових підстановок
 
Метод абсолютних різниць
1. Q=R*ППR
∆QR = 428, 5714 тис. грн
∆QППR = -628, 5714 тис. грн
∆Q = -200 тис. грн
 
2. Q=r*ППr
 
∆Qr = 250, 0000 тис. грн
∆QППr = -450, 0000 тис. грн
∆Q = -200 тис. грн
3. Q=Nл-г * ППс-г
 
∆QNл-г = 571, 4286 тис. грн
∆QППс-г= -771, 4286 тис. грн
∆Q = -200 тис. грн
4. Q=R*Пв*N*T*ППс-г
∆QR = 428571, 4286 грн
∆QПв = -178571, 4286 грн
∆QN = 319620, 2532 грн
∆QT = 1808, 3183 грн. 
∆QППс-г= -771428, 5714. грн. 
∆Q = -200 тис. грн
 
Метод ланцюгових підстановок
 
№ з\п № п-к. Взаємодіючі фактори Q результ, грн. Відхилення, грн Причина
R ППR
1 - 2100 21, 4285714 45000, 0000
2 1 2120 21, 4285714 45428, 5714 428, 5714 ↑R
3 2 2120 21, 1320755 44800, 000 -628, 5714 ↓ППR
Перевірка -200 тис. грн
 
№ з\п № п-к. Взаємодіючі фактори Q результ, грн. Відхилення, грн Причина
r ППr
1 - 1800 25, 0000 45000, 000
2 1 1810 25, 0000 45250, 0000 250, 0000 ↑r
3 2 1810 24, 7514 44800, 0000 -450, 0000 ↓ППr
Перевірка -200 тис. грн
 
№ з\п № п-к. Взаємодіючі фактори Q результ, грн. Відхилення, грн Причина, 
Nл-г ППс-г
1 - 3150 14, 2857 45000, 0000
2 1 3190 14, 2857 45571, 4286 571, 4286 ↑Nл-г
3 2 3190 14, 0439 44800, 0000 -771, 4286 ↓ППс-г
Перевірка -200 тис. грн
 
№ з\п № п-к. Взаємодіючі фактори Q результ, грн. Відхилення, грн Причина
R Пв N T ППс-г
1 - 2100 0, 8571 219, 4444 7, 9747 14, 2857 45000000, 0000
2 1 2120 0, 8571 219, 4444 7, 9747 14, 2857 45428571, 4286 428571, 4286 ↑R
3 2 2120 0, 8538 219, 4444 7, 9747 14, 2857 45250000, 0000 -178571, 4286 ↓Пв
4 3 2120 0, 8538 220, 9945 7, 9747 14, 2857 45569620, 2532 319620, 2532 ↑N
5 4 2120 0, 8538 220, 9945 7, 9750 14, 2857 45571428, 5714 1808, 3183 ↑T
6 5 2120 0, 8538 220, 9945 7, 9750 14, 0439 44800000, 0000 -771428, 5714 ↑ППс-г
Перевірка -200 тис. грн
 
На основі розрахованих моделей загальний резерв зростання обсягу виробництва буде становити:
Рзаг. = =628, 5714+-450, 0000+-771, 4286+-178571, 4286=-180421, 4286 тис. грн.
Висновки:
У розрахунковій роботі ми використали 2 методи елімінування – метод ланцюгових підстановок, метод абсолютних різниць.
Ці методи ґрунтуються на одному принципі – вони визначають вплив певного фактора на зміну результуючого показника шляхом нейтралізації (елімінування) впливу всіх інших факторів.
Ці методи відрізняються методикою розрахунку і мають свої особливості.
Фото Капча