Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тести з медицини

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
170
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури:

A. Кількість тромбоцитів
B. Час кровотечі за Дюке
C. Проби на резистентність капілярної стінки
D. Час згортання крові
E. Ретракція кров’яного згустку
Обов’язковими елементами мікроциркуляторного типу кровоточивості при ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі є:
A. Петехії
B. Папули
C. Екхімози
D. Пустули
E. Внутрішньом’язові та міжм’язові гематоми
В основі патогенезу ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури вирішальне значення має імунологічний процес, внаслідок якого відбувається:
A. Синтез антилімфоцитарних антитіл
B. Пригнічення усіх ростків кровотворення
C. Пригнічення мегакаріоцитарного ростка кровотворення
D. Синтез антинуклеарних антитіл
E. Синтез антитромбоцитарних антитіл
Шкірний синдром, характерний для ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури має наступні ознаки, окрім:
A. Висип поліморфний, симетричний
B. Висип поліхромний, несиметричний
C. Висип не має улюбленої локалізації
Шкірний синдром, характерний для ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури має наступні ознаки, крім:
A. Спонтанність виникнення
B. Відсутні залишкові явища після крововиливів
C. Екхімози можуть некротизуватись і залишати рубці
D. Характерні відстрочені кровотечі
E. Відсутні крововиливи в шкіру долонь, підошов і в волосяні фолікули
Для ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури нехарактерні наступні клінічні ознаки:
A. Гепатомегалія
B. Спленомегалія
C. Шкірний висип
D. Кровотечі зі слизових оболонок
E. Лімфаденопатія
При якому рівні тромбоцитів виникає ризик розвитку спонтанних кровотеч при тромбоцитопеніях?
A. Нижче 130 109/л
B. Нижче 100 Г/л
C. Нижче 50 Г/л
D. Нижче 30 Г/л
E. Нижче 1 Г/л
З якими захворюваннями проводять диференційну діагностику ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури:
A. Гострий лейкоз
B. Апластична анемія
C. Системний червоний вовчак
D. Спадкові тромбоцитопатії
E. Усі відповіді правильні
Характерними змінами в мієлограмі при ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі є:
A. Спустошення усіх ростків кісткового мозку
B. Спустошення мегакаріоцитарного ростка
C. Підвищення мегакаріоцитів
D. Бластна трансформація кісткового мозку
E. Спустошення червоного мозку
Показами до проведення спленектомії при ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі є:
A. Випадки, які не піддаються консервативній терапії
B. Необхідність в повторних курсах гормонотерапії
C. Кровотечі, загрозливі для життя хворого
D. Лікування імуноглобулінами, інтерферонами
E. Усі відповіді правильні
Методом лікування ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури, який призводить до повної елімінації антитромбоцитарних антитіл та циркулюючих імунних комплексів є:
A. Призначення цитостатиків
B. Призначення імуносупресантів
C. Призначення глюкокортикостероїдів
D. Плазмаферез
E. Спленектомія
Хворим, які перенесли ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру, для лікування інтеркурентних захворювань протипоказані наступні препарати:
A. Саліцилати
B. Карбеніцилін, пеніцилін
C. Нітрофурани
D. Антиагреганти, судинорозширюючі препарати
E. УВЧ, УФО
Через який термін, після перенесеної гострої ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури, дітям можна проводити профілактичні щеплення:
A. 1 рік
B. 2 роки
C. 5 років
D. Гостра ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура є абсолютним протипоказом до проведення профілактичних щеплень
E. Протипоказані щеплення до 18-річного віку
Тривалі кровотечі, які виникають зразу ж після нанесення травми (а не відновлюються через декілька годин) характерні для:
A. Геморагічного васкуліту
B. Тромбоцитопеній
C. Гемофілії
D. ДВЗ-синдрому
E. Гемолітичних анемій
Який тип кровоточивості характерний для гемофілії?
A. Петехіально-плямистий (мікроциркуляторний)
B. Гематомний
C. Мікроциркуляторно-гематомний
D. Васкулітно-пурпурний
E. Мікроангіоматозний
Назвати тип успадкування гемофілії:
A. Аутосомно-домінантний
B. Аутосомно-рецесивний
C. Зчеплений з Х-хромосомою домінантний
D. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний
E. Зчеплений з У-хромосомою
Обов’язковими елементами гематомного типу кровоточивості при гемофілії є:
A. Петехії
B. Екхімози
C. Папули, внутрішньом’язові та міжм’язові гематоми
E. Гемартрози
Важкість геморагічних проявів при гемофілії корелює з:
A. Порушенням проникності капілярної стінки
B. Частими вірусними захворюваннями у дитини
C. Частотою зустрічаємості гемофілії в родині
D. Ступенем дефіциту фактору VIII або IX в плазмі
E. Кількістю тромбоцитів в гемограмі
Представники якої статі переважно хворіють на гемофілію?
A. Переважно жінки
B. Переважно чоловіки
C. Однаково часто чоловіки та жінки
D. Частота зустрічаємості даного захворювання невідома
E. Правильна відповідь відсутня
Тривалі кровотечі, які виникають не зразу після травми, а відновлюються через декілька годин характерні для:
A. Геморагічного васкуліту
B. Тромбоцитопенії
C. Гемофілії
D. Тромбоцитопатії
E. ДВС-синдрому
Ускладненнями гемартрозів є наступні стани, окрім:
A. Нагноєння гемартрозів
B. Гемартрит
C. Підвивих в суглобі
D. Анкілоз
E. Усі відповіді правильні
Для гемофілії характерно, що кровотечі виникають при наступних станах, окрім:
A. Спонтанно
B. Після закритих травм
C. Після відкритих травм
D. При прорізуванні зубів
E. При запаленні органу чи тканини
Назвати ускладнення, розвиток якого найчастіше призводить до летального наслідку:
A. Контрактури
B. Крововилив в головний мозок
C. Тампонада сечового міхура
D. Позаочеревинні крововиливи
E. Вірусні гепатити
Яка ланка гемостазу порушена при гемофілії?
A. Первинна
B. Вторинна
Фото Капча