Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тести з медицини

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
170
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">D. Ураження лімфовузлів з обох сторін діафрагми, яке може супроводжуватися ураженням позалімфатичних органів чи селезінки або того і іншого

E. Правильна відповідь відсутня
43. Клінічний синдром лімфогранулематозу, який враховується в класифікації лімфогранулематозу (Carbone. P., 1971; USA, Ann-Arbor), окрім залучення в процес лімфатичної тканини є:
A. Синдром внутрішньочерепної гіпертензії
B. Кардіоваскулярний синдром
C. Гемолітичний синдром
D. Виразково-некротичний синдром
E. Інтоксикаційний синдром
44. Гістологічні и лімфогранулематозу наступні, окрім:
A. Нодулярний склероз
B. Інфільтрація бластами органів і тканин
C. з лімфоїдним переважанням
D. Лімфоїдне виснаження
E. Змішано-клітинний
45. Найбільш сприятливий прогноз мають хворі з гістологічним ом лімфогранулематозу:
A. Нодулярний склероз
B. з лімфоїдним переважанням
C. Лімфоїдне виснаження
D. Змішано-клітинний
E. Усі и прогностично сприятливі
46. Для діагностики лімфогранулематозу вирішальне значення мають зміни при проведенні:
A. Загального аналізу крові
B. Рентгенографічного обстеження
C. УЗД обстеження
D. Біопсії з гістологічним дослідженням
E. Голкове пункційне дослідження
47. Для діагностики лімфогранулематозу, при проведенні біопсії з гістологічним дослідженням, вирішальне значення має виявлення:
A. Клітини Ходжкіна
B. Клітини Гоше
C. Клітини Лангганса
D. Гранулеми Ашофф-Талалаєва
E. Клітини Рід-Березовського-Штернберга
48. Зміни в аналізі периферійної крові, характерні для лімфогранулематозу наступні:
A. Різко підвищена ШОЕ
B. Гіперлейкоцитоз
C. Лімфоцитопенія
D. Лімфоцитоз
E. Нейтрофільоз
49. Лікування лімфогранулематозу включає наступні и терапії:
A. Променева терапія
B. Стимулююча терапія
C. Хіміотерапія
D. Комбінація опромінення та хіміотерапії
E. Усі відповіді правильні
50. Який протокол використовується для лікування лімфогранулематозу?
A. BFM-90
B. DAL-HD-90
C. DAL-HX-83
D. MB-91
E. BFM-2004
51. Ускладненнями терапії у хворих на лімфогранулематоз можуть бути:
A. Гіпертироїдизм
B. Стерильність та безпліддя
C. Вторинні інфекції та пухлини
D. Нейропатії, мієлопатії
E. Асептичний некроз голівки стегна
52. Вказати основне обстеження, яке входить в план спостереження для хворих на лімфогранулематоз, після закінчення лікування:
A. Загальноклінічні та біохімічні аналізи крові
B. Рентгенографія грудної клітки
C. Комп’ютерна томографія уражених ділянок
D. Функціональне дослідження щитовидної та статевих залоз
E. МРТ головного мозку
До системних васкулітів з ураженням судин дрібного калібру належать всі, крім:
А. Хвороба Талалсу
Б. Хвороба Шенлейн-Геноха
В. Гранулематоз вегенера
Г. Мікроскопічний поліангіїт
Д. Вузлова еритема
Суглобовий синдром при хворобі Шенляйн-Геноха характеризується:
А. Ураженням крупних суглобів без деформації
Б. Ураженням дрібних суглобів без деформації
В. Ураженням крупних суглобів з деформацією
Г. Ураженням крупних і дрібних суглобів
Д. Ураженням суглобів з вираженими деформаціями
Для мінімальної ступені активності не характерним є:
А. Виражений абдомінальний синдром
Б. Незначні шкірні висипання
В. Субфебрильна температура
Г. Болі в суглобах
Д. Міалгії
Ниркова форма геморагічного васкуліту протікає найчастіше у вигляді:
А. Гострого гломерулонефриту
Б. Гострого пієлонефриту
В. Підгострого проліферативного нефриту
Г. Хронічного пієлонефриту
Д. Нирково-кам’яної хвороби
В лікуванні геморагічного васкуліту можна використовувати всі медикаменти, крім:
А. Вікасол
Б. Преднізолон
В. Гепарин
Г. Курантил
Д. Трентал
Для хвороби Ранда Ослера характерно все, крім:
А. Крововиливи в суглоби
Б. Аутосомно-домінантний тип ускладнення
В. Ангіоматозні висипання
Г. Телеангіоектазії на шкірі та слизових
Д. Носові кровотечі
 
Для гранулематозу Вегенера характерними є наступні клінічні прояви, крім:
А. Ураження крупних і дрібних суглобів
Б. Некротичного гранулематозу дихальних шляхів
В. Некротичного гранулематозу орбіти та легень
Г. Виразково-некротичного ентериту
Д. Шкірного геморагічного синдрому
Клітинними проявами хвороби Кавасакі є всі, крім:
А. Ураження центральної і периферичної нервової системи
Б. Стійка гіпертермія
В. Зміни шкіри та слизових
Г. Запально-некротичні зміни геморагічних вузлів
Д. Порушення ритму і провідності серця
Для тромбоцитопатій характерними є наступні ознаки, крім:
А. Крововиливів в суглоби
Б. Спонтанного виникнення гемофілії
В. Кровоточивістю по мікроциркуляторному типу
Г. Позитивних епітеліальних проб
Д. Сповільнення часу кровотечі
Для лікування ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури використовують наступні препарати, крім:
А. Антибіотики
Б. Довенні імуноглобуліни
В. Глюкокортикоїди
Г. Імуносупресори
Д. Трансфузії тромбоцитарної маси
Для синдрому Вісконта-Олдріча характерним є всі прояви, крім:
А. Гіпопластична анемія
Б. Тромбоцитопенічний синдром
В. Екзематозний висип на шкірі
Г. Схильність до повторних інфекцій
Д. Рецесивний тип успадкування, звязаний з Х-хромосомою
 
Для тромбоцитопенії Гланцмана характерними є всі клінічні прояви, крім:
А. Підвищена агрегація тромбоцитів
Б. Аутосомсно-рецисивний тип успадкування
В. Кровоточивість із слизових оболонок
Г. Гематоми різної локалізації
Д. Нормальна кількість тромбоцитів
Для синдрома Карибаха-Меріта характерні наступні клінічні ознаки, крім:
А. Кількість тромбоцитів в нормі
Б. Початок з народження
В. Екхімози і петехії на шкірі
Фото Капча