Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тести з медицини

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
170
Мова: 
Українська
Оцінка: 

(п-6%; с-68%; лімф. -22%; моно-4%; ШОЕ-54 мм/год). Який діагноз найбільш імовірний?

а). Лімфогрануломатоз;
б). Гострий лімфаденіт;
в). Гострий лейкоз;
г). Хронічний мієлоїдний лейкоз;
д). Гіпопластична анемія.
39. У дитини 10-річного віку спостерігається клініко-лабораторна ремісія гострого лімфобластного лейкозу. Після перенесеної ГРВІ з’явилися головні болі, блювання, позитивні менінгіальні симптоми, лихорадка до 38, 5°С. Який діагноз найбільш імовірний?
а). Нейролейкемія;
б). Гострий менінгіт;
в). Гострий енцефаліт;
г). Абсцес мозку;
д). Хронічний мієлоїдний лейкоз.
40. Дівчинка 10-річного віку поступила з скаргами на збільшення передньошийних лімфовузлів зліва. Хворіє на протязі 5 місяців. Лімфовузли збільшувались поступово. Зроблена біопсія лімфовузла. Наявність яких клітин в біоптаті характерна для лімфогрануломатозу?
а). Бласти;
б). Фібробласти;
в). Плазматичні клітини;
г). Клітини Березовського-Штернберга;
д). Лімфоцити.
 
1. У дитини 15 років при обстеженні в підлітковому кабінеті виявлена спленомегалія. Яке обстеження треба зробити в першу чергу?
А. Стернальну пункцію.
Б. Загальний аналіз крові.
В. Рентгенографію органів черевної порожнини.
ГУЗД черевної порожнини..
2. Порушення дозрівання і аномалії тромбоцитів, мегакаріоцитів і нейтрофілів спостерігаються:
А. Тромбастенії Гланцмана.
Б. Есенціальній атромбії.
В. Синдромі Бернара-Сульє.
Г. Анамалії Мея-Хегліна.
3. Дитина з хронічною формою хвороби Шейнляйна-Геноха поступила до гематологічного відділення з бурхливим абдомінально-шкірним синдромом. Були призначені курантил, преднізолон, гепарин. Скільки разів на добу необхідно вводити підшкірно гепарин?
А. 1-2 рази.
Б. 3-4 рази.
В. 4-6 рази.
Г. 2-3 рази.
4. Геморагічний синдром при геморагічному васкуліті характеризується:
А. Симетричністю геморагічного висипу.
Б. Наявністю гемартрозів.
В. Наявністю шкірного свербежу.
Г. Несиметричністю висипу.
5. Який симптом найбільш характерний для геморагічного васкуліту: А. Нирковий.
Б. Абдомінальний.
В. Суглобовий.
Г. Шкірний.
6. Базисним методом терапії геморагічного васкуліту є:
А. Застосування НПЗП.
Б. Застосування ангіопротекторів
В. Застосування гепарину.
Г. Застосування стабілізаторів мембран тучних клітин.
7. До якої групи відносять геморагічний васкуліт:
А. Первинні васкуліти з переважним ураження судин великого, середнього та дрібного калібру.
Б. Первинні васкуліти з переважним ураження судин середнього та дрібного калібру.
В. Первинні васкуліти з переважним ураження судин дрібного калібру. Г. Змішані стани.
8. Який тип алергічних реакцій за Джелом -Кумбсом домінує при ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі:
А. Анафілактична реакція.
Б. Цитотоксична.
В. Імунокомплексна.
Г. Пперчутливість сповільненого типу.
Д. Рецепторно-опосередкований.
9. Яка температурна реакція при ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі за відсутності інфекційних ускладнень:
А. Гіпертермія.
Б. Субфібрилітет.
В. Нормотермія.
Г Гіпотермія.
10. Яка медикаментозна тактика виправдана при тромбоцитопатії новонароджених:
А. Тромбомаса+гемостатик.
Б. Ер. маса+антикоагулянт.
В. СЗП.
Г. Віт. К, В, РР.
11. Дефіцит якого фактора згортальної системи крові призводить до гемофіілії А:
А. V (проакцелерин).
Б. VІІ (проконвертин).
В. VIII
Г. ІХ (фактор Крісмаса).
Д. ХІІІ (фактор Хагемана).
12. Тип спадковості хвороби Розенталя:
А. Зчеплений з Х-хромосомою;
Б. Зчеплений з У-хромосомою;
В. Автосомно-домінантний;
Г. автосомно-рецесивний;
13. При тробастенії Гланцмана кількість тромбоцитів:
А. Збільшена.
Б. Нормальна.
В. Знижена.
14. Причинним агентом в розвитку тромбоцитопеній може бути все, крім: А. інфекційні хвороби.
Б. вірусна інфекція.
В. медикаменти.
Г. інсоляція.
Д. первинний гіперспленізм.
15. Дефіцит якого фактора згортальної системи крові веде до розвитку гемофілії В?
А. V (проакцелерин).
Б. УІІ (проконвертин).
В. Х/ІІІ
Г. ІХ (фактор Крісмаса).
Д. ХЩфактор Хагемана).
16. Дефіцит XI фактора призводить до розвитку коагулопатії:
А. гемофілія А
Б. гемофілія В
В. гемофілія С
Г. парагемофілія
Д. афібриногенемія
17. Для лікування хвороби Вілледранда ефективним є застосування:
А. тромбоконцентрату.
Б. препаратів крові
В. дицинону
Г. преднізолону
 
1. Яка відносна кількість лімфоцитів периферичної крові у 5-тирічної дитини відповідає віковим нормативам?
А -30%,
Б- 45%,
В- 60,
Г- 70%,
Д- 80%.
2. Можливі такі и лейкемоїдних реакцій за винятком:
А- анемічного типу,
Б-еозинофільного типу,
В- лімфоцитарного типу,
Г-лімфоцитарно-моноцитарного типу,
Д- мієлоїдного типу.
3. Прикладом лейкемоїдних реакцій моноцитарного типу є:
А- краснуха,
Б- ентеробіоз,
В- грип,
Г- інфекційний мононуклеоз,
Д- вітряна віспа.
4. Максимальна тривалість лейкемоїдних реакцій при неускладнених ГРВІ:
А -1 тижд,
Б- 1-2 тижд,
В -2-3 тижн,
Г -2-4 тижд,
Д – 1-2 місяці.
5. Ураження яких груп лімфовузлів раніше спостерігається і частіше зустрічається при лімфогрануломатозі у дітей? :
А- пахових,
Б-пахвинних,
В – шийних,
Г-медіастінальних,
Д- підключичних.
6. Який метод дослідження остаточно підтверджує діагноз лімфогрануломатоз?
А- пальпація лімфовузлів,
Б- гістологічне дослідження ураженого лімфовузла,
В-терапія ex juvantibus,
Г-на підставі результатів мієлограми.
7. Початковими проявами
Фото Капча