Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Транспортна система України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 

09, 04, 47, 35, 7

2010130, 050, 252, 00, 10, 011, 04, 06, 95, 8
2011134, 150, 651, 50, 10, 013, 84, 47, 85, 9
2012132, 349, 350, 30, 10, 014, 44, 57, 85, 9
Згідно таблиці 2. 2. 1 найбільший показник пасажирообороту припадає на автомобільний та залізничний види транспорту. Їх частки від загального обсягу пасажирообороту відповідно складає 38% та 37%. Найменші показники пасажирообороту припадають на річковий та морський видами транспорту. Їх частка відповідно становить 0, 03% та 0, 07%. Стабільними залишаються показники пасажирообороту тролейбусним (6%) та метрополітен ним (4%) видами транспорту.
Таблиця 2.2.2
Перевезення пасажирів за видами транспорту в 2008-2012 роках (млн.) 
Види транспорту
залізничнийАвтомобільний (автобуси) морськийрічковийавіаційнийтрамвайнийТролей – буснийМетропо – літенний
200844543697269631580959
200942640146257871283752
201042737267167141204760
201143036127187981346778
201242934506188001345774
За даною таблицею 2. 2. 2 за перевезенням пасажирів переважає автомобільний транспорт, у тому числі і автобуси. Його частка від загального обсягу перевезень складає 51%. Найнижчі показники перевезень пасажирів припадає на річковий транспорт, морський та авіаційний. Їх частки відповідно становлять …. %. Майже однакові обсяги перевезень пасажирів трамвайним та метрополітен ним видами транспорту.
 
2.3. Характеристика основних техніко – економічних показників роботи транспорту
 
Основними техніко-економічними показниками роботи тран­спорту є обсяг густота транспортної інфраструктури, собівартість перевезень, швидкість, залежність від погодних та сезонних змін, маневреність.
Таблиця 2.3.1
Довжина шляхів сполучення загального користування (тис. км)
20082009201020112012
Експлуатаційна
довжина
залізничних колій21, 7 21, 721, 721, 621, 6
Експлуатаційна
довжина річкових
судноплавних
шляхів2, 22, 22, 22, 12, 1
Довжина
автомобільних
доріг169, 5169, 5169, 5169, 6169, 7
у тому числі з
твердим
покриттям165, 8165, 8165, 8166, 0166, 1
Експлуатаційна
довжина
тролейбусних
ліній (в
однопутному
обчисленні) 4, 44, 54, 44, 44, 4
Експлуатаційна
довжина
трамвайних колій (в одноколійному
обчисленні) 2, 02, 02, 02, 01, 9
Експлуатаційна
довжина
метрополітенних
колій (у
двоколійному
обчисленні), км102, 6102, 6108, 4109, 9110, 8
Згідно таблиці 2. 3. 1 найбільшою експлуатаційною довжиною шляхів сполучення загального користування є довжина автомобільних доріг. З експлуатаційної довжини автомобільних доріг ….. % становлять дороги з твердим покриттям. За експлуатаційною довжиною шляхів сполучення друге місце посідає метрополітен ний вид транспорту. Експлуатаційна довжина метрополітен них колій з кожним роком збільшується. Найменша експлуатаційна довжина шляхів сполучення припадає на трамвайний та річковий види транспорту.
Таблиця 2.3.2
Щільність шляхів сполучення загального користування (км шляхів на 1 тис. км2 території)
20082009201020112012
Експлуатаційна довжина
залізничних колій3636363636
Експлуатаційна довжина
річкових судноплавних
шляхів44444
Автомобільні дороги
з твердим покриттям275275275275275
Як видно з таблиці 10 найбільша щільність шляхів сполучення припадає на автомобільні дороги з твердим покриттям, а найменша щільність – на експлуатаційну довжину річкових судноплавних щляхів.
Таблиця 2.3.3
Середня відстань перевезення одного пасажира окремими видами транспорту (км)
20082009201020112012
Залізничний119113118118115
Морський1012878
Річковий3433424655
Авіаційний17451758179418351777
Автомобільний
(автобуси) 1414141415
Тролейбусний66666
Трамвайний66666
Метрополітенний88888
Згідно таблиці 2. 3. 3 найбільша середня відстань перевезень одного пасажира припадає на авіаційний транспорт, а найменша – на тролейбусний, трамвайний, метрополітен ний та морський види транспорту. Зменшилась середня відстань перевезень одного пасажира залізничним транспортом, але збільшилась річковим.
Таблиця 2. 3. 4
Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів окремими видами транспорту (км)
20082009201020112012
Залізничний 516 501504520520
Морський13781120127112421033
Річковий398 534549388407
Автомобільний 4346464646
Трубопровідний962918895883870
Згідно таблиці 2. 3. 4 найбільша відстань перевезень однієї тонни вантажів припадає на морський транспорт, а найменша – на автомобільний. Збільшилась середня відстань перевезень однієї тонни вантажів річковим транспортом. Стабільними залишається середня відстань перевезень однієї тонни вантажів залізничним та автомобільним видами транспорту.
 
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України
 
3.1. Проблеми розвитку транспортної системи України
 
Проблеми подальшого розвитку транспортного комплексу пов’язані з реформуванням інших галузей, оскільки обсяги продукції промисловості, сільського господарства, будівництва та торгівлі переважно і визначають завантаженість транспортної системи.
Актуальною проблемою транспортного комплексу України є незадовільний стан його виробничої бази. Розглянемо проблеми розвитку всіх видів транспорту окремо.
Залізничний транспорт
Залізничний транспорт працює на межі можливостей, оскільки не створені достатні резерви пропускних, провізних і переробних потужностей, а його виробнича база фізично спрацьована і морально застаріла. Україна поки що не має власного виробництва магістральних електровозів, пасажирських вагонів, хоч має всі необхідні передумови для розвитку цього виробництва. Імпорт названих транспортних засобів обмежується відсутністю коштів.
Потреби в перевезеннях задовольняються неповністю і з низькою якістю. Залізниці насамперед не спроможні повністю задовольнити потреби в пасажирських перевезеннях через відсутність поставок нових пасажирських вагонів, які імпортувалися з ближнього та далекого зарубіжжя.
Автомобільний транспорт
Автомобільно-транспортний комплекс України потребує значного технічного оновлення, оптимізації структури парку за вантажопідйомністю, типами кузова, наявністю спеціалізованих транспортних засобів, особливо малої вантажопідйомності. Необхідним є підвищення
Фото Капча