Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Упровадження міжнародних стандартів якості громадсько активних шкіл як інструменту самооцінювання роботи загальноосвітнього навчального закладу (коло ідей)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Климко Лариса Василівна
 
Упровадження міжнародних стандартів якості громадсько активних шкіл як інструменту самооцінювання роботи загальноосвітнього навчального закладу (коло ідей)
 
Одне із завдань ВУКОРу (Відкритого університету керівників освіти Рівненщини) – активне впровадження в освітній простір регіону нових моделей навчальних закладів. Чільне місце серед них займає громадсько активна школа (далі – ГАШ) як інноваційна система управління навчальним закладом.
Практика показує, що модель громадсько активної школи є віддзеркаленням процесів глобалізації сучасного світу, демократизації, гуманізації, посилення відкритості суспільства та його інституцій. Ці чинники суттєво впливають на життя сучасної школи та управління нею.
Усі ГАШ розвиваються по-своєму, оскільки кожен навчальний заклад має свої визначені структуру, стандарти, свій колектив, власні погляди на управління та потреби місцевої громади. Незважаючи на це, усі вони мають певні спільні характеристики.
Вважаємо, що саме стандарти і є засобом оцінювання діяльності ГАШ. Стандарти використовують для покращення своєї діяльності як діючі ГАШ, так і інші школи, які мають намір працювати як громадсько активні.
Стандарти ГАШ охоплюють такі сфери освітньої діяльності:
1. Лідерство, адже розвиток і покращення шкільної системи залежить від сильної команди, яка об’єднана спільним баченням, цінностями у досягненні мети школи. Ефективний директор забезпечує працівників усіма необхідними ресурсами, можливостями та підтримкою для проведення й реалізації найкращої роботи.
2. Партнерство. Тільки розвинута ГАШ спрямовує свою діяльність на розвиток партнерських відносин з установами та закладами, що є на території громади. Такі відносини забезпечують гармонійну роботу різних інституцій із дітьми, їхніми сім’ями та місцевою громадою, забезпечують тісну співпрацю та підтримку один одного.
3. Соціальна інклюзія. Оскільки однією з найкращих рис ГАШ є створення умов і можливостей навчання для всіх дітей, незважаючи на їхнє походження, релігійні вподобання, етнічний і соціальний статус, стан здоров’я тощо. Важлива місія таких шкіл – забезпечити учнів рівним доступом до навчання та сприяти створенню навчальної атмосфери у класі, вільної від упереджень та стереотипів.
4. Послуги. ГАШ є центральним ресурсним центром у місцевій громаді та надає їй певні послуги, які визначені відповідно до потреб мешканців. Послуги надають підтримку сім’ям і можливості для навчання дорослих. Школа може самостійно впроваджувати послуги та залучати до їх реалізації інші установи, заклади на території громади.
5. Волонтерство. ТількиГАШ заохочує учнів брати активну участь у житті громади. Волонтерство розвиває у них почуття довіри та поваги до жителів громади та забезпечує важливу умову розвитку дитини – її співпрацю з дорослими людьми, а не тільки з батьками та вчителями. ГАШ залучає до волонтерства не тільки дітей, а й їхніх батьків та громаду.
6. Навчання впродовж усього життя. Оскільки навчання впродовж усього життя є важливим елементом для всіх людей, які слідкують за змінами та швидким розвитком сучасного світу, для учнів важливо розуміти, що навчання – це життєва діяльність, якої навчають лише у школі. Прикладом цього повинні бути дорослі, які запевняють, що навчання може бути не лише задля роботи, а й задля задоволення.
7. Розвиток громади. ГАШ – це школа, яка сприяє розвитку громади. Як місцевий лідер школа допомагає громадським об’єднанням застосовувати усі свої сили на виконання завдань, залучати до цього громадськість і надавати послуги місцевому населенню.
8. Залучення батьків. Усім добре відомо, що учні навчаються краще, якщо їхнє навчання підтримують батьки. Саме батьки повинні знати потреби розвитку дитини та якнайкраще забезпечити навчальне середовище вдома. Для цього необхідна активна співпраця між батьками та вчителями. ГАШ надає батькамможливість бути залученими до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їхніх дітей та участі у житті школи.
9. Шкільна культура. Важливим елементом ГАШ є те, що вони відкриті та сприятливі до змін. В основу педагогічних методів таких шкіл покладено демократичні цінності. Працівники школи роблять усе можливе, аби знайти кращі способи розкриття потенціалу в дітях, у їхніх сім’ях і всіх членах громади. Шкільна культура полягає в тому, аби сформувати в учнів бажання бути активними, творчими, толерантними у житті навчального закладу.
До зазначених сфер освітньої діяльності пропонуємо стандарти оцінювання якості роботи ГАШ у розробленими показниками та шкалою оцінювання. Подаємо опис показників та критеріїв, які допоможуть встановити рівень розвитку ГАШ в певній сфері (1 – відсутність розвитку, 2 – початковий рі-вень, 3 – сильна позиція, 4 – відмінні результати). У кожній таблиці є графа, у якій зазначено показник. У графі «Коментарі» ведеться запис осіб, з якими потрібно провести зустріч. Завдяки поданій інформації визначаємо пріоритети своїх подальших дій.
 
ЛІДЕРСТВО1234
Місію школи погоджуємо із залученням учнів, батьків, громади
Розробляємо стратегічні плани
Розподіляємо для роботи ресурси – людей, обладнання, фінанси тощо
Перевіряємо вміння працівників залучати до роботи громадськість
Визначаємо та оцінюємо досягнення
Застосовуємо нові методи роботи у прийнятті рішень та певних дій
 (Можна додати інші показники)
Коментарі 
Першочергові дії 
 
Критеріальний опис показників
Місію школи погоджуємо із залученням учнів, батьків, громади:
- залучаємо до роботи батьків, які не цікавляться роботою школи;
- беремо на контроль пасивних до шкільної роботи дітей;
- консультуємося з різними громадськими організаціями;
- консультуємося з організаціями, що співпрацюють із громадськістю.
Розробляємо стратегічні плани:
- маємо стратегічний план, поставлено мету та завдання;
- стратегічний план складаємо щороку;
- поставлені цілі узгоджуємо з потребами громади;
- план складається та обговорюється за участю громади.
Розподіляємо для роботи ресурси – людей, обладнання, фінанси тощо:
- пояснюємо, яким чином розподілено ресурси;
- визначаємо осіб, які контролюють реалізацію плану;
- визначаємо осіб, які бажають користуватися обладнанням школи.
Перевіряємо вміння працівників залучати до роботи громадськість:
- маємо визначену систему перевірки вмінь працівників;
- маємо доступ до різноманітних тренінгових програм;
- проводимо тренінги, які передбачають написання презентацій;
- маємо відповідну систему оцінювання роботи працівників.
Визначаємо та оцінюємо досягнення:
- визначаємо досягнення на громадському рівні;
- визначаємо не тільки шкільні досягнення, а досягнення громади загалом;
- досліджуємо та порівнюємо досягнення згідно з цілями.
Застосовуємо нові методи роботи у прийнятті рішень та певних дій:
- маємо чітку мету досягнення цілей нашого плану;
- заохочуємо членів громади до нових ідей і нових методів роботи;
- маємо нові ідеї плану розвитку, запропоновані колективом та громадою;
- визначаємо проблеми та методи їх розв’язання;
- заохочуємо членів громади до співпраці з педколективом.
ПАРТНЕРСТВО1234
Приймаємо рішення з партнерами та громадськими організаціями
Діємо разом із партнерами
Об’єднуємо ресурси з партнерами на користь громади
Маємо письмову угоду наших спільних дій
Підтримуємо та сприяємо діяльності одне одного
Співпрацюємо з мережею ГАШ
Надаємо можливість громаді користуватися обладнанням школи
Працюємо з усіма, щоб вирішити проблеми громади
 (Можна додати інші показники)
Коментарі 
Першочергові дії 
 
Критеріальний опис показників
Приймаємо рішення з партнерами та громадськими організаціями:
- плануємо кроки дій із партнерами, батьками та учнями;
- беремо до уваги досвід роботи з громадськими організаціями;
- завжди інформуємо наших партнерів про прийняті рішення.
Діємо разом із партнерами:
- відповідаємо за будь-які дії разом із партнерами;
- разом відзначаємо успіх спільних справ;
- підтримуємо діяльність наших партнерів.
Об’єднуємо ресурси з партнерами на користь громади:
- використовуємо наші ресурси для проведення спільних дій;
- пропонуємо залучати своїх працівників для виконання спільних дій.
Маємо письмову угоду наших спільних дій:
- визначаємо наші дії з партнерами у кожній спільній справі;
- визначаємо лідерську позицію у кожній справі;
- укладаємо угоду спільних дій.
Підтримуємо та сприяємо діяльності одне одного:
- розміщуємо інформацію про наших партнерів;
- інформуємо про внески, які здійснили наші партнери;
- заохочуємо членів громади брати участь у заходах.
Співпрацюємо з мережею ГАШ:
- використовуємо будь-яку можливість відвідати різноманітні заходи;
- використовуємо будь-яку можливість розповісти про нашу роботу;
- повідомляємо іншим ГАШ про проведення наших заходів.
Надаємо можливість громаді користуватися обладнанням школи:
- надаємо можливість мешканцям користуватися шкільним обладнанням;
- надаємо також можливість користуватися шкільним обладнанням тим, хто не може оплатити послуги.
Працюємо з усіма, щоб вирішити проблеми громади:
- беремо участь у вирішені проблем, які стосуються громади;
- залучаємо громаду до вирішення її проблем;
- виявляємо бажання брати участь в заходах інших організацій.
 
СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ1234
Моделюємо навчальне середовище
Вважаємо соціальну інклюзію невід’ємною частиною ГАШ
Забезпечуємо програмами різні соціальні групи
Пропонуємо рівне право на якісну освіту всіх членів громади
 (Можна додати інші показники)
Коментарі 
Першочергові дії 
 
Критеріальний опис показників
Моделюємо навчальне середовище:
- використовуємо різноманітні навчальні матеріали;
- розвиваємо в учнів уміння співпрацювати;
- адаптуємо навчальне середовище відповідно до потреб та інтересів учнів;
- розвиваємо в учнів відчуття до нерівноправності;
- навчаємо відстоювати рівність прав;
- використовуємо різні методи боротьби з існуючими стереотипами.
Вважаємо соціальну інклюзію невід’ємною частиною ГАШ:
- маємо чітко описану освітню політику;
- наголошуємо на доступності до навчання та соціальній справедливості;
- забезпечуємо належні тренінги;
- надаємо соціальну підтримку на засадах рівності.
Забезпечуємо програмами різні соціальні групи:
- забезпечуємо шкільним обладнанням людей з особливими потребами;
- надаємо додаткову допомогу представникам національних меншин.
Пропонуємо рівне право на якісну освіту всіх членів громади:
- проводимо заходи для тих, хто навчається нижче своїх можливостей;
- беремо участь в організованих послугах;
- ініціюємо проекти, спрямовані на обізнаність із питань рівності;
- проводимо заходи, спрямовані на допомогу національним меншинам;
- заохочуємо участь представників національних меншин у громаді.
 
ПОСЛУГИ1234
Пропонуємо послуги, які базуються на ґрунтовному аналізі потреб
Здійснюємо моніторинг та оцінку послуг
Досліджуємо основні причини відсутності користувачів послуг
Розвиваємо та створюємо можливості для соціальної інклюзії
Цінуємо внесок інших організацій у наданні послуг
Надаємо ряд послуг для покращення знань учнів, їх сімей та громади
 (Можна додати інші показники)
Коментарі
Першочергові дії 
 
Критеріальний опис показників
Пропонуємо послуги, які базуються на ґрунтовному аналізі потреб:
- використовуємо наявну інформацію для виявлення потреб громади;
- плануємо розвиток з огляду на аналіз наших потреб;
- створюємо послуги відповідно до потреб громади.
Здійснюємо моніторинг та оцінку послуг:
- проводимо опитування серед користувачів послуг;
- знаємо, хто працює найкраще, бачимо очікувані результати послуг;
- бачемо недоліки в роботі;
– аналізуємо інформацію, отриману від користувачів послуг;
- визначаємо учасників, базуючись на демографічних даних;
- визначаємо учасників, базуючись на потребах громади;
- володіємо інформацією про те, хто не користується нашими послугами.
Досліджуємо основні причини відсутності користувачів послуг:
- зосереджуємося на контакті з потенційними учасниками;
- знаємо причини, через які вони не мають доступу до послуг;
- встановлюємо причини відсутності користувачів послуг;
- виявляємо бар’єри, які перешкоджають доступу до послуг.
Розвиваємо та створюємо можливості для соціальної інклюзії:
- розвиваємо можливості для доступності певних груп осіб;
- працюємо над систематичним усуненням бар’єрів.
Цінуємо внесок інших організацій у наданні послуг:
- співпрацюємо з іншими інституціями;
- маємо довідник, який дає інформацію про надані послуги на базі школи;
- допомагаємо тим, хто надає послуги;
- уклали партнерську угоду з організаціями про роботу на базі школи.
Надаємо ряд послуг для підвищення знань учнів, їх сімей та громади:
- пропонуємо широкий спектр послуг для навчальних можливостей;
- забезпечуємо наші навчальні можливості внесками інших організацій. 
 
ВОЛОНТЕРСТВО1234
Маємо можливості для волонтерів із різних соціальних груп
Пропонуємо тренінги та підтримку наших волонтерів
Маємо можливість ініціювати та проводити волонтерську діяльність
Маємо можливість створювати мережу груп волонтерів у регіонах
Проводимо моніторинг та оцінку нашої діяльності
 (Можна додати інші показники)
Коментарі 
Першочергові дії
 
Критеріальний опис показників
Маємо можливості для волонтерів із різних соціальних груп:
- щороку плануємо волонтерські ініціативи;
- координуємо всю волонтерську діяльність;
- залучаємо до роботи волонтерів різного віку та походження.
Пропонуємо тренінги та підтримку наших волонтерів:
- проводимо тренінги та семінари для волонтерів різного рівня;
- покращуємо досягнення волонтерської діяльності;
- використовуємо різні методи для мотивації та заохочення волонтерів.
Маємо можливість ініціювати та проводити волонтерську діяльність:
- беремо активну участь у розробці волонтерських ініціатив;
- вносимо ідеї та пропозиції щодо волонтерської діяльності;
- підтримуємо ідеї учнів (конкурс волонтерських проектів тощо).
Маємо можливість створювати мережу груп волонтерів в інших регіонах:
- організовуємо робочі зустрічі волонтерів;
- беремо участь у спільних волонтерських заходах для шкіл регіону;
- презентуємо досвід волонтерів на конференціях, зустрічах, форумах;
- маємо можливість обмінюватися досвідом (через Інтернет).
Проводимо моніторинг та оцінку нашої діяльності:
- збираємо інформацію різними методами;
- використовуємо інформацію з різних джерел;
- реагуємо, коли деякі ініціативи виявляються неефективними.
 
НАВЧАННЯ УПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ 1234
Прагнемо створити бажання до навчання
Пропонуємо підтримку та навчання для всіх поколінь
Пропонуємо навчання з використанням різних методів
Використовуємо громаду як ресурс для навчання
 (Можна додати інші показники)
Коментарі 
Першочергові дії 
 
Критеріальний опис показників
Прагнемо створити бажання до навчання:
- пропонуємо тренінги для заохочення людей різного віку до навчання;
- робимо навчання різноманітним;
- залучаємо учнів будь-якого віку до навчання;
- погоджуємося з думкою про те, що кожен є учнем і кожен є вчителем.
Пропонуємо підтримку та навчання для всіх поколінь:
- знаємо, які вікові групи навчаються, а які не навчаються і чому;
- проголошуємо принцип сімейного навчання;
- публічно відзначаємо успіхи сімейного навчання;
- організовуємо та підтримуємо діяльність між різними поколіннями.
Пропонуємо навчання з використанням різних методів:
- використовуємо різні методи навчання;
- проводимо моніторинг використання різних методів навчання;
- заохочуємо інновації;
- беремо до уваги навчальні потреби всіх учнів.
Використовуємо громаду як ресурс для навчання:
- маємо інформацію про знання та компетенції членів громади;
- організовуємо тематичні дні громадського навчання;
- слідкуємо за тим, щоб постійно відбувалося навчання громади;
- залучаємо учнів до участі в громадських заходах.
 
РОЗВИТОК ГРОМАДИ1234
Пропонуємо участь та підтримку громадським організаціям
Забезпечуємо громаду належними знаннями у прийнятті рішень
Надаємо можливість громаді користуватися приміщенням школи
Допомагаємо громаді проводити опитування та консультації
Допомагаємо громаді розробляти та впроваджувати проекти
 (Можна додати інші показники)
Коментарі 
Першочергові дії 
 
Критеріальний опис показників
Пропонуємо участь та підтримку громадським організаціям:
- розповідаємо про запропоновані тренінги на базі школи;
- пропонуємо громадським організаціям технічну експертизу;
- постійно ділимося досвідом роботи.
Забезпечуємо громаду належними знаннями з метою прийняття рішень:
- звітуємося перед громадою про результати роботи;
- забезпечуємо обізнаність громадськості з освітньою політикою;
- інформуємо громадські організації щодо проведених досліджень.
Надаємо можливість громаді користуватися приміщенням школи:
- надаємо приміщення для проведення зустрічей;
- пропонуємо адміністративну підтримку;
- забезпечуємо громадські організації технічною базою тощо.
Допомагаємо громаді проводити опитування та консультації:
- поширюємо анкети серед батьків та учнів;
- допомагаємо розробляти анкети, а також здійснювати аналіз результатів;
- звітуємо про результати батькам та учням.
Допомагаємо громаді розробляти та впроваджувати проекти:
- надаємо партнерську підтримку громаді у визначенні потреб;
- працюємо з громадою для пошуку рішень, які вона може взяти на себе;
- надаємо підтримку у пошуку фінансування;
- надаємо допомогу у проведенні моніторингу та оцінки якості діяльності.
 
ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ1234
Пропонуємо спілкування між сім’єю та школою
Відзначаємо та цінуємо батьківські знання та вміння
Забезпечуємо активну роль батьків у навчанні дітей
Надаємо батькам статус рівноправних партнерів у вирішенні питань
Пропонуємо батькам роль адвокатів у ході розгляду питань щодо якісної освіти для своїх дітей
 (Можна додати інші показники)
Коментарі 
Першочергові дії 
 
Критеріальний опис показників
Пропонуємо спілкування між сім'єю та школою:
- забезпечуємо батьків чіткою інформацією про діяльність школи;
- проводимо зустрічі у зручний для батьків час;
- відслідковуємо разом із батьками навчання їх дітей;
- цікавимося думкою батьків щодо роботи школи;
- проводимо форуми для батьків;
- публікуємо видання для батьків;
- інформуємо батьків про різноманітні заходи у школі.
Відзначаємо та цінуємо батьківські знання та вміння:
- забезпечуємо батьків необхідними матеріалами;
- проводимо для батьків тренінги, семінари тощо;
- залучаємо батьків до реалізації проектів у громаді.
Забезпечуємо активну роль батьків у навчанні дітей:
- інформуємо батьків про очікувані результати навчання учнів;
- забезпечуємо батьків навчальними програмами та матеріалами;
- пропонуємо шляхи навчання в домашніх умовах;
- створюємо механізм спілкування учнів із учителями;
- розробляємо домашні завдання для обговорення їх з батьками;
- щороку залучаємо батьків до визначення навчальних цілей;
- залучаємо батьків до участі в перегляді учнівськихпортфоліо;
- пропонуємо книги, які можуть читати батьки та діти.
Надаємо батькам статус рівноправних партнерів у вирішенні питань:
- залучаємо батьків до стратегічного планування школи;
- залучаємо батьків до управлінських структур;
- надаємо потрібну допомогу у прийнятті рішень;
- сприяємо активній участі батьків у прийнятті рішень;
- сприяємо батькам у вмінні апелювати прийняті рішення;
- просимо батьків разом з педагогами оцінювати плани, програми;
- інформуємо батьків про проблеми, що стосуються питань освіти.
Пропонуємо батькам роль адвокатів у ході розгляду питань щодо якісної освіти для їх дітей:
- надаємо шкільні приміщення для організації та проведення зустрічей;
- залучаємо батьків до зустрічей з представниками влади;
- надаємо підтримку для розвитку навичок адвокатування у батьків.
 
ШКІЛЬНА КУЛ ЬТУРА 1234
Залучаємо колектив, громаду до участі у процесі прийняття рішень
Використовуємо командний підхід у діяльності школи
Використовуємо стратегію багатоаспектного навчання
Розвиваємо компетенції учнів, що необхідні для успішного життя
Розвиваємо життєві навички учнів
Розповсюджуємо інформацію серед партнерів
 (Можна додати інші показники)
Коментарі 
Першочергові дії 
 
Критеріальний опис показників
Залучаємо колектив, громаду до участі у процесі прийняття рішень:
- організовуємо зустрічі органів самоврядування, асоціації батьків тощо;
- проводимо наради з метою вирішення важливих питань;
- залучаємо школу, батьків до процесу формування освітньої політики. Використовуємо командний підхід у діяльності школи:
- розвиваємо свої професійні навички;
- створюємо та впроваджуємо різноманітні проекти;
- забезпечуємо умови для навчання та розвитку всіх учнів.
Використовуємо стратегію багатоаспектного навчання:
- використовуємо методи та принципи навчання;
- використовуємо індивідуальний підхід у навчанні; 
Загальна картина1234
Лідерство +
Партнерство +
Соціальна інклюзія +
Послуги +
Волонтерство +
Навчання впродовж усього життя +
Розвиток громади +
Залучення батьків +
Шкільна культура +
- використовуємо інтерактивні методи навчання.
Розвиваємо компетенції учнів, які необхідні для успішного життя:
- розвиваємо комунікативні навички учнів;
- розвиваємо вміння вести переговори;
 
- виховуємо повагу у ставленні до поглядів інших людей;
- виступаємо за всебічний розвиток учня.
Розповсюджуємо інформацію серед усіх партнерів щодо:
- проведення громадських зустрічей із подальшим звітом про досягнення;
- звіту перед учнями та їх сім’ями;
- розповсюдження звітної інформації;
- консультування школи з громадою шляхом проведення опитувань тощо.
При цьому встановлюємо пріоритетність самостійного вирішення дій, що знаходить своє відображення в таблиці «План дій» (рівні пріоритетності: 1 – найвищий пріоритет, 2- пріоритет на цей рік, 3- пріоритет на наступний рік).
 
ПЛАН ДІЙ
 
Наші діїРівень
пріоритет-
ності
Відпові-
дальний
Термін реалізаціїНеобхідні ресурси та підтримка
123
Лідерство
Партнерство
Соціальна інклюзія
Послуги
Волонтерство
Навчання упродовж усього життя
Розвиток громади
Залучення батьків
Шкільна культура
 
Вважаємо, що стандарти – це механізм налагодження діалогу між партнерами та визначення за допомогою показників рівня розвитку ЗНЗ. Також використовуємо портфоліо даних замість стандартів. Портфоліо постійно оновлюємо і демонструємо. Пропонуємо приклади даних, які можна обрати та нагромаджувати:
Лідерство (Стратегічний план. Визначення місії. Плани зустрічей. План
професійного розвитку. Відеозаписи та фотографії нагородження).
Партнерство (Запрошення та протоколи зустрічей. Інформаційні листи про роботу партнерів. Звіти про проведені конференції, відвідані зустрічі).
Соціальна інклюзія (Освітня політика. Соціальні проекти. Матеріали про проведену роботу).
Послуги (Перелік послуг. Оцінювання роботи. Результати опитування).
Волонтерство (Запрошення для волонтерів. Тренінгові програми для волонтерів. Оцінка роботи волонтерів).
Навчання впродовж усього життя (Програма курсів. Навчальні заходи для сімей).
Розвиток громади (Дані аналізу проведених досліджень. Планизустрічей. Використання приміщення громадою).
Залучення батьків (Плани зустрічей із батьками. Проведення бесід із батьками в громадських центрах).
Шкільна культура (Участь учнівських організацій, асоціацій батьків та вчителів у вирішенні проблем. Інформаційні листи. Результати проведеного анкетування).
Згідно зі стандартами ГАШ, проведення самооцінки стало ключовим елементом створення іміджу школи. Цей процес включає перегляд своїх можливостей, оцінювання та визначення досягнень.
Упроваджені стандарти самооцінки допомагають:
- визначити сильні та слабкі сторони роботи;
- визначити потреби під час освітньої діяльності;
- зосередити роботу з інституціями та зацікавленими сторонами щодо подальшої співпраці;
- оцінити роботу з громадою;
- визначити загальні принципи діяльності та послуг на базі школи.
Використовуючи стандарти самооцінки, можна:
- визначити рівень розвитку та пріоритети майбутніх дій;
- слідкувати, аби вся громада (батьки, діти, мешканці) була задіяна у програмах, проектах, спрямованих на вирішення проблем і задоволення потреб;
- залучати батьків до процесу прийняття рішень щодо якості освіти їхніх дітей та участі у житті школи.
Завдяки запровадженню зазначених стандартів ГАШ дає можливість:
- отримувати інформацію від учнів та батьків для створення міцної співпраці з місцевою громадою;
- демонструвати високоякісну роботу місцевій громаді та всім інституціям;
- розглядати бачення учнів щодо наведених індикаторів;
- створювати разом особистісно орієнтовні програми, проекти для покращення навчання у співпраці з партнерами;
- брати на себе відповідальність, проводити процес самооцінювання, переглядати та збирати інформацію.
 
Список використаної літератури
 
1.Бегей В. М. Управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах / В. М. Бегей. – Львів: ЛДУ, 1995. – 196 с.
2.Биков І. Маркетинг в освіті та зв’язки з громадськістю / І. Биков // Директор школи. – 2005. – № 2. – С. 8-11.
3.Ворон М. Школа як осередок розвитку громади / М. Ворон // Підручник для директора. – 2006. – № 9. – С. 67-70.
4.Громадсько активні школи в Україні: кроки до дій / упоряд. : Н. Софій, Ю. Кавун. – К. : Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2005. – 160 с.
5.Громадсько активні школи в Україні: кроки до дій / упоряд. : Н. Софій, Ю. Кавун., М. Ворон – К. : Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», Тренінговий модуль, 2005. – 79 с.
6.Громадсько активні школи як механізм розвитку громадянського суспільства у посткомуністичних країнах // Збірник матеріалів конференції. – Красноярск: Сотрудничество, 2000.
7.Даниленко Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: монографія / Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2004. – 358 с.
8.Єльникова Г. В. Теоретичні підходи до моделювання державно громадського управління / Г. В. Єльникова // Директор школи. – 2003. – № 4. – С. 10-11.
9.Мармаза О. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О. Мармаза. – Х. : Основа, 2004. – 240 с.
10.Партнерство громади і школи – шлях до розвитку громадянського суспільства в Україні. – К. : Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2003. – 22 с.
11.Підготовка керівника навчального закладу в ринкових умовах: навч. посіб. / А. І. Чміль, В. І. Маслов, Г. А. Дмитренко, Г. В. Єльникова, Г. В. Федоров; за ред. А. І. Чміля. – К. : Логос, 2006. – 128 с.
12.Пометун О., Гонорська А. Як залучити додаткові ресурси для розвитку навчального закладу? Порадник сучасного директора: навч. -метод. посіб. / О. Пометун, А. Гонорська. – Тернопіль: Астон, 2006. – 120 с.
13.Пометун О., Середяк Л., Сущенко І., Янушевич О. Управління школою, що змінюється. Порадник сучасного директора / О. Пометун, Л. Середяк, І. Сущенко, О. Янушевич. – Тернопіль: Астон, 2005. – 192 с.
14.Сіренко М. В. Реалізація проекту «Школа як осередок громади» / М. В. Сіренко // Родина. – 2004. – №1. – С. 1.
15.Сіренко М. В. Роль директора школи в перетворенні загальноосвітнього навчального закладу в осередок розвитку сільської громади / М. В. Сіренко // Управління загальноосвітньою школою в сучасних умовах. – К., 2000. – С. 198-205.
16.Трикутник: з досвіду співпраці адміністрації, батьківської та учнівської громадськості / заг. ред. Б. Жебровського. – К. : ГУОН, 2001. – Вип. 6. – 188 с.
Фото Капча