Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Упровадження міжнародних стандартів якості громадсько активних шкіл як інструменту самооцінювання роботи загальноосвітнього навчального закладу (коло ідей)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Климко Лариса Василівна
 
Упровадження міжнародних стандартів якості громадсько активних шкіл як інструменту самооцінювання роботи загальноосвітнього навчального закладу (коло ідей)
 
Одне із завдань ВУКОРу (Відкритого університету керівників освіти Рівненщини) – активне впровадження в освітній простір регіону нових моделей навчальних закладів. Чільне місце серед них займає громадсько активна школа (далі – ГАШ) як інноваційна система управління навчальним закладом.
Практика показує, що модель громадсько активної школи є віддзеркаленням процесів глобалізації сучасного світу, демократизації, гуманізації, посилення відкритості суспільства та його інституцій. Ці чинники суттєво впливають на життя сучасної школи та управління нею.
Усі ГАШ розвиваються по-своєму, оскільки кожен навчальний заклад має свої визначені структуру, стандарти, свій колектив, власні погляди на управління та потреби місцевої громади. Незважаючи на це, усі вони мають певні спільні характеристики.
Вважаємо, що саме стандарти і є засобом оцінювання діяльності ГАШ. Стандарти використовують для покращення своєї діяльності як діючі ГАШ, так і інші школи, які мають намір працювати як громадсько активні.
Стандарти ГАШ охоплюють такі сфери освітньої діяльності:
1. Лідерство, адже розвиток і покращення шкільної системи залежить від сильної команди, яка об’єднана спільним баченням, цінностями у досягненні мети школи. Ефективний директор забезпечує працівників усіма необхідними ресурсами, можливостями та підтримкою для проведення й реалізації найкращої роботи.
2. Партнерство. Тільки розвинута ГАШ спрямовує свою діяльність на розвиток партнерських відносин з установами та закладами, що є на території громади. Такі відносини забезпечують гармонійну роботу різних інституцій із дітьми, їхніми сім’ями та місцевою громадою, забезпечують тісну співпрацю та підтримку один одного.
3. Соціальна інклюзія. Оскільки однією з найкращих рис ГАШ є створення умов і можливостей навчання для всіх дітей, незважаючи на їхнє походження, релігійні вподобання, етнічний і соціальний статус, стан здоров’я тощо. Важлива місія таких шкіл – забезпечити учнів рівним доступом до навчання та сприяти створенню навчальної атмосфери у класі, вільної від упереджень та стереотипів.
4. Послуги. ГАШ є центральним ресурсним центром у місцевій громаді та надає їй певні послуги, які визначені відповідно до потреб мешканців. Послуги надають підтримку сім’ям і можливості для навчання дорослих. Школа може самостійно впроваджувати послуги та залучати до їх реалізації інші установи, заклади на території громади.
5. Волонтерство. ТількиГАШ заохочує учнів брати активну участь у житті громади. Волонтерство розвиває у них почуття довіри та поваги до жителів громади та забезпечує важливу умову розвитку дитини – її співпрацю з дорослими людьми, а не тільки з батьками та вчителями. ГАШ залучає до волонтерства не тільки дітей, а й їхніх батьків та громаду.
6. Навчання впродовж усього життя. Оскільки навчання впродовж усього життя є важливим елементом для всіх людей, які слідкують за змінами та швидким розвитком сучасного світу, для учнів важливо розуміти, що навчання – це життєва діяльність, якої навчають лише у школі. Прикладом цього повинні бути дорослі, які запевняють, що навчання може бути не лише задля роботи, а й задля задоволення.
7. Розвиток громади. ГАШ – це школа, яка сприяє розвитку громади. Як місцевий лідер школа допомагає громадським об’єднанням застосовувати усі свої сили на виконання завдань, залучати до цього громадськість і надавати послуги місцевому населенню.
8. Залучення батьків. Усім добре відомо, що учні навчаються краще, якщо їхнє навчання підтримують батьки. Саме батьки повинні знати потреби розвитку дитини та якнайкраще забезпечити навчальне середовище вдома. Для цього необхідна активна співпраця між батьками та вчителями. ГАШ надає батькамможливість бути залученими до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їхніх дітей та участі у житті школи.
9. Шкільна культура. Важливим елементом ГАШ є те, що вони відкриті та сприятливі до змін. В основу педагогічних методів таких шкіл покладено демократичні цінності. Працівники школи роблять усе можливе, аби знайти кращі способи розкриття потенціалу в дітях, у їхніх сім’ях і всіх членах громади. Шкільна культура полягає в тому, аби сформувати в учнів бажання бути активними, творчими, толерантними у житті навчального закладу.
До зазначених сфер освітньої діяльності пропонуємо стандарти оцінювання якості роботи ГАШ у розробленими показниками та шкалою оцінювання. Подаємо опис показників та критеріїв, які допоможуть встановити рівень розвитку ГАШ в певній сфері (1 – відсутність розвитку, 2 – початковий рі-вень, 3 – сильна позиція, 4 – відмінні результати). У кожній таблиці є графа, у якій зазначено показник. У графі «Коментарі» ведеться запис осіб, з якими потрібно провести зустріч. Завдяки поданій інформації визначаємо пріоритети своїх подальших дій.
 
ЛІДЕРСТВО1234
Місію школи погоджуємо із залученням учнів, батьків, громади
Розробляємо стратегічні плани
Розподіляємо для роботи ресурси – людей, обладнання, фінанси тощо
Перевіряємо вміння працівників залучати до роботи громадськість
Визначаємо та оцінюємо досягнення
Застосовуємо нові методи роботи у прийнятті рішень та певних дій
 (Можна додати інші показники)
Коментарі 
Першочергові дії 
 
Критеріальний опис показників
Місію школи погоджуємо із залученням учнів, батьків, громади:
- залучаємо до роботи батьків, які не цікавляться роботою школи;
- беремо на контроль пасивних до шкільної роботи дітей;
- консультуємося з різними
Фото Капча