Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Устаткування для напівсухого формування порошкоподібних мас

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛЕКЦІЯ № 
 
УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ НАПІВСУХОГО ФОРМУВАННЯ
ПОРОШКОПОДІБНИХ МАС
 
4.1. Порівняльні характеристики й області раціонального використання пресового устаткування
 
Преси з важелем другого роду, що пресує, в основному використовуються для пресування порошкоподібних мас (W= 8%) при виробництві силікатного кир-пича. Конструкції пресів цього типу CM-816, CMC-152 при найбільшому прессовому зусиллі 1, 5... 1, 8 МН забезпечують невеликий питомий тиск прессування (25 і 30 Мпа відповідно), що дозволяє пресувати цеглу тільки плашмя й обмежує продуктивність агрегату (табл. 4. 1) [25, 27, 28, 56]
 
Таблиця 4. 1 Характеристика пресів для формування силікатної цегли
 
Механічні колінно-підоймові преси знайшли широке застосування при виробництві виробів з керамічних вогнетривких, силікатних мас (цегла, керамічна плитка, мозаїка) і т. д. На пресах цього типу забезпечується многоступенчатость пресування при високих питомих тисках пресування (до 40 Мпа і більш), сталість геометричних параметром виробу при досить високій продуктивності (табл. 4. 1, табл. 4. 2) Разом з тим конструкції колінно-підоймових пресів складні у виготовлені, володіють низьким механічним коефіцієнтом корисної дії.
Фрикційні преси застосовуються для пресування і допрессовки из-делий з керамічних і вогнетривких мас (табл. 4. 3) вологістю 6... 20% При виробництві будівельних матеріалів ці преси застосовуються для формования лицювальних плиток товщиною 4... 10 мм, фасонних деталей (карнизів, плінтусів, кутів і т. п.), а також капселів. Фрикційні преси переважно використовуються для пресування виробів складної чи форми при частій зміні асортименту. ДО переваг цих пресів їв їжу їв віднести простоту конструкції, легкість здійснення многоступенчатости пресування, причому число ступіней пресування може бути доведене до десяти.
Фрикційні преси відрізняються невеликими продуктивностями і питомим тиском пресування, низьким коефіцієнтом корисної дії, збільшенням швидкості пуансона наприкінці циклу пресування.
 
Таблиця 4. 2
Характеристика пресів для формования цегли з керамічних вогнетривких мас
 
Роторні преси використовуються при виробництві плитки для настилу підлог і стін, плитки для мозаїки, цегли. ДО переваг роторних пресів варто віднести безперервність виробництва виробів, легкість здійснення багатоступінчастого пресування. Найбільш істотними недоліками цих пресів є їхня конструктивна складність, металоємність, обмеженість по продуктивності і тиску, що пресує. Роторні преси не одержали поширення в промисловості, тому ми обмежимося приведеною інформацією.
 
Таблиця 4. 3 Характеристики фрикційних і гідравлічних пресів
 
Гідравлічні преси широко поширені в керамічній і вогнетревкій промисловості для пресування керамічних, магнезитових, хромомагнезитових, шамотних і інших виробів з порошкоподібних мас (табл. 4. 3). Гідравлічні преси мають ряд переваг перед механічними. Зміна висоти засипання прес-форми в гідравлічних пресах позначається лише на товщині спресованого виробу і зовсім не відбивається на сталості тиску пресування. Тиск у гідравлічних пресах збільшується плавно, час витримки під попереднім тиском пресування можна легко регулювати в залежності від фізико-механічних властивостей пресуємої маси. Зусилля пресування як попереднє, так і остаточне легко регулюється і стійко зберігається в заданих межах незалежно від умов пресування. Однак відхилення товщини виробів, пресуємих на гідравлічних пресах, більше, ніж на механічних, що особливо позначається при пресуванні лицювальних плиток, що мають малу товщину (4... 10 мм) ; необхідна абсолютна герметичність гідравлічної системи і її часте регулювання.
Переваги конструкцій розглянутих механічних і гидравлічних пресів удало сполучаються в конструкціях гідромеханічних пресових агрегатів \ (табл. 4. 1... 4. 3) – колінно-важільно-гідравлічних, фрикційно-гідравлічних, ротаційно-гідравлічних.
У різних галузях промисловості поширені вальцьові преси, що характеризуються високою продуктивністю і якістю продукції, простотою конструкції і надійністю в експлуатації, широким діапазоном тисків і незначною питомою витратою электроенергії.
Вальцьові преси використовуються як в основному виробництві (у виробництві вогнетривів – для брикетування глини на шамот, будівельної керамики – для переробки глиняної сировини, цементу – для брикетування сировинної суміші з наступним випалом у шахтних печах), так і у допоміжному (для утилізації другорядних продуктів виробництва) [9, 59, 60].
 
4.2. Конструктивні особливості і принцип дії пресового устаткування
 
Від основних факторів, що обумовлюють міцність сирцю і виробу, від
конструкції пресів залежать максимальний питомий тиск пресування і можливість його автоматичного регулювання, характер і тривалістьсть процесу формування, можливість релаксації напруги в сирці і випуску затисненого повітря з нього перед виштовхуванням з форми [23].
Застосовувані в даний час гідромеханічні преси відрізняються способами додатка зусиль, завантаження суміші у формувальні гнізда і видачі сирцю [23, 25, 27, 31 ].
За принципом подачі суміші і видачі сирцю преси поділяються на три великі групи: з револьверним столом, що періодично повертається разом з формувальними гніздами і штампами на визначений кут; з періодично челночно рухаючимось столом, у якому розташовані формовочні гнізда і штампи; з нерухомим столом.
У пресах з револьверним столом (мал. 4. 1) операції засипання суміші в гнізда, її пресування, виштовхування сирцю з формувальних гнізд і з’єм сирцю протікають одночасно, але при різному повороті столу.
У пресах з револьверним столом і важелем другого роду, що пресує, (мал. 4. 1, 4. 2) зусилля від колінчатого вала через диференціальний важіль і важіль, що пресує, хитний на опорній осі, передається поршню, що пресує, і штампам, розміщеним у формувальних гніздах револьверного столу. Штампи стискають суміш,
Фото Капча