Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Відмінності американського та британського варіантів англійської мови

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВІДМІННОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО ТА БРИТАНСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 
ВСТУП
В наш час є дуже актуальною тема відмінностей американського та британського варіантів англійської мови. Між ними існує певний зв'язок та, звичайно ж, конкуренція. Англійська мова- це міжнародна мова. За її допомогою укладаються міжнародні договори та навіть всесвітньоважливі угоди. Особливості англійської мови в Америці вже давно привертають увагу лінгвістів. Тривалий час більшість англомовних друкованих видань була зорієнтована на британський варіант англійської мови. Однак, з огляду на пожвавлення туристичних подорожей, фахових стажувань, обмінів інформацією, пресою, літературою чи продукцією кінематографу, телебачення, реклами дедалі частіше натрапляємо на невідповідності, які дещо різняться від загального британського слововжитку [6, c. 23].
В США, Англії та інших закордонних країнах опубліковано чимало спеціальних монографій, нормативних довідників та лексикографічних посібників, присвячених англійській мові в США та окремим її аспектам. Дослідженню питання варіантології англійської мови і, американського варіанта зокрема, присвячено чимало праць як закордонних науковців (R. Berndt, A. Markwardt, R. Quirk, D. Crystal, R. McDavid, К. Janicki), так і вітчизняних вчених (Г. Б. Антрушина, Т. І. Арбекова, Ю. Зацний, Р. Кріцберг, Д. Е. Розенталь, О. Швейцер, Ю. Жлуктенко). Говорячи про співвідношення двох основних, історично базових варіантів англійської мови, британського і американського, А. А. Рівліна зазначає, що протягом досить довгого періоду часу між ними відбувалося наростання відмінностей, де переважали відцентрові тенденції в силу соціально-історичних причин. Проте в другій половині XX століття у зв’язку з процесами глобалізації та посиленням доцентрових тенденцій настав період розмивання кордонів варіантів, переходів особливостей одного варіанта в інший [3, c. 43].
Об’єктом дослідження є американський і британський варіант англійської мови. Охарактеризовуючи відмінні особливості американського варіанту англійської мови в області граматики, можна сказати, що обидва варіанти належать до цілісного мовного тіла і насправді нівелюються переважною більшістю подібностей, які все-таки помітно домінують. Можна констатувати, що процес американізації британської англійської мови, будучи складним явищем, осмислюється лінгвістами в різних аспектах. У сукупності дані аспекти вивчення американізації британської англійської мови являють собою єдиний дослідницький простір, пов’язаний з осмисленням впливу США на лінгвістичну ситуацію не тільки у Великобританії, але і у всьому світі.
Предметом дослідження є граматичні відмінності між американським і британським варіантом англійської мови. Зростання впливу американського варіанту англійської мови відзначається і в галузі навчання англійської мови як іноземної. Незважаючи на те, що в сучасній реальності британський і американський варіанти як і раніше є основними в практиці викладання англійської мови, як зазначає З. Г. Прошіна, в останні десятиліття відбувається збільшення ролі американського варіанту, особливо в країнах Європи. У закордонній науці на дану тенденцію вказує європейський лінгвіст Марко Модіано, підкреслюючи, що американська вимова, лексика, граматика, отримують все більше визнання в галузі міжнародних іспитів з англійської мови. [4, c. 13].
Метою дослідження є розглянути специфіку граматичних особливостей американського та британського варіантів англійської мови. Знайти, дослідити, проаналізувати та систематизувати граматичні відмінності між британською та американською англійською мовою.
Завдання:
 • Проаналізувати літературу;
 • Знайти відмінності;
 • Порівняти та систематизувати граматичні відмінності в американській та британській англійській мові;
 • Класифікувати граматичні відмінності;
У своєму дослідженні ми використовували методи:
 • Аналізу;
 • Синтезу;
 • Моделювання;
 • Спостереження;
 • Порівняння;
 • Індукція.
Гіпотеза дослідження. У цьому дослідженні ми виходимо з припущення про те, що «конкурентність» між американським та британським варіантом англійської мови може добре впливати на подальший розвиток англійської мови, за таких умов:
 • Аргументація введення нових відмінностей між американським та британським варіантом англійської мови;
 • Порівняння обох варіантів англійської мови;
 • Необхідність введення (дотримання) нових граматичних відмінностей.
Завдання дослідження
На основі аналізу наукових джерел з теми дослідження виокремити особливості американської та британської англійської мови.
Теоретично обґрунтувати основні граматичні відмінності між американською та британською англійською мовою.
Експериментально перевірити вплив розбіжностей між американським та британським варіантом англійської мови на правильне сприймання матеріалу.
 
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади
1. 1 Історичні особливості розвитку британської англійської мови в 19 ст.
Мова – це жива матерія, яка знаходиться в постійному розвитку і змінюється разом з культурою носіїв. Тому для того, щоб успішно оволодіти іноземною мовою і навчитися відчувати її, необхідно знати її історію, розуміти, чим зумовлені ті чи інші зміни. Історія походження англійської мови іде далеко в минуле. В 1 тисячолітті нашої ери Британію населяли кельти (галли) – стародавні індоєвропейські племена. Більшу частину Британських островів завоювали римляни, а до 5-6 століття нашої ери Британію підпорядкували собі англосакси. Кілька областей залишилися не захопленими (Гірська Шотландія, Ірландія, Уеллс, Корноул). У цих областях збереглися місцеві мови (валлійська і галльський), які існують і сьогодні, і називаються кельтськими. У 7-10 століттях нашої ери утворилася англо-саксонська народність, яка ввібрала в себе і елементи культури кельтів. Потім до Британії прийшли скандинави (вікінги), які говорили на давньоісландських мовою. Пізніше, у 1066 році землі Англії були завойовані французами. Так, мова та культура англосаксів змішалися з данцями, норвежцями та французами – звідси і беруть початок англійські народності. За всю історію свого існування англійська мова зазнала безліч вторгнень, в результаті яких англосаксонське ядро обросло запозиченою лексикою. Кельтські мови, якими говорили в стародавній Британії, були майже повністю втрачені з приходом німецьких племен. Збереглися вони лише у віддалених районах Ірландії,
Фото Капча