Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив темпераменту на діяльність особистості

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Темперамент людини
1.1 Історія розвитку вчення про темперамент
1.2 Поняття про темперамент
1.3 Типи темпераменту
РОЗДІЛ 2. Вплив темпераменту на діяльність особистості
2.1 Темперамент і особистість
2.2 Роль темпераменту в діяльності людини
Висновки
Список використаних джерел
ДОДАТОК А
 
Вступ
 
Актуальність теми. Щоденні спостереження показують, що одні люди відрізняються врівноваженістю, діють стримано, не виявляють своїх почуттів, інші ж при аналогічних обставинах відразу спалахують, нервуються з приводу незначних подій. Одні емоційно вразливі, все сприймають близько до серця, почуття їх виявляються сильними і довготривалими, інші ж спокійно ставляться до навколишніх подій, емоції їх менш інтенсивні, неглибокі й нетривалі.
Є люди, які легко пристосовуються до змін в умовах життя, інші ж навпаки. Деякі люди відзначаються стійкістю настроїв, а в інших вони нестійкі. Різним буває і індивідуальний темп перебігу психічної діяльності. Ці особливості людей виявляються в їх практичній і розумовій діяльності.
До біологічно обумовлених підструктур особистості відносяться, перш за все, темперамент. Коли говорять про темперамент, то мають на увазі багато психічних відмінності між людьми – стійкості емоцій, емоційної вразливості, темпу, енергійності дій і інші динамічні, індивідуально-стійкі особливості психічного життя, поведінки та діяльності. Нині питання про темперамент залишається багато в чому спірним і невирішеним.
Відомий грецький лікар, хірург і філософ римської доби Клавдій Гален  ввів в ужиток термін «темперамент». Також він дотримувався і розвинув вчення Гіппократа про чотири рідини, які циркулюють в організмі, які відповідають чотирьом типам темпераменту: крові – сангвінік, лімфа – флегматик, чорній жовчі – меланхолік, жовтій жовчі – холерик. Крім того Гален поставив у відповідність кожній із фізіологічних рідин природні стихії: землю, повітря, вогонь і воду.
Розробкою даної проблеми займалися такі вчені-психологи як І. П. Павлов, Б. Теплов, В. Небилицин, В. Мерлін, В. Русалов, Ганс-Юрген Айзенк та ін. [3, 8, 9, 11, 17]
Оскільки дослідження впливу темпераменту на діяльність людини раніше не так приділялося уваги, на сьогоднішній день існує потреба в узагальнені вже існуючих відомостей з цього питання. Проблемами впливу темпераменту займалися такі вчені як Ян Стреляу, Отто Гросс, Г. Хейманс, Рене Ле Сенн та ін. [1, 5, 12, 13, 22]
Метою курсової роботи є вивчити поняття про темперамент людини та визначити як впливає темперамент на діяльність особистості.
Виходячи з мети курсової роботи, поставлені наступні завдання:
ознайомитися з історією розвитку вчення про темперамент.
розкрити поняття про темперамент та розглянути типи темпераменту.
визначити вплив темпераменту на діяльність особистості.
Об'єкт дослідження – особливості темпераменту людини та його типи.
Предмет дослідження – закономірності взаємозв'язку темпераменту та поведінки в діяльності особистості.
Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатка А.
 
РОЗДІЛ 1. Темперамент людини
 
1.1 Історія розвитку вчення про темперамент
 
Вчення про темперамент має свою історію. Ще в стародавні часи вчені звернули увагу на відмінності між людьми і намагалися по-різному їх пояснити.
Протягом тривалої історії свого вивчення темперамент завжди пов'язувався з органічними або фізіологічними особливостями організму. Корінням дана фізіологічна гілка учіння про темперамент входить в античний період. Гіппократ (V ст. до н. е.) описав чотири типи темпераменту, виходячи з фізіологічних уявлень того часу. Вважалося, що в організмі людини міститься чотири основні рідини, або «соки»: кров, слиз, жовта жовч, чорна жовч. Змішуючись в кожної людини в певних пропорціях, вони і складають її темперамент. Конкретну назву кожен темперамент отримав за назвою тієї рідини (від лат. humor- рідина), яка нібито переважає в організмі. Відповідно були виділені наступні типи темпераменту (від лат. sanguis – кров), флегматичний (від грец. phlegma – слиз), холеричний (від грец. chole – жовч) і меланхолічний (від грец. – melaina chole – чорна жовч). Оптимальне співвідношення цих рідин визначає здоров'я, тоді як непропорційне є джерелом різних захворювань.
У Гіппократа був чисто фізіологічний підхід до темпераменту.
Він не пов'язував його з психічним життям людини і говорив навіть про темперамент окремих органів, наприклад серця, печінки. [18]
Але з часом з'явилися висновки про те, які психічні властивості мають бути у людини, в організмі якої переважає жовч, кров і т. д. Звідси і з'явилися психологічні описи – «портрети» різних темпераментів. Перша така спроба належить теж античному лікарю Галену (II ст. н. е.). Клавдій Гален запропонував першу розгорнуту класифікацію темпераментів, що ґрунтувалася на гуморальних ідеях Гіппократа про «красис» (темперамент) і включала 13 типів темпераменту. На його думку, переважання жовтої жовчі свідчить про холеричний (грец. chole – жовч) темперамент, крові – про сангвінічний (лат. sanguis – кров), чорної жовчі – про меланхолійний (грец. melas (melanos) – чорний і chole – жовч), а слизу – про флегматичний (грец. phlegm а – слиз). Психологічні характеристики темпераменту давніх лікарів практично не цікавили. Вони вивчали організм і навіть окремі органи. Наприклад, Гален говорив про темперамент окремих органів: серця, печінки, мозку. [13, c. 237]
Великий вплив на формування сучасних західних теорій особистості та
Фото Капча