Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання національно-культурних традицій у вихованні школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 

дитячу душу зернами знань, любові, доброти.

 
ВИСНОВКИ
 
Основними педагогічними умовами, які забезпечують ефективність виховання молодших школярів засобами національних традицій:
 • зв'язок виховання учнів засобами національних традицій із життям;
 • врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей;
 • емоційність виховання;
 • комплексний підхід до використання українських традицій у виховання школярів;
 • доступність національних традицій.
Дуже важливим фактором при використанні українських національних традицій у вихованні учнів були такі методи, форми і прийоми роботи: бесіди, розмови за «круглим столом», тренінги, спостереження, розповіді, вікторини, конкурси, свята, розваги, екскурсії, походи.
Основними критеріями вихованості засобами національних традицій є :
 • любов до Батьківщини;
 • гуманність;
 • чесність;
 • позитивне ставлення до праці;
 • любов до прекрасного.
Реалізація народознавчого принципу виступає важливою ланкою системи роботи щодо всебічного розвитку школярів.
В школі закладається основа національної свідомості учнів, любов до рідної землі, своєї «малої батьківщини», виховується патріотична гордість за минуле і сучасне України, любов до рідної мови, формується духовно розвинена, творча, працелюбна особистість.
Кожен педагог у своїй практичній діяльності має керуватись тим, що система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власні ставлення. Цей процес передбачає поєднання інтересів особистості, суспільства, держави, нації. Важливою формулою успіху кожного з нас у вихованні учнівської молоді має стати наступна істина: «Без історії – немає культури, без культури – немає духовності, без духовності – немає виховання, без виховання – немає Людини, без Людини – намає Народу».
 
ЛІТЕРАТУРА
 
 1.  Національна доктрина розвитку освіти України: затв. Указом Президента від 17 квітня 2002р. - № 347//Освіта України. - 2002 – 23 квіт. (№ 33) – С.4-6.
 2.  Концепція громадянського виховання особистості в умовах української державності (проект) //Освіта України. – 2000. – № 32, 9 серпня. – С. 6–7.
 3.  Концепція національного виховання //Рідна школа. – 1995. – № 6. – С. 18–25.
 4.  Руденко Ю. Концепція “Патріотичне виховання учнів” //Освіта, 22–29 серпня, 2001. – С. 10–15.
 5.  Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 368 с. – (Внимание, экзамен!).
 6.  Сипченко В.І. Педагогіка: основні положення курсу: Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів. – Слов’янськ, 2000. – С.139.
 7.  Стельмахович М. Українська родинна етнопедагогіка – наука про взаємини батьків і дітей //Родинні взаємини і проблеми виховання дітей: Збірник статей /С. Карпінець, Б. Кіндратюк, Л. Ковальчук та ін./ За ред. В.Костіва. – Івано-Франківськ, 1995. – С.48.
 8.  Стельмахович М.Г. Виховні цінності традиційної української родини //Цінності освіти і виховання. Наук.метод. збір. /За заг. ред. О.В.Сухомлинської. – К., 1997. – С. 129–132.
 9.  Громадянин – Держава – громадянське виховання. Антологія/Упорядники Н.П. Рогозін і В.О. Сухомлинська – Донецьк, 2001 – С.262
 10. Кононенко П., Усатенко Т. Концепція української національної школи – родини //Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. – С. 123–133.
 
ДОДАТКИ
 
Позакласний захід для учнів 6-8 класів:
«Мова – душа народу»
 
Мета. Ознайомити з історією створення свята, із пісенним та літературним багатством нашого народу, формувати почуття поваги до рідної мови, розвивати вміння помічати і виправляти помилки у своєму мовленні, виховувати почуття гордості за приналежність до українського народу, почуття поваги до своєї мови.
 
(На сцену виходять ведучі - хлопчик і дівчинка в українських костюмах з хлібом і сіллю на вишитому рушнику)
Дівчинка. Добрий день вам, добрі люди!
Хай вам щастя-доля буде,
Не на день і не на рік,
А на довгий-довгий вік.
Хлопчик. Гостей дорогих ми вітаємо щиро,
Стрічаємо з хлібом, любов’ю і миром,
Для людей відкрита хата наша біла,
Тільки б жодна кривда в неї не забігла.
Вчитель. Шановні батьки, діти, гості, запрошуємо вас до нашої господи на хліб та сіль, на слово щире, на бесіду мудру, на свято української мови.
Сьогодні ми зібралися, щоб відсвяткувати день рідної мови. Любов до рідної мови починається ще з колиски. Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. Запрошуємо вас переглянути і разом послухати про міжнародний день мови.
Отже , надаємо слово учням 5-Б класу
Дівчинка. Батьківщина починається з батька і матері, з оселі, де ви вперше побачили світ, з мови, якою розмовляють ваші батьки, з подвір’я, по якому ви бігали, з села чи міста, з України, де ви народилися. А Україна - це наша Батьківщина.
Хлопчик. У нашій світлиці сьогодні тепло і світло, тож давайте поговоримо про Україну, нашу рідну мову. Україна - золота, чарівна сторона. Земля рясно уквітчана, зеленню закосичена. Скільки ніжних, ласкавих, поетичних слів придумали люди, щоб висловити свою гарячу любов до краю, де народились і живуть.
Люблю тебе, моя Вітчизно мила,
Твої поля і небо голубе,
Бо ти дала мені малому крила.
То як же не любить мені тебе!
 
Люблю тебе я, мила Україно!
І все зроблю, щоб ти завжди цвіла.
Я буду вчитись
Фото Капча