Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вивчення продуктивних якостей курей промислового стада кросів «Хай-Лайн W-36» та «Хай-Лайн коричневий» в умовах птахівничого підприємства ПАТ «Чорнобаївське» Білозерського району Херсонської області

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
85
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дипломна робота на тему:
 
«Вивчення продуктивних якостей курей промислового стада кросів «Хай-Лайн W-36» та «Хай-Лайн коричневий» в умовах птахівничого підприємства ПАТ «Чорнобаївське»
Білозерського району Херсонської області
 
Зміст
 
Реферат 
Вступ 
Розділ 1. Огляд літератури
1.1. Виробництво і реалізація продукції птахівництва в Україні 
1.2. Примусова линька курей та її вплив на показники продуктивності
1.3. Способи утримання яєчних курей 
Розділ 2. Матеріал, умови та методика виконання роботи
 2.1. Місце та об’єкт досліджень 
 2.2. Методика виконання роботи 
Розділ 3. Розрахунково-технологічна частина 
 3.1. Технологічний процес виробництва харчових яєць в умовах птахівничого підприємства ПАТ «Чорнобаївьке» 
 3.1.1. Характеристика кліткового утримання промислового стада 
 3.1.2. Годівля птиці яєчних кросів 
 3.2. Продуктивні якості курей промислового стада при утриманні в кліткових батареях 
 3.3. Фізико-морфологічні якості яєць птиці яєчних кросів 
 3.4. Продуктивність курей промислового стада за впровадження режиму примусової линьки
 3.5. Аналіз первинної переробки харчових яєць 
Розділ 4. Економічна ефективність виробництва харчових яєць в господарстві 
Розділ 5. Охорона праці в господарстві 
5.1. Аналіз виробничого травматизму в господарстві
5.2. Санітарно-гігієнічне забезпечення працівників
5.3. Техніка безпеки для працівників складу готової продукції
Розділ 6. Цивільний захист 
6.1. Заходи захисту в птахівництві у надзвичайних ситуаціях
6.2. Місцезнаходження ПАТ «Чорнобаївське» відносно можливих осередків виникнення надзвичайних ситуацій
6.3. Характеристика птахівничих приміщень (з урахуванням потреб ЦЗ), наявність поголів’я птахів
6.4. Організація годівлі птиці в умовах надзвичайної ситуації
6.5. 3абезпеченість працюючих протирадіаційними укриттями (ПРУ)
6.6. Можливість захисту птиці в умовах надзвичайних ситуацій (НС)
6.7. Особливості збору яєць в умовах надзвичайної ситуації
6.8. Рекомендації щодо підвищення цивільної оборони у господарстві
Розділ 7. Охорона довкілля 
7.1. Екологічний стан в Україні
7.2. Екологічний стан на птахофабриках
Висновки 
Пропозиції виробництву 
Список використаної літератури
 
Реферат
кількість сторінок 85
таблиць 17
рисунків 10
літературних джерел 51
 
Тема: Вивчення продуктивних якостей курей промислового стада кросів «Хай-Лайн W-36» та «Хай-Лайн коричневий» в умовах птахівничого підприємства ПАТ «Чорнобаївське» Білозерського району Херсонської області.
Об'єкт: Птиця яєчного напряму продуктивності кросів «Хай-Лайн W-36» та «Хай-Лайн коричневий» в умовах кліматичного утримання.
Мета і завдання: Порівняти рівень продуктивності курей фінального гібриду «Хай-Лайн W-36» та «Хай-Лайн коричневий» та проаналізувати реакцію на примусову линьку білих та коричневих кросів. Птицю оцінювали за основними показниками яєчної продуктивності: несучістю, масою яєць, виходом яєчної маси, витратами корму на виробництво яєць, збереженістю поголів’я за весь продуктивний період.
Основні методи досліджень: Для вирішення поставлених завдань використовувалися сучасні загальноприйняті методи: зоотехнічні – визначення яєчної продуктивності птиці і морфологічних параметрів яєць; біометричні – середні величини, їх похибки, вірогідність результатів; економічні – оцінка ефективності.
Результати досліджень: Результати проведених досліджень свідчать про високий рівень продуктивності курей досліджуваних кросів в господарстві. Кури промислового стада кросу «Хай-Лайн коричневий»переважають вищезгаданий крос за рівнем яєчної продуктивності (несучість на початкову несучку) на 24, 4шт. яєць або 8, 74%, збереженістю – на 1, 05%, масою яєць – на 3, 9 г. або 6, 63%, виходом яєчної маси – на 1, 96%, від однієї несучки кросу «Хай-Лайн коричневий» маємо можливість отримати додаткової продукції в обсязі, що в перерахунку на 1000 голів птиці складає 17, 57 грн.
Основні висновки і пропозиції: Таким чином, досягнутий рівень продуктивності курей спеціалізованих яєчних кросів в господарстві свідчить про загалом високий рівень організації технологічного процесу та ефективність використання курей досліджуваних кросів для виробництва яєць. Встановлені відмінності між показниками продуктивності курей двох кросів потребують подальших досліджень їх особливостей і кроси однієї селекційної фірми по-різному реагують на застосування примусової линьки. Це слід ураховувати при виборі цього технологічного прийому.
 
Вступ
 
Нині в нашій країні спостерігається щорічне збільшення виробництва продукції птахівництва за дотримання високих показників якості продукції та підвищення економічної ефективності виробничого процесу. Такі успіхи галузі, зокрема виробництва курячих яєць, зумовлені впровадженням нових технологій, використанням сучасних спеціалізованих яєчних кросів курей, зміною системи менеджменту і управління якістю.
За останні роки несучість курей промислового стада зросла з 280 шт. до 310-320 шт. яєць за рік, жива маса перед виробничим використанням знизилася з 2, 1 кг до 1, 5-1, 6 кг, зменшились витрати корму на 10 яєць до 1, 70-1, 75 кг.
Оскільки в Україні для виробництва харчових яєць в птахівничих господарствах використовують майже 20 різних спеціалізованих яєчних кросів питання проведення їх порівняльної оцінки є актуальним [1].
Птахівництво є найбільш скороспілою галуззю тваринництва, яка при порівняно незначних затратах праці й кормів дає за короткий час високоякісну продукцію (доросла птиця, молодняк птиці, інкубаційні та харчові яйця, продукти забою та переробки, тощо), що широко використовується не тільки в харчовій промисловості, а й у парфумерній, мікробіологічній промисловості та медицині.
Птахівничі підприємства нині використовують зарубіжні прогресивні технології для розвитку галузі. Високопродуктивні кроси у великій кількості завозяться з інших країн, а вітчизняна племінна птиця посідає
Фото Капча