Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження виробничої практики(на прикладі ПрАТ “Едельвіка”)

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗВІТ
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
З «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА»
(на прикладі ПрАТ “Едельвіка”)
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
1. Загальне ознайомлення з підприємством
2. Планово-економічна діяльність підприємства
3. Персонал підприємства
4. Маркетингова та логістична діяльність підприємства
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
6. Обліково-фінансова діяльність підприємства
7. Іноваційна діяльність підприємства
8. Стратегія підприємства
9. Охорона праці в організації
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ  
 
ВСТУП
 
Виробнича практика – важливий складник навчально-виховного та науково-дослідного процесу підготовки студентів у вищих навчальних закладах і проводиться в організаціях різних сфер національної економіки, форм власності, розмірів, де є відповідна база.
Метою виробничої практики є подальше поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання в університеті, формування професійних умінь та організаційних навичок прийняття самостійних рішень, використання засобів обчислювальної техніки, методів аналізу та оцінки діяльності суб’єктів господарювання. А також ознайомлення з організаційною та виробничою структурами підприємства, особливостями виробничого процесу, функціями економічних відділів та посадових обов’язків персоналу управління, організацією документообігу, формами статистичної звітності, процедурами розрахунку економічних показників; аналізом статистичної інформації відповідно до програми практики, здобуття навичок розв’язання конкретних питань в галузі економіки підприємства.
Перспективи розвитку української економіки дуже великою мірою залежать від її досягнень у минулому році. Аналіз попередніх підсумків розвитку вітчизняної економіки показав наступне.
Зокрема, при тому, що згідно з експертними оцінками фахівців Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Національного банку України за результатами 2015 р. реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротиться приблизно на 9, 0-11, 5%, під кінець минулого року почалось його поступове зростання. Такий прогноз базується на експертній оцінці уповільнення падіння вітчизняної економіки, яке спостерігається у другій половині 2015 р. Так, під кінець минулого року в цілому поліпшилась ситуація у вітчизняній промисловості. Аналіз динаміки промислового виробництва в Україні протягом 2014-2015 рр. показав, що спад промислового виробництва у першій половині 2015 р. поступово змінився на його стагнацію, а у другій половині 2015 р. промислове виробництво в Україні поступово почало зростати. Адже, за оцінками фахівців Міністерства економічного розвитку і торгівлі, скорочення ВВП України лише трохи більше, ніж на половину обумовлюється власне виключенням з господарського життя нашої держави частини Донецької та Луганської областей. Решта скорочення ВВП обумовлена іншими чинниками, включаючи й кон’юнктуру світового ринку.
Українська економіка дуже глибоко інтегрована у систему міжнародного поділу праці. Тому кон’юнктура світового ринку є одним з визначальних чинників її розвитку. Однією з найважливіших характеристик цієї кон’юнктури є динаміка міжнародних цін на нафту, які останнім часом усталено знижуються.
Державний бюджет України на 2016 р. було розраховано на підставі ряду ключових макроекономічних показників, узгоджених з Міжнародним валютним фондом. Зі свого боку Світовий банк прогнозує зростання економіки України у 2016 р. на 1%, а 2017 р. Україні прогнозують економічне зростання вже у 2%.
Легка промисловість України – це одна з найбільш соціально значущих галузей промисловості, яка може надати велику кількість робочих місць для населення. Легка промисловість України могла б вирішити проблему зайнятості населення, проте чітко простежується тенденція спаду кількості осіб, працюючих в даній сфері. Якщо на початку 90-х років зайнятість становила 750 тис. осіб, то в 2015 році цей показник скоротився майже у 9 разів. Це пояснюється загальним кризовим становище галузі. Дешеві низькоякісні імпортні товари, низька конкурентоздатність, проблеми кредитування галузі, скорочення споживчого попиту, система оподаткування – все це призвело до занепаду галузі в Україні, а як наслідок і до скорочення зайнятості в легкій промисловості України.
Досить негативним залишається і той факт, що легка промисловість в Україні є малоприбутковою для пересічних працівників даної галузі. Тут середня місячна зарплата в 2 рази менша, ніж показник заробітної плати загалом по підприємствам промисловості.
Існує низка проблем розвитку легкої промисловості в Україні на сучасному етапі. Найбільші можна виділити такі:
  • переповнення внутрішнього ринку імпортними товарами із заниженою митною вартістю, товарами групи «секонд-хенд»;
  • відсутність сприятливих умов для закупівлі високоякісного обладнання, яке не виробляється в Україні;
  • низький рівень інвестицій у легку промисловість України, як з боку іноземних інвесторів, так і з боку держави;
  • поділ великих підприємств галузі на дрібні, які переходять на спрощену систему оподаткування, або на «тіньове» виробництво.
Отже, сучасний стан легкої промисловості України можна охарактеризувати як незадовільний і нестабільний. Кризове становище в галузі обчислюється не двома роками, а з 90-х років. Внутрішній ринок заполонили іноземні товари, які є нижчими за якістю і дешевшими, а тому витісняють вітчизняну продукцію з українського ринку. Підприємства не можуть ефективно працювати через брак інвестицій і відповідного високотехнологічного обладнання. Легка промисловість потребує великої підтримки з боку держави у вигляді відповідних державних програм. Легка промисловість України є цікавою для дослідження.
Практику проходив на ПрАТ «Едельвіка». ПрАТ «Едельвіка” – найбільший виробник декоративних тканин в Україні. ”Едельвіка” зарекомендувала себе як надійного партнера на внутрішньому та міжнародному ринку. Компанія тісно співпрацює з вітчизняними підприємствами. Здійснюються також поставки продукції на міжнародний ринок – продукція експортується в Російську Федерацію, Республіку Білорусь, Казахстан.
Адреса: 43023 Волинська обл., м. Луцьк,
Фото Капча