Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження виробничої практики(на прикладі ПрАТ “Едельвіка”)

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗВІТ
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
З «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА»
(на прикладі ПрАТ “Едельвіка”)
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
1. Загальне ознайомлення з підприємством
2. Планово-економічна діяльність підприємства
3. Персонал підприємства
4. Маркетингова та логістична діяльність підприємства
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
6. Обліково-фінансова діяльність підприємства
7. Іноваційна діяльність підприємства
8. Стратегія підприємства
9. Охорона праці в організації
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ  
 
ВСТУП
 
Виробнича практика – важливий складник навчально-виховного та науково-дослідного процесу підготовки студентів у вищих навчальних закладах і проводиться в організаціях різних сфер національної економіки, форм власності, розмірів, де є відповідна база.
Метою виробничої практики є подальше поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання в університеті, формування професійних умінь та організаційних навичок прийняття самостійних рішень, використання засобів обчислювальної техніки, методів аналізу та оцінки діяльності суб’єктів господарювання. А також ознайомлення з організаційною та виробничою структурами підприємства, особливостями виробничого процесу, функціями економічних відділів та посадових обов’язків персоналу управління, організацією документообігу, формами статистичної звітності, процедурами розрахунку економічних показників; аналізом статистичної інформації відповідно до програми практики, здобуття навичок розв’язання конкретних питань в галузі економіки підприємства.
Перспективи розвитку української економіки дуже великою мірою залежать від її досягнень у минулому році. Аналіз попередніх підсумків розвитку вітчизняної економіки показав наступне.
Зокрема, при тому, що згідно з експертними оцінками фахівців Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Національного банку України за результатами 2015 р. реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротиться приблизно на 9, 0-11, 5%, під кінець минулого року почалось його поступове зростання. Такий прогноз базується на експертній оцінці уповільнення падіння вітчизняної економіки, яке спостерігається у другій половині 2015 р. Так, під кінець минулого року в цілому поліпшилась ситуація у вітчизняній промисловості. Аналіз динаміки промислового виробництва в Україні протягом 2014-2015 рр. показав, що спад промислового виробництва у першій половині 2015 р. поступово змінився на його стагнацію, а у другій половині 2015 р. промислове виробництво в Україні поступово почало зростати. Адже, за оцінками фахівців Міністерства економічного розвитку і торгівлі, скорочення ВВП України лише трохи більше, ніж на половину обумовлюється власне виключенням з господарського життя нашої держави частини Донецької та Луганської областей. Решта скорочення ВВП обумовлена іншими чинниками, включаючи й кон’юнктуру світового ринку.
Українська економіка дуже глибоко інтегрована у систему міжнародного поділу праці. Тому кон’юнктура світового ринку є одним з визначальних чинників її розвитку. Однією з найважливіших характеристик цієї кон’юнктури є динаміка міжнародних цін на нафту, які останнім часом усталено знижуються.
Державний бюджет України на 2016 р. було розраховано на підставі ряду ключових макроекономічних показників, узгоджених з Міжнародним валютним фондом. Зі свого боку Світовий банк прогнозує зростання економіки України у 2016 р. на 1%, а 2017 р. Україні прогнозують економічне зростання вже у 2%.
Легка промисловість України – це одна з найбільш соціально значущих галузей промисловості, яка може надати велику кількість робочих місць для населення. Легка промисловість України могла б вирішити проблему зайнятості населення, проте чітко простежується тенденція спаду кількості осіб, працюючих в даній сфері. Якщо на початку 90-х років зайнятість становила 750 тис. осіб, то в 2015 році цей показник скоротився майже у 9 разів. Це пояснюється загальним кризовим становище галузі. Дешеві низькоякісні імпортні товари, низька конкурентоздатність, проблеми кредитування галузі, скорочення споживчого попиту, система оподаткування – все це призвело до занепаду галузі в Україні, а як наслідок і до скорочення зайнятості в легкій промисловості України.
Досить негативним залишається і той факт, що легка промисловість в Україні є малоприбутковою для пересічних працівників даної галузі. Тут середня місячна зарплата в 2 рази менша, ніж показник заробітної плати загалом по підприємствам промисловості.
Існує низка проблем розвитку легкої промисловості в Україні на сучасному етапі. Найбільші можна виділити такі:
 • переповнення внутрішнього ринку імпортними товарами із заниженою митною вартістю, товарами групи «секонд-хенд»;
 • відсутність сприятливих умов для закупівлі високоякісного обладнання, яке не виробляється в Україні;
 • низький рівень інвестицій у легку промисловість України, як з боку іноземних інвесторів, так і з боку держави;
 • поділ великих підприємств галузі на дрібні, які переходять на спрощену систему оподаткування, або на «тіньове» виробництво.
Отже, сучасний стан легкої промисловості України можна охарактеризувати як незадовільний і нестабільний. Кризове становище в галузі обчислюється не двома роками, а з 90-х років. Внутрішній ринок заполонили іноземні товари, які є нижчими за якістю і дешевшими, а тому витісняють вітчизняну продукцію з українського ринку. Підприємства не можуть ефективно працювати через брак інвестицій і відповідного високотехнологічного обладнання. Легка промисловість потребує великої підтримки з боку держави у вигляді відповідних державних програм. Легка промисловість України є цікавою для дослідження.
Практику проходив на ПрАТ «Едельвіка». ПрАТ «Едельвіка” – найбільший виробник декоративних тканин в Україні. ”Едельвіка” зарекомендувала себе як надійного партнера на внутрішньому та міжнародному ринку. Компанія тісно співпрацює з вітчизняними підприємствами. Здійснюються також поставки продукції на міжнародний ринок – продукція експортується в Російську Федерацію, Республіку Білорусь, Казахстан.
Адреса: 43023 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 2
Голова правління: Переходько Юрiй Анатолiйович. Головний бухгалтер: Денисюк Людмила Вiкторiвна.
 
1. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА
 
Приватне акціонерне товариство «Едельвіка « (надалі – «Товариство») створене та діє на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного та Господарського кодексів України та інших нормативних актів.
Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках; а також печатки і штампи та фірмовий бланк зі своїм найменуванням українською, російською та англійською мовами, інші атрибути та необхідні ознаки юридичної особи. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством.
Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
Предметом діяльності Товариства є:
 • текстильне виробництво;
 • виготовлення та продаж швейних виробів, в тому числі одягу;
 • виготовлення рукавів фільтрувальних та їх експорт;
 • бавовняне, ватне, льняне, вовняне, шовкове, конопле-джутове, трикотажне, текстильно- галантерейне і валяльно-повстяне виробництво;
 • виробництво штучного та синтетичного волокна, виготовлення металевих сіток;
 • організація консигнаційного складу;
 • оптова торгівля;
 • роздрібна торгівля;
 • заготівельна і постачальницько-збутова діяльність;
 • проектні роботи;
 • науково-дослідна діяльність;
 • виробництво товарів народного споживання, промислового обладнання;
 • закупівля і переробка тканин, прикладних і допоміжних матеріалів;
 • реалізація готової продукції в фірмових магазинках і інших підприємствах торгівлі. г зовнішньоекономічна діяльність;
 • участь в науково-технічній співпраці із зарубіжними країнами і міжнародними організаціями;
 • встановлення зв'язків з підприємствами, організаціями і фірмами інших країн, вирішення питань виробничої і науково-технічної кооперації на основі укладення господарських договорів і контрактів;
 • організація консигнаційного складу;
 • оптова торгівля;
 • роздрібна торгівля;
 • заготівельна і постачальницько-збутова діяльність;
 • надання послуг у сфері усного (синхронного) та письмового перекладу з іноземних та на іноземні мови, а також організація та відкриття курсів по вивченню іноземних мов;
 • рекламна, видавнича діяльність, виготовлення друкованої продукції;
 • випуск власного друкованого видання (газети, журналу, часопису, тощо) ;
 • організація громадського харчування;
 • надання посередницьких послуг підприємствам, організаціям та іноземним фірмам на внутрішньому і зовнішньому ринках;
 • цивільне та промислове будівництво;
 • ремонтно-будівельні, реставраційні роботи, виготовлення будматеріалів;
 • проектно-вишукувальні роботи;
 • здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;
 • науково-дослідна діяльність;
 • організація та надання послуг в авто сервісному обслуговуванні населення, підприємств та організацій;
 • організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний
 • туризм) ;
 • організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм) :
 • організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм) ;
 • екскурсійна діяльність;
 • організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм) ;
 • працевлаштування громадян України за кордоном;
 • надання ритуальних та інших різноманітних послуг населенню;
 • послуги в сфері готельного господарства;
 • надання юридичних та консультаційних послуг;
 • рекламна та видавнича діяльність;
 • ремонт автомобілів, радіо -, телеапаратури, електропобутової техніки, оргтехніки:
 • здійснення операцій з нерухомістю;
 • організація гральних заходів, лотерей;
 • г виробництво товарів народного споживання, промислового обладнання;
 • ткацьке виробництво;
 • г- вирощування та переробка сільськогосподарської продукції;
 • обмін валюти.
 • г- надання посередницьких послуг підприємствам, організаціям та іноземним фірмам на внутрішньому і зовнішньому ринках в тому числі здійснення брокерської діяльності на митниці;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті створення Товариства і його цілям та не заборонені чинним законодавством України.
 • здійснення таких інших видів діяльності, що є допоміжними та необхідними для реалізації цілей та предмету діяльності, визначених у цій Статті, а також будь-яких інших видів діяльності, здійснення яких не заборонено для Товариства відповідно до чинного законодавства України, та здійснення яких Товариством може час від часу погоджуватися Загальними Зборами акціонерів Товариства (далі -»Загальні Збори»).
Органами управління та контролю Товариства є:
 • Загальні Збори;
 • Правління Товариства;
 • Ревізор.
Загальні Збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (далі – «Річні Загальні Збори»). Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше ЗО квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання затвердження річного звіту Товариства; розподіл прибутку і збитків Товариства; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізора. Річні Загальні Збори скликаються Загальними Зборами. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
До виключної компетенції Загальних Зборів належить:
 • визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 • внесення змін до Статуту Товариства;
 • прийняття рішення про анулювання Акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 • прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 • прнйнятгя рішення про розміщення Акцій;
 • прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства;
 • прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства і т. д.
Загальні положення про Правління.
Правління є колегіальним виконавчим органом, члени якого є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність за поточну діяльність та управління Товариством, та контролюють таку поточну діяльність та управління Товариством в межах, визначених Статутом. Правління підзвітне Загальним Зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом
Правління призначається Загальними Зборами на строк 3 роки в складі не менше трьох членів правління, один з яких – Голова правління.
Організаційною формою роботи Правління є чергові та позачергові засідання. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів по принципу – один член правління – один голос. Засідання правління вважається правомочним, якщо на його засіданні присутні не менше 50% його складу. На засіданнях головуючим, як правило, обирається голова правління і з членів правління або запрошених – секретар. При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови правління. У разі відсутності голови правління чи неможливості виконання ним своїх обов’язків з причин хвороби чи з інших поважних причин, головувати на засіданнях правління може інший обраний головуючим на засіданні правління член правління.
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів або Ревізора.
До виключної компетенції Правління належить:
 • прийняття рішення про скликання чергових і позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках визначених цим Статутом та формування первинного порядку денного таких зборів;
 • визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
 • прийняття рішення про використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку (коштів резервного фонду) ;
 • затвердження проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
 • затвердження інструкцій та положень про роботу структурних підрозділів Товариства;
 • розгляд та затвердження квартальних звітів про діяльність Товариства, прийняття рішень щодо них і т. д.
Роботою Правління керує Голова Правління.
Після обрання з Головою Правління може укладатися контракт, а з членами Правління – строкові трудові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо.
До складу Правління входять Голова Правління та інші члени Правління: перший заступник Голови Правління та заступник Голови Правління. Голова Правління може делегувати членам Правління будь-які із своїх повноважень та обов'язків, які визначаються у внутрішніх наказах та/або розпорядженнях, що підписуються Головою Правління; за умови, однак, що повноваження Голови Правління стосовно будь-якого питання, дії або рішення, що стосується Товариства матимуть переважну силу. В разі такого делегування. Загальні Збори зберігають по відношенню до такого члена Правління свої контрольні і узгоджувальні повноваження так, якби такі повноваження він здійснював по відношенню до Голови Правління.
Голова Правління без довіреності здійснює від імені Товариства дії:
 • розробляє проекти річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства та виносить їх на розгляд Правління;
 • організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
 • затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства;
б) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, у тому числі на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за ЗО днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;
е) укладає та виконує колективний договір;
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізором.
Ревізор обирається Загальними зборами з числа акціонерів у кількості 1 (одного) члена строком на 3 (три) роки. Ревізором не можуть бути Голова та члени Правління, інші посадові особи Товариства та особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Ревізором може бути юридична особа – акціонер, яка виконує функції Ревізора через свого представника, яким може бути керівник такої юридичної особи – акціонера або інша особа, наділена відповідними повноваженнями на підставі довіреності, виданої від імені такої юридичної особи – акціонера.
Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізором
 • за рішенням Загальних Зборів;
 • за рішенням Правління Товариства;
 • з власної ініціативи Ревізора;
 • за вимогою акціонерів Товариства, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.
Ревізор має право:
 • отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом двох робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
 • отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок;
 • оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
 • звертатися до Голови Правління або виконуючого його обов'язки та вимагати проведення позачергового засідання Правління Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами.
Товариство точно і у повному обсязі веде бухгалтерські книги та фінансову звітність, де обліковуються надходження та витрати, активи і пасиви, прибутки та збитки, виплати акціонерам та працівникам, операції в іноземній валюті, позики, товарно-матеріальні запаси та всі інші статті, які необхідні для точного відображення фінансово-господарської діяльності та справ Товариства (у тому числі для перевірок), а також для забезпечення акціонерам можливості оцінити діяльність Товариства. Ведення вищезазначеного обліку та звітності забезпечується правлінням і контролюється Загальними Зборами та Ревізором в межах їх компетенції.
Офіційні перевірки книг та записів Товариства можуть проводитись з періодичністю не частіше 1 разу на 1 рік за рахунок Товариства аудиторською організацією, обраною Правлінням та затвердженою Загальними Зборами, уповноваженою відповідно до законодавства проводити перевірки акціонерних товариств. Така перевірка проводиться з використанням принципів бухгалтерського обліку, прийнятих в міжнародній практиці. Голова Правління надає усім аудиторам вільний доступ до бухгалтерських книг та записів Товариства. Товариство повинне виправити всі помилки, виявлені під час перевірок Товариства.
 
2. ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 
Таблиця 1
Динаміка основних показників діяльності підприємства
 
Планово-економічна служба здійснює систематичне спостереження за виконанням підприємством і всіма його підрозділами поточних і перспективних планів, замовлень, правильністю застосованих норм виробітку та відрядних розцінок, договірних цін і тарифів, виявляють недоліки у виробничій і фінансово-господарській діяльності, відшуковують резерви підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції. Економічну службу на підприємстві очолює головний економіст (заступник директора з питань економіки). Він відповідає за організацію планової роботи на підприємстві. Підпорядковані йому відділи здійснюють контроль за виконанням планових завдань, проводять аналіз діяльності підприємства. У його компетенції є також питання фінансів, організації праці та заробітної плати.
По даній таблиці ми аналізуємо планово-економічну діяльність ПРАТ «Едельвіка» за 2013-2015 рр.
З 2013 року ми спостерігаємо збільшення виручки від реалізації валової продукції, яка в 2013 році складала 20712тис. грн., в 2014 році зросла на 34%, а через рік ще на 45% і вже складала 40461тис. грн. Паралельно йде нарощування запасів підприємства. В період з 2013 по 2014 роки запаси збільшилися на 28% і складали 36072тис. грн., а в 2015 році показник збільшився ще більше, на 48% і складав вже 53239тис. грн.
Підприємство також почало нарощувати свої основні засоби. Неймовірний стрибок фірма показала у 2014 році, коли темпи приросту показали 509%. Частка основних засобів зросла з 1461тис. грн. до 8911тис. грн. Протягом 2015 року також спостерігалося збільшення та досягла позначки 10776тис. грн., що на 1865тис. грн більше ніж минулого року.
Загалом підприємство показало збільшення таких показників, як власного капіталу та дебіторської заборгованості. Але також паралельно спостерігається зростання операційних витрат та кредиторської заборгованості що не можна лишати без уваги.
 
3. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА
 
Таблиця 2
Показники руху персоналу підприємства
 
Управління персоналом організації пов’язано з його неприривним рухом, який відбувається як в середині організації. Управління рухом персоналу на рівні організації реалізується через політику управління персоналом. Саме вона, визначає рух та впливає на нього, а також на управлінські рішення пов’язані з ним. Індекаторами руху персоналу виступають показники оцінки його руху. Які є інстурментом аналізу стану управління персоналом на рівні організації, відображаючи динаміку руху персоналу, виступаючи інструментарієм оцінки ситуації, результатів проведенної роботи, прийнятих управлінських рішень, і одночасно являються важливим інструментом перетворень, розвитку, базою для розрахунків та прогнозування управлінських рішень пов’язаних з рухом персоналу для побудови, корегування, поліпшення політики управління персоналом організації. Політика з управління рухом персоналу та рішення пов'язані з її реалізацією мають бути прогнозованими, ефективними та керованими, а процеси руху персоналу доцільними та прозорими. Гармоніювати з загальною концепцією розвитку організації, її структурою, підсилювати її людський та управлінський потенціал. Управлінські рішення з руху персоналу мають бути економічно та соціально ефективні.
По даній таблиці ми аналізуємо персонал ПРАТ «Едельвіка» за 2013-2015 рр.
Ми можемо спостерігати що на підприємстві немає скорочення працівників, а навпаки проводиться їх набір. Зростання кількості працюючих проводиться в хороших темпах, зокрема в період з 2013 року по 2014 темпи росту були на рівні 5, 3%, а вже на наступний рік показник зріс до 10%. Потрібно підмітити, що штат працюючих складає 220 осіб. Прийом осіб значно переважає на звільненням, це можна спостерігати по тому що в 2015 році було найнято 21 особу, а звільнено лише 1. Загалом коефіцієнт обороту з прийняття у цьому році сягає цифри 9, 5%. Тоді, коли коефіцієнт по звільниню лише 0, 4%.
 
Таблиця 3
Вікова структура персоналу підприємства
 
 
Вікова структура персоналу може дати багато корисної інформації про підприємство. Якщо вона збалансована, тобто приблизно відповідає віковій структурі економічно активного населення країни, міста чи регіону, це свідчить про те, що підприємство задовольняє соціальні та економічні потреби різних вікових груп. Для молоді це, як правило, можливості кар’єрного росту, більш гнучкий графік для догляду за дітьми, для людей середнього віку – можливість професійної, статусної та особистісної реалізації на роботі, для похилих людей – наявність соціальної допомоги, перерахувань до пенсійного фонду, тощо. Для всіх без виключення актуальним є розмір зарплати.
Як показують наведені дані, вікова структура ПРАТ Едельвіка є збалансованою. Зокрема, звертає увагу завищена частка працівників молодого віку – до 30 років. Якщо в цілому по країні на неї припадає 38, 3% працюючого населення, то у нашому випадку – 47, 3% у 2013 році, 47, 5% у 2014 році і 50% у 2015 році. Тобто цей показник демонструє стійку тенденцію до зростання.
Ще більш виразно характеризує ситуацію показник питомої ваги працівників віком від 20 до 25 років, тобто людей, які щойно вийшли на ринок праці. Якщо в цілому по країні їх 13, 5% усіх працюючих, то на ПРАТ Едельвіка – 20, 5%, тобто значно більше. Це свідчить про те, що пропоновані підприємством робочі місця здебільшого є добреоплачувальні для молоді.
Частка працівників середнього віку, тобто з 40 років і більше, на підприємсті лише незначно відрізнявся від загальноукраїнського показника 39, 1% – 36, 9% у 2013 році, 35% – у 2014 році, 34, 1% – у 2015 році. Як бачимо, цей показник має тенденцію до повільного спадання.
Частка працівників передпенсійного і пенсійного віку (у жінок), протягом досліджуваного періоду була стабільною. Між тим, вона перевищувала середній показник по країні (16, 9%) майже на чверть.
Наведені тенденції по-різному виявляються у групі керівників, спеціалістів та службовців, що переважно займаються офісною роботою, та працівників, що безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції.
У групі робітників мали місце хороші тенденції. Так, питома вага молодих працівників з 2013 по 2015 рік вирослла з 15, 8% до 20, 5%. Частка робітників середнього віку – зросла з 21% до 22, 7%, а тенденція працівників пенсійного та передпенсійного віку мала ледь помітне зменшення так з 2013 сягала – 36, 9, а у 2015 – 34, 1, тобто, майже не змінилася.
Загалом на підприємстві відчувається достатня кількість молодих кадрів, що в сучасних умовах призводить до збільшення рівня інноваційності виробництва і управління. Чисельність робітників середнього віку поступово зростає, завдякі достатньо середнього рівеня зарплат. Натомість, поступово зменшується частка працівників старшого віку. Вони є найдосвідченішими, проте частіше хворіють, повільно адаптуються до змін та технічних інновацій. Отже, така вікова структура дає можливість до динамічного розвитку підприємства.
 
Таблиця 4
Структура персоналу підприємства за категоріями
 
Персонал підприємства (кадри, трудовий колектив) – це сукупність працівників, що входять до його облікового складу.
Усіх працівників підприємства поділяють на дві групи:
- промислово-виробничий персонал, зайнятий виробництвом і його обслуговуванням;
- Адміністративно-управлінський персонал, зайнятий в основному в соціальній сфері діяльності підприємства.
Робітники – це працівники, безпосередньо зайняті виробництвом продукції (наданням послуг), ремонтом, переміщенням вантажів, наглядом за роботою промислових агрегатів, налагодженням та обслуговуванням устаткування.
У залежності від характеру участі у виробничому процесі робітники, у свою чергу, поділяються на основних (виробляючих продукцію) і допоміжних (обслуговуючих технологічний процес).
Керівники – особи з високою професійною підготовкою, безпосередньо зайняті управлінням виробничими процесами та підлеглими працівниками. Вони обіймають керівні посади на підприємств і в межах функціональних служб.
Структура персоналу підприємства не постійна. В умовах техніко-технологічного оновлення виробництва в різних галузях промисловості змінюється характер праці. Праця стає складнішою, підвищується її змістовність, у ній зростають творчі елементи.
По даній таблиці ми аналізуємо структура персоналу підприємства за категоріями ПРАТ «Едельвіка» в період 2013-2015 рр.
Найбільшу частку (більше ніж 82%) в складі промислово-виробничого персоналу підприємств України займають робітники, інші категорії – керівники, спеціалісти і службовці займають менше ніж 18%.
Ми можемо спостерігати що на підприємстві зберігається співвідношення адміністративно-управлінського персоналу до промислово-виробничого персоналу в 15, 8% до 84, 2% відповідно, у 2013 році, та 15, 9% до 84, 1% у 2015 році. Хоча кількість працюючих на підприємстві за ці роки збільшився на 15, 8%, що складає 30 нових працюючих. Це свідчить про рівномірний приплив нових кадрів на підприємство та його пропорційного зростання.
 
Таблиця 5
Структура персоналу підприємства за освітою
 
По даній таблиці ми аналізуємо структура персоналу підприємства за освітою ПРАТ «Едельвіка» в період 2013-2015 рр.
Дані про рівень освіти працівників може дати інформацію про інтелектуальний потенціал підприємтва. Підприємства з більшим відсотком працюючих, що мають вищу освіту, зазвичай показують більшу продуктивність праці та більш високий рівень якості виконаної роботи.
Ми можемо спостерігати що на підприємстві, яке працює в сфері легкої промисловості і пов’язане з виробництвом, дуже високий відсоток людей з вищою освітою – 20%, а це кожен п’ятий. Ще більший показник, і з кожним роком він збільшується, відсоток людей із середньо-спеціальною освітою, у 2013 році вони складали 63% від усього штату, а вже в 2015 їх частка збільшилася до 70%. Це показує що спеціалістів по конкретним професіям на підприємстві стає все більше. Поруч з цими даними ми можемо спостерігати і зменшення частки працюючих які мають звичайну середню освіту. В період з 2013 по 2015 роки, відсоток працюючих що мають середню освіту скоротився з 16% до 9%.
Загалом тенденції в структурі персоналу за освітою є хорошими та вважаються такими, які надають перевагу підприємство над конкурентами.
 
4. МАРКЕТИНГОВА ТА ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 
Таблиця 6
Динаміка показників маркетингової діяльності підприємства
 
Діагностика заходів маркетингу передбачає використання комплексу питань, які дозволяють перевіряючому отримати уяву про основні області маркетингової діяльності підприємства.
Збільшення витрат на маркетинг сприяє істотному зростанню обсягу попиту, який, у свою чергу, намагатиметься досягти верхньої межі, що називається місткістю ринку. Проте подальша активізація маркетингової діяльності вже не буде пропорційно підвищувати ринковий попит: він знижуватиметься.
Ритмічність реалізації продукції забезпечує своєчасну доставку товарів (продукції, робіт, послуг) до замовників (споживачів) в кількості, передбаченій договором. Одночасно вона впливає на величину виручки від реалізації продукції, що надходить на підприємство.
Порушення ритмічності реалізації продукції призводить до недоотримання планового доходу (виручки), що ускладнює фінансування операційної діяльності, створює сприятливі умови для появи або зростання кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, зменшує фінансовий результат діяльності підприємства в поточному періоді.
Отже, розробка заходів щодо запобігання порушення ритмічності реалізації продукції є запорукою нормального функціонування промислового підприємства, розширення його діяльності та успішного подальшого розвитку.
Ефекти́вність ма́рке́тингу – показник того, наскільки оптимальними є маркетингові заходи у тому, що стосується зменшення витрат та досягнення результатів у короткостроковій та довгостроковій перспективі.
По даній таблиці ми аналізуємо динаміку показників маркетингової діяльності підприємства ПРАТ «Едельвіка» в період 2013-2015 рр.
Ми можемо спостерігати що на підприємстві йде поступове збільшення частки ринку. Це позитивний показник протягом періоду з 2013 по 2015 рр. збільшився з 40% до 42%. На фоні великих інвестицій підприємства в будівництво та розширення ми спостерігаємо зменшення частки витран на маркетинг з 3, 2% до 2%.
 
5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 
Таблиця 7
Динаміка показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств – це сфера господарської діяльності, пов'язана з міжнародною виробничою й науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом продукції, виходом підприємства на зовнішній ринок.
Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності й інших ознак. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутним документам з моменту знаходження ними статусу юридичної особи.
У виробництві бавовняних, шовкових, вовняних тканин різко посилили позиції і стали сильними конкурентами підприємства з Південна Корея, Тайвань, Сянган, країни Південно-Східної Азії, Пакистан, Туреччина, Бразилія, Мексика, Сирія, Єгипет, Колумбія. У розвинутих країнах, навпаки, виробництво тканин неухильно скорочується. У зв’язку з цим глибоку кризу пережили регіони цих країн, які традиційно мали високий рівень розвитку текстильної промисловості. З усіх галузей тільки конопле-джутова, в цілому орієнтована на сировину, зберегла свою територіальну структуру. Найбільше лляних тканин виробляють у Росії та інших європейських країнах (Франції, Бельгії, Німеччині, Польщі, Чехії, Угорщині, Україні), джутових – в Індії й Бангладеш.
По даній таблиці ми аналізуємо динаміку показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства ПРАТ «Едельвіка» в період 2013-2015 рр.
Ми можемо спостерігати що на підприємстві значними темпами зростає обсяг продукції яка поставляється на зовнішній ринок, з 2071тис. у 2013 році до 4046тис. у 2015 році. А це збільшення на 34% та 45% відповідно. Такі показники показують приплив валюти до підприємства що позитивно впливає на її загальний економічний стан.
 
6. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 
Таблиця 8
Динаміка вартості основних засобів підприємства
 
 
По даній таблиці ми аналізуємо динаміку показників обліково-фінансової діяльність підприємства підприємства ПРАТ «Едельвіка» в період 2013-2015 рр.
Ми можемо спостерігати що на підприємстві значними темпами зростає обсяг такої статі, як «Машини та обладнання». Космічними темпами вони зросли на 438% у період з 2013 та 2014 роках, та сягнули позначки у 9864тис. Після чого не припинили зростання та вже у 2015 році сягали 11963тис. Не менш стрімкими темпами відбулося зростання інструментів, приладів та інвентаря у період з 2014-2015рр. та показало зростання на 686% що зупинилося на відмітці 1376тис. Ці показники вказують на значне зростання економічних і виробничих потужностей підприємства.
 
Таблиця 9
Динаміка показників ефективності використання основних засобів підприємства
 
По даній таблиці ми аналізуємо динаміку показників ефективності використання основних засобів підприємства ПРАТ «Едельвіка» в період 2013-2015 рр.
Протягом періоду, що розглядається спостерігалась тенденція до підвищення рівня придатності основних фондів підприємства, що характеризує покращення технічного стану машин та обладнання. Коефіцієнт зносу основних фондів зменшується з кожним роком, що позитивно впливає на виробництво.
Коефіцієнт оновлення основних фондів – характеризує частку нових, введених в експлуатацію у звітному періоді основних фондів у складі усіх основних фондів, наявних на кінець звітного періоду. Підприємство має величезний показник у 2014 році, що позитивно впливає на виробництво.
Коефіцієнт вибуття основних фондів – показує, яка частка основних фондів, наявних на початок звітного періоду, вибула за цей період унаслідок старіння та зносу. Вибуття не спостерігалося, що говорить про робочий стан всіх основнихзасобів.
З отриманих результатів видно, що з 2013 по 2015 роки фондовіддача постійно зростала, фондомісткість, відповідно, падала, а фондоозброєність у 2015 році збільшилась порівняно з 2013 роком, щосвідчить про збільшення вартості основних виробничих засобів. Отримана динаміка обчислених показників свідчить про ефективність використання основних фондів.
На мою думку, поліпшити використання основних фондів та виробничих потужностей на підприємствах можна завдяки: підвищенню використання виробничих потужностей і основних фондів у інтенсивності та підвищенню їх навантаження у екстенсивності, дотриманню пропорційності і змінності у роботі основних фондів (обладнання), активно виконаному процесу контролювання.
 
Таблиця 10
Динаміка фінансових показників діяльності підприємства
 
По даній таблиці ми аналізуємо динаміку фінансових показників діяльності підприємства ПРАТ «Едельвіка» в період 2013-2015 рр.
Ми можемо спостерігати що на підприємстві зростання фінансової залежності підприємства. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства. Значення цього коефіцієнта 1, 82 у 2013 році, це означає, що в кожній 1, 82 грн., вкладеній в активи підприємства, 82 коп. – позикові. У 2015 році це показник зріз до 2. 83, що означає про нарощування залежності від позикових коштів.
Сутність фінансової стійкості визначають ефективне формування, розподіл і використання фінансових ресурсів. Фінансово стійким підприємством можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями. В нас спостерігається зменшення цього показника, що вважається негативною тенденцією.
Коефіцієнт фінансового левереджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань. Збільшення показника, що спостерігається за три роки, фінансового левереджу засвідчує підвищення фінансового ризику. Нормальним значенням вважається < 0, 25. В нашому випадку спостерігається негативна тенденція до збільшення цого показника.
Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує частку стабільних джерел фінансування в їхньому загальному обсязі; нормальним вважають значення в межах від 0, 85 до 0, 9. На підприємстві з 2013 року можна спостерігати значення 0, 62, що нижче норми. В наступні роки продовжується негативна тенденція зменшення цього показника і вже в 2015 році, він сягає 0, 52.
Рентабельність це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. На підприємстві ми бачимо спад рентабельності, що означає збільшення витрат на фірмі. Це є негативна тенденція.
 
Таблиця 11
Динаміка показників ефективності використання оборотних активів
 
По даній таблиці ми аналізуємо динаміку показників ефективності використання оборотних активів підприємства ПРАТ «Едельвіка» в період 2013-2015 рр.
Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує розмір чистої виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розрахунку на одну гривню оборотного капіталу. Зростання коефіцієнта оборотності свідчить про більш ефективне використання оборотного капіталу.
Коефіцієнт оборотності одночасно показує число оборотів оборотного капіталу за аналізований період і може бути розрахований розподілом кількості днів аналізованого періоду на тривалість одного обороту в днях.
В нашому випадку оборотність оборотніх активів має певний ріст але він є незначним.
Коефіцієнт оборотності виробничих запасів – відображає число оборотів запасів І дозволяє виявити резерви зростання виробництва продукції. Зниження цього показника характеризує відносне зростання товарно-матеріальних запасів, що негативно впливає на фінансовий стан підприємства. В період з 2013 по 2015 роки, цей показник показав невелике зростання але воно було незначним.
Коефіцієнт рентабельності активів (економічна рентабельність) характеризує – рівень прибутку, що створюється всіма активами підприємства, які перебувають у його використанні згідно з балансом.
Зменшення рівня рентабельності активів може свідчити про падаючий попит на продукцію підприємства й про перенагромадження активів. У період з 2014 по 2015 роки спостерігається різкий спад рентабельності активів, що одночасно говорить, як про як про зменшення чистого прибутку так і про перенагромадження активів.
 
7. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 
Таблиця 12
Динаміка показників інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
 
Коефіцієнт інвестиційної активності перебуває в протилежній залежності від коефіцієнта кредитної активності. Чим більше його значення, тим менше значення коефіцієнта кредитної активності. Підвищення значення цього показника в динаміці є позитивною тенденцією й основою збільшення рентабельності банківських активів. Але в нашому випадку ми спостерігаємо спад інвестиційної активності, на 68% в 2014 році і на 17% в 2015.
Для оцінки результативності інновацій в українській статистиці ідентифікують два рівні: нова для ринку та нова для підприємства продукція. На підприємстві частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції практично не змінювалася, що говорить про стабільно-пасивну участь в інноваційній діяльності та збалансований ринок збуту підприємства.
Для підвищення рівня конкурентоспроможності виробничого підприємства слід здійснювати ряд заходів щодо підвищення якості „входу” системи виробництва, якості „процесу” і „виходу”. Чим новішим є обладнання тим більша є його економічна ефективність. На підприємстві спостерігалося високий рівень нового обладнання та певний ріст її кількості. Це є позитивною тенденцією.
 
8. СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
 
Таблиця 13
SWOT-аналіз підприємства
 
Місія ПрАТ «Едельвіка»: «Вишиванка як «must have» сьогодні та щира любов до України, до традицій, до народу». Вона розповідає про те що підприємство прагне, виготовленням власної продукції, дати можливість кожному бажаючому придбати не тільки вишиванку, а й і будь-яку іншу річ в етно-стилі.
Проаналізувавши слабкі і сильні сторони я можу запропонувати стратегічну альтернативу розвитку. Щоб зменшити залежність від курсу, потрібно більше постачати товару на експорт, тим самим збагачуючи свій валютний рахунок, що збалансує цю залежність. Ринки Східної Європи, Прибалтики повинні бути освоєнні. Тим самим ми використаємо своє вигідне географічне положення, як підприємство, яке розташована в області, що межує з двома країнами: Республіка Білорусь та Республіка Польща. Потрібно розвивати свій маркетинговий відділ, щоб ефективно просувати товари на старі і вже нові ринки. Потрібно по максимум використати хорошу репутацію підприємства перед покупцями. Потрібно своєчасно реагувати на зміну потреб і смаків покупців, щоб пропонувати їм те, в чому є необхідність саме зараз. Конкуренти мають рівнятися та наздоганяти наш розвиток.
Стратегічні цілі сформовані в такій послідовності:
Вивести на вискоий рівень маркетингову службу
Розширити лінію продукції
Вийти на нові, закордоні ринки
 
9. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
Виконання будь-якої роботи протягом тривалого часу супроводжується стомленням організму, що проявляється в зниженні працездатності людини. Разом з фізичною і розумовою роботою значну дію на стомлення надає і навколишнє виробниче середовище, тобто умови, в яких протікає його робота.
Умови праці – це сукупність чинників виробничого середовища, що роблять вплив на функціональний стан організму працюючих, їх здоров'я і працездатність в процесі праці. Вони визначаються вживаним устаткуванням, технологією, предметами і продуктами праці, системою захисту робітників, обслуговуванням робочих місць і зовнішніми чинниками, залежними від стану виробничих приміщень, створюючими певний мікроклімат. Таким чином, виходячи з характеру виконуваних робіт, умови праці специфічні як для кожного виробництва, цеху і ділянки, так і для кожного робочого місця.
Умови праці слід проаналізувати за такими напрямами:
 • санітарно-гігієнічні – характеризують виробниче середовище, на яке впливають предмети і засоби праці, а також технологічні процеси (промисловий шум, вібрація, токсичні речовини, промисловий пил, температура повітря та ін.) ;
 • психофізіологічні – обумовлені змістом праці та її організацією (фізичне навантаження, нервово-психологічна напруга, монотонність трудового процесу тощо) ;
 • соціально-психологічні – характеризують взаємовідносини в трудовому колективі, створюючи відповідний психологічний настрій працюючих (соціальний клімат) ;
 • технічні – визначаються рівнем механізації праці.
Санітарно-гігієнічні умови формуються під впливом на людину навколишнього середовища (шкідливі хімічні речовини, запорошене повітря, вібрація, освітлення, рівень шуму, інфразвук, ультразвук, електромагнітне поле, лазерне, іонізуюче, ультрафіолетове випромінювання, мікроклімат, мікроорганізми, біологічні чинники). Приведення цих чинників у відповідність з сучасними нормами, нормативами і стандартами є передумовою нормальної працездатності людини.
З даних таблиці видно, що у 2013 році відбулось незначне скорочення виданих засобів захисту. На ПрАТ «Едельвіка» у 2013 році видано 147 комплектів спецодягу, у наступному році на 3 комплекти менше, а у 2014 на 5 комплектів більше, ніж в попередньому, адже різні види спецодягу мають різний термін носіння, час безперервного використання, відповідність матеріалів і конструкції умовам праці, стійкість до прання та ін.
 
Таблиця 14
Забезпечення засобами індивідуального захисту працівників на ПрАТ «Едельвіка» у 2013-2015 роках
 
Кількість спецвзуття, що видається працівникам змінюється у зв’язку зі зміною кількості працівників, які працюють в умовах, де воно необхідне.
Захисні каски належить до засобів захисту голови, захисні щитки та окуляри – для захисту органів зору та обличчя, які призначені для захисту від дії твердих часток, бризок рідини, пилу, їдких газів і різних видів випромінювання, що на даному підприємстві видаються, в основному, для газоелектрозварників і газорізальників.
Навушники вушні вкладиші підбираються індивідуально за типорозмірами і відповідно за спектральним складом виробничого шуму на кожному конкретному робочому місці.
Діелектричні рукавиці на ПрАТ «Едельвіка» видаються електромонтерам з ремонту та обслуговування електроустаткування.
Респіратори та протигази – це пристрої та пристосування, що забезпечує захист людини від шкідливих і небезпечних чинників, що знаходяться у повітрі робочої зони, які діють інгаляційно, а також при нестачі кисню. На ПрАТ «Едельвіка» протигази видаються для працівників пожежної станції, а респіратори – для працівників, що працюють з хімічними речовинами.
Отже, на ПрАТ «Едельвіка» працівників підприємства за аналізовані періоди забезпечено спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, за шкідливі умови праці молоком, пунктом безоплатної медичної допомоги, виробничі дільниці цехів необхідними медикаментами. Також проводяться заходи, які спрямовані на покращення умов праці та створення безпечного виробничого середовища для працівників.
В комплексних заходах щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобіганню випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2015 рік включено 11 заходів, на виконання яких асигновано 12 тис. грн., а у 2014 році на 7 заходів – 14, 5 тис. грн. Фактично на 2014 рік, в неповному обсязі, виконано 7 заходів з витратою 13985 грн., а у 2013 році на 7 заходів 21542 грн. У 2014 році на охорону праці ПрАТ «Едельвіка» було виділено 11354 грн. Ці дані свідчать про значне зниження витрат на покращення умов праці, що, безумовно, є негативним явищем.
Для того, щоб визначити стан санітарно-гігієнічних умов праці на ПрАТ «Едельвіка», необхідно їх проаналізувати на прикладі конкретної посади. У таблиці 15 проведена оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу робітника електромеханічної дільниці.
На основі даних дослідження була здійснена гігієнічна оцінка умов праці даної посади. Характер і умови праці робітника електромеханічної дільниці відносяться до шкідливих умов праці ІІІ класу. Було здійснено також оцінку технологічного та організаційного рівня, згідно з якою, робоче місце відповідає технологічному процесу та обсягу виконаних робіт. Робітник спецодягом забезпечений.
З охороні праці у 2015 році виконано ряд позапланових заходів:
 • ремонт на виробничих дільницях вентиляційних систем;
 • навчання посадових осіб і працівників відповідної професії в навчально-курсових закладах;
 • придбання і технічне обслуговування вогнегасників, автоматичної пожежної сигналізації;
 • перевірка на тиск і працездатність внутрішнього і зовнішнього протипожежного водопроводу.
На виконання цих заходів витрачено 7 тис. грн.
 
Таблиця 15
Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу робітника електромеханічної дільниці на ПрАТ «Едельвіка»
У 2015 році було виконано такі заходи з охорони праці:
 • проведений ремонт батарей опалення в підвальному приміщенні;
 • проведений ремонт з заміною вікон в підвальному приміщенні;
 • ремонт вентиляційної системи в цеху;
 • укладено угоду на навчання з питань пожежної безпеки в учбовому пункті ГУ МНС України у Волинській області.
 
Отже, можна зробити висновок, що на ПрАТ «Едельвіка» проводяться заходи щодо покращення санітарно-гігієнічних умов праці, проте з кожним роком сума коштів, виділених на такі заходи зменшується.
Психофізіологічні фактори обумовлені змістом праці та її організацією, тому їх називають іноді трудовими. Їх також можна називати технікотехнологічними, оскільки вони визначаються особливостями використовуваної техніки і технології, рівнем механізації та автоматизації праці, ступенем оснащеності робочих місць, особливостями сировини, і матеріалів.
На ПрАТ «Едельвіка» основними заходами щодо зниження фізичної та нервово-психічної напруженості є наступні:
 • підвищення рівня механізації і автоматизації трудомістких виробничих процесів, використання сучасної високопродуктивної техніки;
 • вдосконалення організації робочих місць;
 • організація прийомів і методів праці;
 • оптимізація темпу роботи;
 • оптимізація режиму праці та відпочинку;
 • поліпшення транспортного обслуговування робочих місць, пов'язаних з важкими предметами праці;
 • науково обґрунтоване встановлення норм обслуговування обладнання та норм часу його обслуговування з урахуванням обсягу інформації, яку працівник може правильно сприйняти, переробити і прийняти своєчасне і правильне рішення;
 • чергування робіт, що вимагають участі різних аналізаторів (слуху, зору, дотику та ін.) ;
 • чергування робіт, що вимагають переважно розумових навантажень з роботами фізичними;
 • чергування робіт різної складності та інтенсивності;
 • оптимізація режимів праці та відпочинку;
 • попередження та зниження монотонності праці шляхом підвищення змістовності праці;
 • ритмування праці (робота за графіком зі зниженою на 10-15% навантаженням у першій і останній години робочої зміни) ;
 • комп'ютеризація обчислювальних і аналітичних робіт, широке використання персональних комп'ютерів в практиці управління виробництвом, організація комп'ютерних банків даних з різних аспектів виробничої діяльності та інші.
Отже, ПрАТ «Едельвіка» застосовує всі можливі заходи, які спрямовані на створення високоякісних психофізіологічних умов праці.
Одним із показників успішної діяльності керівника організації (фірми, колективу) є рівень сформованості соціально-психологічного клімату.
На ПрАТ «Едельвіка» на соціально-психологічний клімат колективу впливають такі фактори мікросередовища:
 • особливості матеріально-економічних, технологічних та організаційноуправлінських умов праці в колективі та ступінь задоволення людей цими факторами;
 • особливості формальної структури в колективі та її співвідношення з неформальною;
 • стиль керівництва керівника колективу;
 • рівень психологічної культури керівника та співробітників тощо.
Здоровий психологічний клімат – один з вирішальних факторів успішної життєдіяльності людини у всіх сферах суспільних відносин, найважливіша умова удосконалювання способу життя і формування особистості.
З метою підвищення рівня задоволеності працівників результатами праці, керівництво ПрАТ «Едельвіка» дотримується таких правил:
 • при доборі кадрів намагається приймати на роботу фахівців, які люблять свою справу і мають потенційні можливості для вдосконалення майстерності;
 • за наявності умов максимально враховує побажання співробітників щодо виконання конкретних обов’язків;
 • справедливо оцінює діяльність співробітників з визначення усіх позитивних якостей праці і ставлення до неї;
 • звертає увагу на період трудової адаптації нових працівників.
Отже, соціально-психологічні умови праці на підприємстві формують такі фактори: зміст праці та ступінь задоволення людей роботою; умови праці та побуту, задоволеність ними; ступінь задоволення характером міжособистісних стосунків зі співробітниками; стиль керівництва, особистість керівника, а також те, чи задоволений він співробітниками.
Технічні умови праці на підприємстві характеризуються рівнем оснащеності робочих місць працівників. Робоче місце – це первинна ланка виробництва, зона прикладання праці одного або кількох (якщо робоче місце колективне) виконавців, визначена на підставі трудових та інших чинних норм і оздоблена необхідними засобами для трудової діяльності.
Раціоналізація робочого місця являє собою сукупність організаційнотехнічних заходів, розроблених на основі проведення атестації і спрямованих на вдосконалення діючих робочих місць та поліпшення їх використання.
Раціоналізація робочих місць на ПрАТ «Едельвіка» відбувається за такими етапами:
 • розробка заходів по раціоналізації робочих місць в окремих підрозділах і в цілому по підприємству;
 • організація виконання розроблених заходів;
 • приймання виконання робіт і розрахунок економічної ефективності.
На підприємстві здійснюється планування вдосконалення робочих місць працівників. Наприклад, у відділі головного бухгалтера протягом 2012-2014 років з метою покращення технічних умов праці було впроваджено:
 • обладнання приміщення системами кондиціонування та зволоження повітря для створення сприятливих кліматичних умов праці;
 • встановленоhttp: //ua-referat. com/% D0% 92% D1% 81% D1% 82% D0% B0% D0% BD% D0% BE% D0% B2% D0% B8 в кожному кабінеті з ПК вогнегасник і аптечку;
 • замінено лампи не високої потужності на нові, потужніші. Це дозволяє знизити навантаження на зір і підвищити рівень освітленості приміщення;
 • встановлено на робочих столах працівників світильники з можливістю їх переміщення відповідноhttp: //ua-referat. com/% D0% 92% D1% 96% D0% B4% D0% BF% D0% BE% D0% B2% D1% 96% D0% B4% D1% 8C з індивідуальними особливостями працівника. Це дозволяє полегшити роботу з документами;
 • закладено щілини у віконних рамах для збереження тепла в кабінетах і скорочення витрат електроенергії;
 • замінено значну частину старих ПК на нові з рідкокристалічним монітором; це знижує навантаження на зір людини, зменшує його
 • стомлюваність, а також допомагає позбутися від шуму вентиляторів;
 • замінено звичайні жорсткі нерегульовані стільці зі спинкою на підйомно-поворотні і регульовані по висоті і кутам нахилу сидіння і спинки стільці. Це допомагає знизити стомлюваність працівників.
У 2013 році було організовано і проведено медичний огляд 91 працівника, а у 2015 – 158 чоловік, за який виплачено 4 тис. грн.
Витрати на охорону праці в 2015 році на підприємстві складали 35 тис. 161 грн., а у 2013 – 56, 825 тис. грн. У 2014 і 2015 роках розмір даних витрат продовжив зменшуватись. Скорочення витрат на охорону праці свідчить про погіршення технічних умов праці, що може призвести до виникнення виробничих травм, професійних захворювань та зниження працездатності працівників.
Для того щоб покращити стан умов праці на підприємстві пропонуємо:
 • регулярно проводити заходи з профілактики травматизму;
 • замінити застаріле обладнання, яке спричинює надмірний шум і вібрацію;
 • два рази на рік проводити навчання з цивільного захисту;
 • розробити комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
 • у справному стані утримувати засоби захисту від пожежі;
 • інформувати державну пожежну охорону про несправності техніки, водопостачання;
 • забезпечити підприємство в повному обсязі вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, лопатами;
 • ізолювати обладнання, яке запилює повітря понад норму;
 • забезпечити контроль над температурою повітря у виробничих приміщеннях.
Отже, можна зробити висновок, що на ПрАТ «Едельвіка» проводяться заходи, які спрямовані на покращення умов праці та створення безпечного виробничого середовища для працівників, проте сума коштів, яка виділяється на охорону праці з кожним роком стає все меншою, що негативно позначається на здоров’ї та трудовій діяльності працівників.
 
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
 
Легка промисловість, зокрема текстильне виробництво, є однією з найважливіших складових промисловості країни, тому перспективи розвитку цієї галузі є важливими для економіки держави, особливо за умов посиленої світової конкуренції та стрімкого економічного зростання окремих держав. Визначення перспективних та ефективних напрямів розвитку вітчизняного текстильного виробництва доцільно проводити з урахуванням іноземного досвіду.
Значний вплив на розвиток текстильної промисловості має, насамперед автоматизація та електронізація виробництва, зміни його структури, характеру розміщення тощо.
Існує необхідність переорієнтації асортиментної структури на виробництво товарів, призначених для безпосереднього кінцевого споживання, тобто з більш високою доданою вартістю, а значить, і більш рентабельних.
Ефективність роботи текстильної галузі залежить також в значній мірі від наявності сучасного обладнання та асортименту, що випускається. Потрібно використовувати високоефективне автоматизоване текстильне устаткування з метою зменшення трудовитрат, для закріплення своїх позицій у конкурентній боротьбі з країнами, перевагою яких є дешева робоча сила.
У провідних країнах світу все більше спеціалізуються на виробництві модних унікальних виробів, скорочуючи масове пошиття.
Зарубіжний досвід функціонування, соціально-економічних можливостей та розвитку підприємства текстильного виробництва дозволяє запобігати господарських помилок і вирішувати питання ефективного управління розвитком на основі сучасних ринкових механізмів. Проаналізувавши слабкі і сильні сторони я можу запропонувати стратегічну альтернативу розвитку. Щоб зменшити залежність від курсу, потрібно більше постачати товару на експорт, тим самим збагачуючи свій валютний рахунок, що збалансує цю залежність. Ринки Східної Європи, Прибалтики повинні бути освоєнні. Тим самим ми використаємо своє вигідне географічне положення, як підприємство, яке розташована в області, що межує з двома країнами: Республіка Білорусь та Республіка Польща.
Потрібно розвивати свій маркетинговий відділ, щоб ефективно просувати товари на старі і вже нові ринки. Потрібно по максимум використати хорошу репутацію підприємства перед покупцями. Потрібно своєчасно реагувати на зміну потреб і смаків покупців, щоб пропонувати їм те, в чому є необхідність саме зараз.
ПрАТ «Едельвіка» має великі персективи, та можливості, які потрібно використати. Вже сьогодні вона являється однією з провідних підприємств в своїй галузі по країні. Завдання стоїть стати провідним в Східній Європі, а далі в світі. Зручне географічне розташування між Заходом і Сходом, виходами до морів та сім сухопутних кордонів мають сприяти цьому.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 1. Капкаев А. А. Центральная и Восточная Европа: трансформація текстильних рынков // Текстильная промышленность. – 2013. – № 6. – С. 30-36.
 2. Іщук С. І. Географія промислових комплексів: [Підручник] / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К. : Знання, 2011. – 375 с.
 3. Якимчук Т. В. Оцінка можливостеq інтеграції підприємств текстильної промисловості України до світового рівня виробників текстилю. – [Електронний ресурс] / Режим доступу: http: //journals. khnu. km. ua/vestnik/pdf/ekon/2009_4_1/pdf/138-140. pdf.
 4. Савіна Галина Григорівна. Методологія та практика удосконалення управління соціально-економічним розвитком підприємств легкої промисловості: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08. 06. 13 / НАН України; Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2014.
 5. Білоусова Н. Зроблено в Україні, але не для українців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. day. kiev. ua/278640/
 6. Гаман С. М. Тенденції розвитку легкої промисловості України // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2014. – № 3. – С. 49-55
 7. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. ukrstat. gov. ua
 8. Максименко І. О. Легка промисловість України: сучасний стан те перспективи розвитку / І. О. Максименко, В. І. Бокій // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 3. – Т. 2. – С. 77-80.
 
 
Фото Капча