Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт з переддипломної практики на Відкритому акціонерному товаристві Тернопільське об’єднання "Текстерно"

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
78
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА, ТЕХНОЛОГІЄЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА
2. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
3. ОБЛІК ЗАПАСІВ
4. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ
5. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
6. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
7. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
8. ОБЛІК ВИПУСКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ЗБУТУ
9. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ ТА ПЛАТЕЖІВ
11. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
12. КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
В сучасних умовах суттєво підвищуються вимоги до підготовки спеціалістів молодого покоління економічного профілю – зокрема професіоналів із спеціальності “Облік і аудит”.
Навчальною програмою для кращого засвоєння студентами 4-го курсу теоретичних знань передбачено проходження виробничої практики на підприємствах, організаціях і установах, ціллю якої є формування у студента професійних вмінь та навиків з питань бухгалтерського обліку.
Мета стажування полягає у закріпленні теоретичних знань, отриманих в університеті, оволодінні навичками практичної роботи, поглибленні навичок науково-дослідної роботи.
Основними завданнями виробничої практики є:
- закріпити і поглибити отримані теоретичні знання і практичні навики з дисциплін обліково-економічного профілю, зокрема «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Інформаційні системи та технології в обліку»;
- ознайомити студентів із структурою підприємства (об'єднання), їх економічними службами, характером організації їх діяльності і управління;
- дослідити загальну організацію фінансового обліку, структуру і функції облікового апарату;
- здобути практичні навики і досвід виконання облікових робіт у всіх підрозділах діяльності підприємства;
- вивчити порядок оформлення первинних і зведених облікових документів; порядок перевірки та обробки документів, відображення даних первинного обліку у відповідних облікових регістрах;
- вміти виконувати зазначені вище облікові та аналітичні роботи за допомогою сучасної комп’ютерної техніки.
У результаті проходження практики студенти повинні: вміти складати первинні й зведені документи, приймати і перевіряти їх; вести синтетичний і аналітичний облік господарських операцій; виконувати основні технологічні процедури при опрацюванні інформації на АРМ бухгалтера – введення та первинна реєстрація даних.
 
1. ОЗНАЙОМЛЕНН ІЗ СТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА, ТЕХНОЛОГІЄЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА
 
Назва підприємства – Відкрите акціонерне товариство Тернопільське об’єднання “Текстерно”
Форма власності – колективна.
Статутний фонд – 48 718 тис. грн..
Юридична адреса – Україна, 46010, м. Тернопіль, вул.. Текстильна, 18
Будівництво підприємства розпочалося в 1965 р. з метою виробництва широкого асортименту бавовняних тканин. В 1968 р. було запущено прядильну, потім ткацьку фабрики, в 1972 р. – обробну. В березні 2008 року комбінату виповнюється 40 років.
В 1992 році було проведено реконструкцію існуючого виробництва. З 1996 року об’єднання “Текстерно”- відкрите акціонерне товариство Тернопільське об’єднання “Текстерно”. За своєю потужністю відноситься до числа двох найбільших на Україні виробників бавовняних тканин. “Текстерно” – це комбінат по переробці бавовни, який складається з декількох підприємств, які можуть функціонувати не залежно один від одного. Комбінат працює безперервно в 3 зміни.
Сирові тканини після розбраковки в ткацькій фабриці в рулонах по 5-7 тис. метрів по монорельсу поступають в обробну фабрику на подальшу технологічну обробку. Відбілені і висушені тканини в залежності від артикулу і виправлення готових тканин (відбілені, гладко фарбовані чи набивні) направляються на фарбування, набивку чи заключну обробку. Набивка тканин малюнком проводиться як на білому (основна маса), так і по пофарбованому фоні. Всі тканини в подальшому проходять заключну обробку в залежності від призначення. Після розбраковки готових тканин в куски (розмір кусків від 19 до 160 по погодженню із споживачем) куски маркуються, пресуються в кіпи по 300-500 м в залежності від артикулу та із супроводжуючими документами передаються на склад збуту.
На комбінаті також є допоміжні служби:
Енергетична служба – яка забезпечує виробництво водою, електроенергією, теплом. Підприємство має на своєму балансі котельню, атакож, у звязку з специфікою виробництва, очисні споруди.
Транспортний відділ – забезпечує обслуговування внутришного й зовнешнього транспорту підприємства. У власності є вантажні, легкові автомобілі, внутришні кари, екскаватори, крани, трактори.
Ценральні ремонтні майстерні які займаються виготовленням, монтажем і ремонтом всіх установок, деталей необхідний для безперервної діяльності підприємства.
Ремонто-будівельна дільниця.
А також обслуговуючі служби:
Відділ громадського харчування;
Відділ житлово – комунального господарства (гуртожитки для працівників).
На кожному переході облік ведеться окремо, а облік допоміжних і обслуговуючих підрозділів ведеться, як окремі підприємства.
Джерела надходження сировини і матеріалів:
- Бововна – Середня Азія;
- Барвники – Швейцарія, Німеччина.
ВАТ “Текстерно” виробляє бавовняну тканину різних кольорових гам і структур, які відповідають останнім тенденціям і вимогам ринкового попиту.
В жовтні 2002 року компанія «Лоджистік Сервіс» (Київ) придбала на приватизаційному конкурсі 26, 18% пакету акцій ВАТ «ТО»Текстерно» і ще 30% отримала в управління від інших акціонерів. З того часу почалося перетворення підприємства з потенційного банкрота в монополіста бавовняно-прядильного текстилю.
З тих пір ВАТ «ТО «Текстерно» пройшло недовгий, але вражаючий шлях, збільшивши випуск тканин до 4, 5 млн. пог. м. в місяць. В 2002 році на підприємстві
Фото Капча