Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адаптивна фізкультура при захворюваннях серцево-судинної системи

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Опорні концепції методології адаптивної фізичної культури
1.1. Поняття та особливості лікувальної адаптивної фізичної культури
1.2. Сучасні підходи до методики адаптивної фізичної культури
Розділ ІІ. Особливості проведення адаптивної фізич-ної культури при захворюваннях серцево-судинної системи
Розділ ІІІ. Рекомендовані вправи для занять з дітьми, які мають порушення серцево-судинної системи
3.1. Адаптивна фізкультура при вродженому пороці серця
3.2. Рекомендовані вправи з плавання для укріплення серцево-судинної системи 
3.3. Пульсова теорія тренування серцево-судинної системи
3.4. Правильне харчування при серцевих захворюваннях
3.5. Проведення дослідження з адаптації серцевої діяльності дітей 9-11 років до фізичних навантажень різної потужності та його результати
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Захворювання серцево-судинної системи на сьогодні є основною причиною смертності й інвалідності населення економічно розвинених країн. З кожним роком частота і питома вага цих хвороб неухильно зростають, усе частіше захворювання серця й судинної системи зустрічаються у молодому, творчо активному віці.

До хвороб серцево-судинної системи відносяться: дистрофія міокарда, міокардит, ендокардит, пороки серця, перикардит, атеросклероз, ішемічна хвороба серця (стенокардія, інфаркт міокарда), гіпертонічна й гіпотонічна хвороби, облітеруючий ендартериїт, тромбофлебіт, варикозне розширення вен та ін. Особливої уваги заслуговує ішемічна хвороба серця - хвороба, пов'язана з гострої або хронічної дисфункцией серцевого м'яза внаслідок зменшення постачання міокарда артеріальною кров'ю. Різновидами ішемічної хвороби є стенокардія й інфаркт міокарда. Ішемічна хвороба протікає підступно, часто (в 35-40% випадків) без клінічних симптомів, дає мільйони випадків втрати працездатності.
Поширенню хвороб серцево-судинної системи сприяє ряд факторів зовнішнього та внутрішнього середовища («фактори ризику»). Із групи соціально-культурних факторів найбільше значення мають: споживання висококалорійної їжі, багатої насиченими жирами й холестерином (надлишкова вага, ожиріння); паління; «сидячий» (малоактивний) спосіб життя; стресові умови сучасного життя у великих містах. З порушень біохімічних і фізіологічних регуляторних механізмів важливе значення мають: гіперхолестеринемія, гіпертригліцеродемія, ряд форм гіперліпопротеїнемії, порушена толерантність до вуглеводів, артеріальна гіпертонія та ін.
Цим зумовлюється актуальність теми роботи, оскільки з кожним роком все більша кількість учнів шкіл потребує застосування адаптивної фізичної культури, спрямованої на профілактику та лікування захворювань серцево-судинної системи.
Об’єктом дослідження у роботі виступає серцево-судинна система, її будова та функції, основні види патологія, а предметом – особливості проведення адаптивної фізичної культури з дітьми, які страждают порушеннями цієї системи.
Метою роботи є організація роботи та формування комплексу вправ, які слді застосовувати в школі при роботі з дітьми, які мають порушення серцево-судинної системи.
Відповідно до мети роботи сформулюємо наступні її завдання:

 • вивчення особливостей особливостей методології адаптивної фізичної культуриі;
 • аналіз патологій та відхилень, які найчастіше притаманні серцево-судинній системі у дитячому віці;
 • встановлення необхідних особливостей організації та проведення адаптивної фізичої культури з такими дітьми.

Джерельною базою виконання роботи стали праці таких вчених як Пшеннікова М. Г., Бальсевич В. К., Давиденко Д. Н. та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бадалян Л.О. Наследственные болезни у детей. М.: Медицина, 2001.
 2. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. М., 1988.
 3. Введение в теорию физической культуры: Учебн. пос. /Под ред. Л.П. Матвеева. М., 1983.
 4. Внутренние болезни. Латогуз И.К. – Харьков, 1994.
 5. Волжин А.И., Субботин Ю.К. Адаптация и компенсация - универсальный биологический механизм приспособления. М., 1987.
 6. Выдрин В.М. Физическая культура и ее теория //Теор. и практ. физ. культ., 1986, № 5.
 7. Выдрин В.М. Физическая рекреация - вид физической культуры //Теор. и практ. физ. культ., 1983, № 3.
 8. Газенко О.Г., Меерсон Ф.З. Физиология адаптационных процессов. М., 1986.
 9. Давиденко Д.Н. Физиологические основы физической культуры и спорта: Учебн. пос. СПб, 1996.
 10. Данько Ю.И. Очерки физиологии физических упражнений, М., 1974
 11. Диагностика и лечение внутренних болезней. В 3 т. Т.1 Болезни сердечно-сосудистой системы, ревматические болезни// Руководство для врачей/ Под общ. ред. Ф. И. Комарова. 2-е изд., стер. М.: Медицина; 1997.
 12. Дмитриев А.А. Теоретические основы физического воспитания аномальных детей //Межвуз. сб. научн. тр. Красноярск, 1991.
 13. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура. М., Владос,1999.-607 с.
 14. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура, ее философия, содержание и задачи /Адаптивная физическая культура и функциональное состояние инвалидов. СПб, 1996.
 15. Евсеев С.П., Шапкова Л.В., Федорова Т.В. Адаптивная физическая культура - новая специальность для работы с инвалидами //Физ. культ. студ-ов: физ. восп., спорт., актив. досуг. СПб, 1996.
 16. Евсеев С.П., Шапкова Л.В., Федорова Т.В. Адаптивная физическая культура в системе высшего профессионального образования //Теор. и практ. физ. культ., 1996, № 5.
 17. Каптелин А.Ф. Восстановительное лечение (лечебная физкультура, массаж и трудотерапия) при травмах и деформациях опорно-двигательного аппарата, М., 1969
 18. Лечебная физическая культура в хирургии, под ред. В.К. Добровольского, Л., 1976
 19. Лечебная физическая культура, под ред. В.А. Епифанова, М., 1987.
 20. Лечение болезней внутренних органов. Окороков А.Н. – Витебск, Белмедкнига, 1998.
 21. Лечение болезней сердца и сосудов. Малая Л.Т. – Москва 1999.
 22. Лубышева Л.И. К концепции физкультурного воспитания студентов //Теор. и практ. физ. культ., 1993, № 5-6.
 23. Лубышева Л.И. Современные подходы к формированию физкультурного знания у студентов вузов //Теор. и практ. физ. культ., 1993, № 3.
 24. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М., 1991.
 25. Машков В.Н. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней, М., 1977.
 26. Меерсон Ф.З. Адаптационные реакции поврежденного организма: физиология адаптац. процессов. М., 1986.
 27. Минкин Р.Б. Болезни сердечно-сосудистой системы. СПб.: Акация, 1994.
 28. Пшенникова М.Г. Адаптация к физическим нагрузкам: Физиология адаптационных процессов, 1986.
 29. Солодков А.С. Адаптационно-компенсаторные реакции организма инвалидов при занятиях физической культурой //Адап. физ. культ. и функц. состояние инвалидов. СПб., 1996.
 30. Солодков А.С. Физиологические основы адаптации к физическим нагрузкам. Л., 1988.
 31. Справочник по детской лечебной физкультуре, под ред. М.И. Фонарева, Л., 1983.
172
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.