Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бази даних

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальне поняття про бази даних
1.1. Поняття бази даних, призначення та класифікація систем управління базами даних
1.2. Принципи проектування баз даних
1.3. Система управління базами даних Microsoft Access
2. Створення бази даних у програмному середовищі Microsoft Access
2.1. Постановка завдання і проектування бази даних
2.2. Створення і оформлення бази даних
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. В даний час реляційні системи керування базами даних (СУБД) є важливим інструментом в багатьох областях, починаючи з таких традиційних областей застосування, як бізнес, наукове дослідження, освіта, і закінчуючи розробкою пошукових серверів в Internet. Проте, не зважаючи на важливість наявності хорошої бази даних для ведення інформаційних ресурсів і доступу до них, багато організацій не застосовують їх в своїй роботі. Історично склалося так, що СУБД коштували дуже дорого, а продавці встановлювали дуже високі ціни як на програмне забезпечення, так і на свої послуги з технічної підтримки. Крім того, механізми СУБД вимагали задоволення вимог по продуктивності від апаратних платформ, що ще більше підвищувало вартість таких рішень.

Однак останнім часом, у зв’язку з широким розповсюдженням персональних комп’ютерів і відповідного програмного забезпечення, бази даних набули поширення у майже всіх сферах господарської і науково-освітньої діяльності.

Побудована належним чином база даних забезпечує доступ до оновлених і точних відомостей. Оскільки правильна структура є необхідною умовою для досягнення поставленої мети під час роботи з базою даних, доцільним буде вивчення принципів правильної побудови бази даних. Це дозволить створити таблицю, яка відповідатиме вашим потребам, і яку можна легко змінювати.

На сьогодні в абсолютній більшості організацій створені і використовуються бази даних, в яких зберігається постійно обновлювана, максимально деталізована і систематизована по різноманітних ознаках інформація про кадровий склад працівників. Це дозволяє оперативно відслідковувати укомплектованість штатів, переміщення кадрів всередині організації, набір і звільнення працівників, заходи спрямовані на підвищення їх кваліфікації.

Мета роботи – вивчити основні принципи функціонування баз даних, способи роботи з ними і спроектувати базу даних, на прикладі якої продемонструвати можливості СУБД MS Access.

Об’єкт дослідження – системи управління базами даних.

Предмет дослідження – функції і можливості баз даних, особливості їх використання.

Завдання дослідження:

 • з’ясувати поняття бази даних, призначення та класифікація систем управління базами даних;
 • визначити принципи проектування баз даних;
 • проаналізувати можливості і принципи роботи системи управління базами даних Microsoft Access;
 • створити приклад бази даних у програмному середовищі Microsoft Access.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань були використані методи аналізу літературних джерел, практична робота з базами даних для перевірки і засвоєння набутих знань і навичок.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 320 с. 
 2. Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access 2: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2005. – 480 c.
 3. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті. Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 354 с.
 4. Дейт К. Введение в системы баз данных. – 6-е издание. – К.: Диалектика, 2006. - 784 с. 
 5. Зеленко В. П. Інформатика та інформаційні технології. - Х.: Компанія СМІТ, 2003.- 352 c.
 6. Карпенко С. Г., Попов В. В., Тарнавський Ю. А., Шпортюк Г. А. Інформаційні системи та технології. - К.: МАУП, 2004. – 336 c/
 7. Куправа Т. А. Создание и программирование баз данных средствами СУБД. - М.: Мир, 1999. - 109 с.
 8. Нагао М., Катаяма Т., Уэмура С. Структуры и базы данных. - М.: Мир, 2000. - 197 с. 
 9. Сеннов А.С. Access 2007. Учебный курс .- СПб: Питер, 2008 .- 267 с.
 10. Системы управления базами данных и знаний: Справочное издание / Под ред. М. Наумова. - М.: Финансы и статистика, 1991. – 192 с.
 11. Стоцкий Ю.А. и др. Office 2007. Изучаем самостоятельно. - СПб: Питер, 2008. - 524 с.
 12. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. В 2 кн., – М.: Мир, 205. Кн. 1. – 287 с.: Кн. 2. – 320 с. 
 13. Ульман Д. Основы систем баз данных. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 334 с.
 14. Хаббард Д. Автоматизированное проектирование баз данных. - М.: Мир, 2004. - 294 с.
 15. Цикритзис Д., Лоховски Ф. Модели данных. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.
 16. Экономическая информатика / под ред. П. В. Конюховского и Д. Н. Колесова. - СПб.: Питер, 2001. - 560 с.
10973
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.