Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Будова і функції серцево-судинної системи дорослої людини

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Загальна будова і фізіологічні властивості кровоносної системи дорослої людини
2.1. Серце
1.2. Кровоносні судини
Розділ ІІ. Особливості кровоносної системи дорослої людини
2.1. Функціональні особливості
2.2. Дослідження характеристичних показників крові
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Кровоносна система людини в останні десятиліття достатньо вивчена з усіх точок зору, однак відкритими залишаються питання вікових особливостей і динаміки негативних її змін протягом життя людини. Основних функцій і певною мірою стабільного складу кров людини набуває у дорослому віці –приблизно у 30-35 років, коли остаточно сформовані всі органи тіла і людина веде відносно стабільний спосіб життя.

Актуальність теми курсової роботи зумовлюється зацікавленістю вчених у дослідженні саме вікових особливостей кровоносної системи людини залежно від умов її життя і переважаючої діяльності. Для проведення таких досліджень необхідно знати якомога точнійший середньостатичний склад крові людини, мати узагальнену оцінку функціональних особливостей органів кровоносної системи тощо.
Метою роботи є вивчення та аналіз особливостей кровоносної системи людини в дорослому віці.
Об’єктом дослідження при цьому є серцево-судинна система людини, а предметом – особливості будови і функцій її органів та крові у період дорослості..
Грунтуючись на меті, об’єкті і предметі сформулюємо наступні завдання:

 • охарактеризувати будову і функції серця дорослої людини;
 • охарактеризувати будову і функції кровоносних судин дорослої людини;
 • визначити функціональні особливості кровоносної системи у дорослому віці;
 • проаналізувати склад крові дорослої людини та визначити її характеристичні показники.

Джерелами для написання курсової роботи стали праці таких вчених, як Алексеенко О. А. (“Сердечно-сосудистая система и возраст”, Давиденко О. А. (“Возрастные морфологические особенности капилляров сердца”, Даутбаев К. Б. (“Динамика некоторых показателей гемодинамики и сократительной способности сердца у людей разного возраста”, Коркушко О. В. (“Клинико-физиологическая характеристика изменений сердечно-сосудистой системы”, “Некоторые данные о возрастных особенностях регуляции сердечно-сосудистой системы”) та ін.
Структура роботи – курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, перший з яких присвячений огляду будови і функцій головних органів кровоносної системи дорослої людини, а другий висвітлює вікові особливості розвитку кровоносної системи людини у дорослому віці і аналізу показників крові у віці 30-35 років, висновків, списку використаних джерел, який містить 28 найменувань, і додатків. Загальний об’єм роботи складає 34 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Айзман Р.И., Ширшова В.М. Избранные лекции по возрастной физиологии и школьной гигиене. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2002..
 2. Антропова М.В. Возрастная физиология школьная гигиена. - М.: Высшая школа, 1989.
 3. Аршавский И.А. Основы возрастной периодизации//Руководство по физиологии. Возрастная физиология. - М.: Наука, 1975.
 4. Аршавский И.А. Очерки по возрастной физиологии. - Л.: Медицина, 1987.
 5. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Хрестоматия по возрастной физиологии. - М.: издательский центр "Академия", 2002.
 6. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. - М.: ФиС, 1991.
 7. Власов Ю.А. Онтогенез кровообращения человека. – Новосибирск: Наука, 1985.
 8. Гальперин С.И. Физиология человека и животных. - М.: Высшая школа, 1977.
 9. Држевецкая И.А. Эндокринная система растущего организма. - М.: Высшая школа, 1985.
 10. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. - М.: Высшая школа, 1985.
 11. Итоги науки и техники. Серия: Антропология. - т.3. Рост и развитие детей и подростков. - М.,  1989.
 12. Коган А.Б. Основы физиологии высшей нервной деятельности. - М.: Высшая школа, 1988.
 13. Коц Я.М. Физиология мышечной деятельности. - М.: ФиС, 1982.
 14. Кузнецова Т.Д. Возрастные особенности дыхания детей и подростков. - М.: Медицина, 1986.
 15. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность, наследственность и среда. - М.: Прогресс, 1993.
 16. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма. - М.: Просвещение, 1986.
 17. Маркосян А.А. Вопросы возрастной физиологии. - М.: Просвещение, 1974.
 18. Маркосян А.А., Ломазова Х.Д. Возрастные особенности системы крови. // Рук-во по физиологии. Возрастная физиология. - Л.: Наука, 1987.
 19. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. - М.: Мир, 1994.
 20. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека. - М.: Педагогика, 1988.
 21. Руководство по возрастной физиологии. - Л.: Наука, 1975.
 22. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма). - М.: "Academia", 1999.
 23. Теппермен Дж., Теппермен Х.. Физиология обмена веществ и эндокринной системы. - М., Мир, 1989.
 24. Фарбер Д.А. Физиология подростка. - М.: Педагогика, 1988.
 25. Фролькис В.В., Безруков В.В., Шевчук В.Г. Кровообращение и старение. - Л.: Наука, 1984.
 26. Харрисон Дж. и др. Биология человека. - М.: Мир, 1979.
 27. Хрипкова Н.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. - М.: Просвещение, 1990.
 28. Шабунин Р.А. Двигательная активность и реакция вегетативных систем организма младших школьников на физические нагрузки. – Свердловск: Учпедгиз, 1981.
69
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.