Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дидактичне забезпечення дистанційного навчання при вивченні курсу «Методика навчання математики»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗМІСТ

Вступ
РОЗДІЛ  І
1.Що слід розуміти під дистанційним навчанням?
2.Цілі дистанційного навчання
3.Види дистанційного навчання
4.Моделі дистанційного навчання
5.Переваги дистанційного навчання
6.Основні проблеми організації ДФН
7.Висновок до першого розділу
РОЗДІЛ  ІІ
1.Лекція 1 «Математичні поняття. Методичні вимоги до 
системи вправ, спрямованих на формування понять.
1.1.Математичні поняття
1.2.Вимоги до означення понять…
1.3.Методичні вимоги до системи вправ направленої на
 формування понять
2.Лекція 2 «Структура розумових дій школярів при засвоєнні понять»
2.1.Загальні зауваження
2.2.Загальні розумові дії при засвоєнні понять
2.3.Специфічні розумові дії при засвоєнні понять
2.4.Психологічні особливості та можливості сприйняття 
      мислення, пам'яті та мовлення учнів середньої вікової групи
Висновки
Список використаних джерел
 
ВСТУП
 
В наші дні динаміка розвитку науки, техніки та економіки така, що професійні знання втрачають актуальність кожні 2-4 роки. Для того, щоб успішно протистояти нестачі кваліфікованих спеціалістів, потрібні нові підходи до організації освіти та професійної підготовки. Постала необхідність у створенні такої технологічної системи, яка давала б змогу надавати великій кількості людей великий обсяг інформації та спеціальних знань. Одним з найбільш перспективних напрямків у цьому відношенні є впровадження в освіту інформаційних і комунікаційних технологій, дистанційного навчання, які дадуть можливість реалізувати перепідготовку учительських кадрів на якісно новому рівні.
Основні напрямки в розвитку нової освітньої системи орієнтовані на реалізацію високого потенціалу комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. Саме технологічний базис нових інформаційних технологій дозволяє реалізувати одну з головних переваг нової освітньої системи - навчання на відстані, тобто дистанційне навчання.
Дистанційну форму навчання спеціалісти зі стратегічних проблем освіти називають освітньою системою 21 століття. Сьогодні на неї зроблена величезна ставка. 
Актуальність теми дистанційного навчання полягає в тому, що результати суспільного прогресу, раніше зосереджені в сфері технологій сьогодні концентруються в інформаційній сфері. Настала ера інформатики. Етап її розвитку в даний момент можна характеризувати як телекомунікаційний. Ця область спілкування, інформації та знань. Виходячи з того, що професійні знання старіють дуже швидко, необхідно їх постійне вдосконалення.       Дистанційну форму навчання дає сьогодні можливість створення систем масового безперервного самонавчання, загального обміну інформацією, незалежно від тимчасових і просторових поясів. 
Крім того, системи дистанційної освіти дають рівні можливості всім людям незалежно від соціального стану (школярам, студентам, цивільним і військовим, безробітними тощо) в будь-яких районах країни і за кордоном реалізувати права людини на освіту і отримання інформації. Саме ця система може найбільш адекватно і гнучко реагувати на потреби суспільства і забезпечити реалізацію конституційного права на освіту кожного громадянина країни.
 
Виходячи з названих вище факторів можна зробити висновок, що дистанційне навчання увійде в 21 століття як найефективніша система підготовки та безперервної підтримки високого кваліфікаційного рівня фахівців. 
Суть досліджуваної проблеми криється у таких аспектах: 
  • до цих пір не розроблена і не прийнята нормативно-правова база дистанційної освіти;
  • •існує тенденція "підстроювання" терміну дистанційного навчання під поняття будь-яких форм освіти (крім очною); 
  • педагогічний зміст цього поняття мало кого турбує, головним стає комерційна сторона справи.
 
Саме тому необхідно дати чітке визначення дистанційного навчання, розглянути його теоретичні основи для різних рівнів. 
Останнім часом проблеми дистанційного навчання приділяється велика увага в педагогічній літературі. У характеристиці використаних першоджерел відзначається науковий підхід (вживання термінології, її розкриття, виведення та обгрунтування основних положень, лаконічність і логічність викладу); проте, спостерігається деяка розбіжність авторів видань різних років з тих чи інших питань. 
Отож,  моя курсова робота складатиметься з двох розділів: теоретичного та практичного.  У першому розділі ми розглянемо означення, суть, види, переваги і недоліки дистанційного навчання. А у другому розділі ми практично реалізуємо дистанційне навчання з МНМ для теми «МАТЕМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ».
Розмір курсової роботи — 30    сторінок. Робота містить 5 додатків. 
 
РОЗДІЛ  І
Що слід по-приймати під   дистанційним навчанням? 
 
Зіставляючи дані статей, можна зробити висновок, що дистанційне навчання— це нова, специфічна форма навчання, дещо відмінна від звичних форм очного або заочного навчання. 
Дистанці́йне навча́ння — сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів). Застосовується під час підготовки як у ВНЗ, так і в Бізнес-школах. Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися на відстані, за допомогою диспутів експертів із кількох країн, за відсутності викладача.
Разом з тим як будь-яка форма навчання, будь-яка система навчання вона має той же компонентний склад: цілі, зумовлені соціальним замовленням для всіх форм навчання; зміст, також багато в чому певний діючими програмами для конкретного типу навчального закладу, методи, організаційні форми, засоби навчання. Останні три компоненти в дистанційній формі навчання обумовлені специфікою використовуваної технологічної основи (наприклад, тільки комп'ютерних телекомунікацій, комп'ютерних телекомунікацій в комплексі з друкованими засобами, компакт-дисками, так званої кейс-технологією,
Фото Капча