Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Філософія історії Ясперса

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
100 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Осьова епоха, осьовий час
2. Історія та доісторія і становлення людини у ці періоди
3. Сенс історії
4. Поняття єдності історії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

У рефераті на тему «Філософія історії Ясперса» ми будемо намагатись прослідкувати всю історію людства від його зародження до теперішнього часу, і навіть спробуємо уявити його майбутнє. Ми подивимось на історію не з виняткової точки зору, але з філософської. Одне з основних завдань - це розуміння осьового часу, ми намагатимемося у даному рефераті уяснити суть осьового часу, чому він відбувався саме тоді, коли пише Ясперс, і яким чином це вплинуло на розвиток зовсім різних і віддалених народів.

Інше завдання, це зрозуміти у чому полягає різниця між історією та доісторією, і в чому зв'язок між двома цими поняттями та осьовим часом. Спробуємо з філософської точки зору зрозуміти як розвивалось людство у час названий німецьким філософом доісторією, і чому саме той період був названий доісторією. В той же час будемо намагатись уяснити як відбувся, деякий стрибок у розвитку науки та техніки у одних народів, а інші, що знаходились поруч залишились на тому ж щабелі розвитку на якому знаходились раніше.

Сенс історії - це ще одна проблема яку буду намагатись розкрити у цій роботі. Що таке історія, як вона пов'язана з людиною, та чому історія неможлива без людини ? Ці питання займають досить важливе місце у працях Ясперса. І одна із задач реферату - це зрозуміти що має на увазі філософ коли каже : «Сенс історії».

Розгляд історії неможливий без зрозуміння її єдності. Тобто у рефераті треба показати що весь історичний процес взаємопов'язаний. Спробуємо показати що якби не якась, можливо дрібна з теперішньої точки зору подія, то всього що існує зараз могло б і не бути. Будемо намагатись визначити зв'язок між націленнями, уявленнями, мріями людей та сучасними досягненнями людства.

Ось основні завдання і проблеми які потрібно розкрити у цьому рефераті на основі праць Карла Ясперса.

 

Список використаних джерел: 
  1. Лях В.В., Пазенок В.С.. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія : навчальний посібник. – К.: Ваклер, 1996.
  2. Мир философии ч.2. Человек. Общество. Культура. - М.: Политиздат, 199.
  3. Радугин А.А. Философия. Курс лекций. - М., 1996.
  4. Современная западная философия : словарь. Сост. Малахов В.С., Филатов В.П. - М., 1991.
  5. Современная философия : словарь й хрестоматия. Сост. Жаров Е.В., Золотухина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.
  6. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Политиздат, 1991.
12145
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.