Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Філософські погляди Г. С. Сковороди

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Біографічні дані
2. Філософські погляди
2.1. Філософські погляди Сковороди в тлумаченні окремих вчених
2.2. Філософсько-соціологічні погляди вченого
3. Огляд творів мандрівного філософа
3.1. «Сад божественних пісень», байки та притчі
3.2. Жанрова природа філософських діалогів Григорія Сковороди
4. Роль творчості Г. С. Сковороди в історії та філософії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Пам‘ять про поета-філософа Григорія Сковороду вшановують в Україні та в усьому світі. Народ відзначає знаменні ювілеї філософа-поета. Відкрито меморіальні музеї письменника; йому споруджено оригінальні пам‘ятники у нас в Києві, Лохвиці та Сковородинівці, гранітній монумент у Бабаївському лісі й у Сковородинському парку.

Велич і безсмертя Григорія Савича Сковороди полягає в тому, що в глуху пору національного гніту, жорстоких утисків українського народу самодержавною Росією він став на захист співвітчизників і проголосив: «А мій жребій - з голяками».

Актуальність теми бакалаврської роботи полягає у тому, що сьогодні ми все більше звертаємось до неоціненної філософсько-історичної спадщини синів нашої славної держави, використовуючи їх надбання у тій напруженій суспільно-політичній ситуації, яка притамання сучасному життю. Саме погляду Г. С. Сковороди, які грунтувалися, здебільшого, на гуманістичну основу світогляду, є актуальними сьогодні для вивчення і у школах, і у вузах, і для особистого ознайомлення.

Об’єктом дослідження виступає життєвий і творчий шлях видатного «мандрівного» філософа, а предметом – літературно-філософські його здобутки, серед яких - діалоги, твори-роздуми, історичні трактати тощо.

Мета роботи – ознайомитися із історично-філософською творчістю Григорія Савича Сковороди, проаналізувати концепцію його філософії і встановити її значення та можливість застосування у сучасному світі.

Відповідно до теми та мети роботи визначено наступні завдання дослідження:

 • коротке біографічне дослідження життя філософа та окреслення історичних умов його роботи;
 • ознайомлення та аналіз філософських творів Г. С. Сковороди;
 • узагальнення філософської спадщини вченого та її ролі у розвитку сучасної філософсткої та історичної думки.

Історіографія роботи здебільшого визначається творами вчених першої половини 20 ст. і частково – роботами сучасних істориків. Зокрема, слід особливо відзначити праці Т.А. Білича,  Д. І. Багалія та В. Білого, а також В. Шевчука та ніших дослідників.

Структура бакалаврської роботи побудована наступним чином – вступ, чотири розділи, окремі з яких за необхідності розбиті на параграфи, висновки, список використаної літератури та додатки, у яких наведено окремі твори філософа, згадки та аналіз яких міститься у тексті роботи.

Практичне значення виконаної роботи полягає у моджливості використання зібраних матеріалів у подальшій роботі, застосуванні зроблених висновків для проведення уроків, семінарів та інших занять на тему філософської спадщини Григорія Савовича Сковороди.

 

Список використаних джерел: 
 1. Багалей Д.И. Учение, жизнь и значение Г. С. Сковороды – К.: FS. – репр., 1994.
 2. Багалій Д.І. Укр. мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода. - Xарків, 1976.
 3. Барабаш Ю. «Знаю человека»... Григорий Сковорода. Поэзия. Философия. Жизнь. - М., 1989.
 4. Білий Г.А. Світогляд Г. С. Сковороди. - К., 1977.
 5. Валявко І. До питання про підґрунтя містичного світогляду Г. Сковороди в контексті досліджень Д. Чижевського // Діалог культур. - К., 1999.
 6. Г. С. Сковорода - видатний укр. філософ і просвітник. - К., 1994;
 7. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. - Л.: Либідь, 2001.
 8. Горський В. Григорій Сковорода як тип укр. інтелігента // Філос. і соціол. думка. - 1995. - №1-6; 
 9. Данилевский Г. П. Сковорода, укр. деятель XVIII в. // Основа. - 1982. - №9.
 10. Драч І. Ф., Кримський С. Б., Попович М. В. Григорій Сковорода. - К., 1984.
 11. Ефименко А. Я. Философ из народа: Личность Г. С. Сковороды как мыслителя // Южная Русь. - СПб., 1995. - Т. 2.
 12. Закидалъський Т. Сковорода - Нарис у кривому дзеркалі // Філос. і соціол. думка. - 1995. - №1–6.
 13. Зеленогорский Ф. А. Философия Григория Саввича Сковороды, укр. философа XVIII ст. // ВФ и П. - 1994. - Кн. 23.
 14. Іваньо І. В. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди. - К., 1983.
 15. Кирик Д. П. Г. С. Сковорода і давньогрецька філософія//Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали/Збірник наукових праць. - К.: Наукова думка, 1992.
 16. Ковалинский М. И. Жизнь Григория Сковороды  - М., 1973.
 17. Лощиц Ю. М. Філософія Григорія Сковороди. - К., 1972.
 18. Малахов В. А. Христологічні мотиви у творчості Г. Сковороди // Образ Христа в укр. культурі. - К., 2001.
 19. Махновець Л. Григорій Савович Сковорода: Біографія. - К., 1972.
 20. Петров В. Особа Сковороди // Філос. і соціол. думка. - 1995. - №1-6.
 21. Петров Н. И. Первый малороссийский период жизни и научно-филос. развития Григория Саввича Сковороды // ТКДА. - 1992. - Т. 3;.
 22. Пістрий І. В. Діалог - форма філософствування Платона і Сковороди//Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали/Збірник наукових праць. - К.: Наукова думка, 1992.
 23. Погорілий Семен. Символи у Сковороди//Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали/Збірник наукових праць. - К.: Наукова думка, 1992.
 24. Поліщук Ф. М. Григорій Сковорода. - К., 1978.
 25. Попов П. М. Григорій Сковорода. - К., 1969.
 26. Редько М. Світогляд Г. С. Сковороди. - Львів: Світ, 1987.
 27. Сковорода Г. С. Твори.: Повне зібр.: У 2 т. - К., 1973.
 28. Сковорода Григорій. Твори: У 2-х томах. - К., 1973. 
 29. Стебловецький п. В. Нариси з філософії Григорія Сковороди. - Xарків, 1993.
 30. Степанець В. к. та ін. Григорій Сковорода - 250. - К.: ВДНП, 1975.
 31. Табачников И. А. Григорий Сковорода. - М., 1972.
 32. Ушкалов Л. В., Марченко О. В. Нариси з філософії Григорія Сковороди. - К.: Основа, 1993.
 33. Ушкалов Л. До історії укр. барокового «фігуратизму»: «символічний світ» Григорія Сковороди // Діалог культур. Св. Письмо в укр. пам’ятках. - К., 1999.
 34. Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди. - Варшава, 1984.
 35. Шевчук В.О. Григорій Сковорода - людина, мислитель, митець // Дорога в тисячу років. - К., 1990.
 36. Шинкарук В. І. Проблеми філософії культури в творчості Г. С. Сковороди // Філос. і соціол. думка. - 1995. - №1–2.
 37. Эрн В. Григорий Саввич Сковорода: Его жизнь и учение. - М., 1982.
12143
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.