Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізіологія рослинної клітини

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І.  Загальні поняття будови клітини
Розділ ІІ. Структура і функції елементів клітини
2.1. Цитоплазма, її структура та основні властивості
2.1. Будова та функції мембран
2.2. Субмікроскопічна будова і функції основних органел
Розділ ІІІ. Хімічний склад рослинної клітини
3.1. Білки та нуклеїнові кислоти
3.2. Фізіологічне значення вуглеводів і ліпідів
Розділ IV. Ферменти рослинної клітини та їх основні властивості
Розділ V. Рослинна клітина як осмотична система
5.1. Поняття та механізм осмотичного тиску
5.2. Поступання води і солей у рослинну клітину
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Відкриття клітинної будови організмів повязане з винайденням мікроскопа в 1665 р. голандським дослідником Робертом Гуком. Він розглядав зріз корка і побачив у ньому комірки, які назвав клітинами. Важливі дослідження були проведені голандським вченим А. Левенгуком і італійцем М. Мальпігі. Термін протоплазма був вперше запропонований чешським вченим Я. Пуркіньє в 1840 р. Для визначення живого вмісту клітин Р. Броун ввів у 1831 р. поняття ядро, а в 1882 р. Е. Страсбургер – цитоплазма. Велику роль в розвитку уявлень про клітинну будову організмів відіграли дослідження російських академіків К. Вольфа і К. Бера, П. Ф. Горянінова. Термін клітина походить від грецького слова “ cytos” – клітина, або лат. “ cellula” – порожнина.

Мета роботи – вивчення основних фізіологічних особливостей будови та функціонування рослинної клітини.
Відповідно до мети роботи визначено наступні завдання:
- вивчення та аналіз загальної будови рослинної клітини;
- вивчення фізіологічних механізмів, притаманних рослинній клітині: осмотичного, захисного тощо.
Джерельною базою виконання роботи стали праці таких відомих вітчизняних та зарубіжних дослідників, як K. M.Векірчик, Н. І.  Якушкіна П. Кемпл, К Арм та ін.
Говорячи про рослинну клітину, слід відмітити, що їх особливості полягають, перш за все, у пристосуванні до середовища життя, тобто, значні відмінності у перебігу фізіологічних процесів спостерігаються у водних і наземних рослин, у одно- та багатоклітинних рослинних організмів. Однак, незважаючи на це, структурно будова клітин будь-яких рослин практично не відрізняється.

 

Список використаних джерел: 
 1. Білокінь І.П. Ріст і розвиток рослин. - К.: Вища шк., 1975.
 2. Векірчик K.M. Фізіологія рослин: Практикум.- К.: Вища  шк., 1989.
 3. Викторов Д.П. Практикум по физиология растений. – Воронеж: изд. Воронеж. ун-та, 1991.
 4. Гавриленко В.Ф. и др. Большой практикум по физиологии растений. - М.: Высш.шк., 1975.
 5. Галстон А., Девис П., Сеттер Р. Жизнь зеленого растения. - М.: Мир,1983.
 6. Грин H., Стаут У., Тейлор Д. Биология. - М.:Мир, I990.
 7. Зялалов A.Л. Физиолого-динамический аспект транспорта воды по растению. – М.:Наука, 1984.
 8. Казаков Е.О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин.- К.: Фітосоціоцентр, 2000.
 9. Кемпл П., Арм К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988.
 10. Кларксон Д. Транспорт ионов иструктура растительной клетки. - М.: Мир, 1978. - 368 с.
 11. Куперман Ф.М. Морфофизиология растений. - М.:Высш.шк.,1977.
 12. Лебедев С.И. Физиология растений.- М.:Колос, 1982.
 13. Либберт Э. Физиология растений.- М.:Мир,1976.
 14. Мусієнко М.М. Фізілогія рослин. К.: Фітосоціоцентр, 2001.
 15. Нобел П. Физиология растительной клетки. - М.: Мир, 1973.
 16. Полевой В.В. Физиология растений.-М.:Высш. шк., 1989.
 17. Полевой В.В., Саламатова Т.С. Физиология роста и развития растений.-Л.:ЛГУ,1991.
 18. Проценко Д.П. Фізілогія рослин.-К.:Вища шк., 1978.
 19. Рубин В.А. Курс физиологии растений.-М.:Высш. шк.,1976.
 20. Саламатова Т.С. Физиология растительной клетки. - Л.: изд-во ЛГУ, 1983.
 21. Шабельская Э.Ф. Физиология растений.- Минск: Вышейшая школа, 1987.
 22. Якушкина Н.И. Физиология растений.-М.: Прсвещение, 1980.
63
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.