Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Характеристика соціального контексту підприємництва в умовах сучасного українського суспільства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Підприємництво як предмет дослідження соціології
1.1 Соціологія підприємництва як самостійна соціологічна галузь
1.2 Еволюція теоретичних уявлень про підприємництво як соціально-економічне явище
1.3 Риси економічної поведінки підприємця
1.4 Мотивації суб'єктів підприємницької діяльності
2. Українське підприємництво і його особливості
2.1 Історичні умови формування українського підприємництва
2.2 Види і форми підприємницької діяльності в Україні
2.3 Готовність населення до здійснення підприємницької діяльності
3. Держава і підприємництво
3.1 Вплив держави на підприємництво
3.2 Ставлення підприємців до корупції
3.3 Ставлення населення до підприємців
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Зараз велику роль відіграють інформація та новітні технології, і в цих умовах підприємництво перебуває в активному розвитку. Актуальність вивчення феномену підприємництва визначена насамперед дуже важливою роллю підприємництва у розвитку економіки України, а отже і соціального розвитку. Підприємництво мобілізує виробничі і фінансові ресурси населення, дає ринковій економіці гнучкість, вирішує проблему безробіття і зайнятості та інші соціальні проблеми. В той самий час дана тема цікава ще й тим, що підприємницькою діяльністю починає займатися все більше і більше людей. Також зауважу, що розвиток підприємництва є перспективою виходу з економічної кризи, в якій зараз перебуває наша країна. Але, нажаль, підприємництво належить до недостатньо вивчених проблем і потребує більш глибокого дослідження.
Підприємництво – це особливий вид діяльності, націлений на досягнення додаткового прибутку шляхом творчого підходу до організації наявних засобів, ресурсів.
Соціологія підприємництва – це галузь, яка розглядає підприємництво як соціальний феномен і вивчає його як особливу діяльність і поведінку окремих прошарків населення, яка базується на ініціативності, цілеспрямованості, готовності до ризику, пошуку нових ідей, орієнтації на якість та покращення.
Об’єктом мого дослідження є підприємництво як соціальне явище в українському суспільстві.
Предметом мого дослідження є особливості соціокультурного контексту підприємництва, що включає умови і чинники становлення, а також субкультуру підприємництва, що формується в українському соціумі, існування та розвиток цього феномену в нашій державі.
Мета моєї роботи полягає в характеристиці соціального контексту підприємництва в умовах сучасного українського суспільства.
Реалізація даної мети вимагає вирішення таких завдань:
відобразити основні класичні концепції теорії підприємництва;
розглянути особливості економічної поведінки вітчизняного підприємця;
проаналізувати мотивації суб’єктів займатися підприємницькою діяльністю;
показати особливості формування вітчизняного підприємництва;
розглянути роль держави у становленні та розвитку підприємництва;
проаналізувати ставлення населення до підприємництва;
проаналізувати готовність населення до здійснення підприємницької діяльності.
Емпіричну базу моєї роботи складають:
дослідження “Корупція та корупційні ризики в державних адміністративних органах: громадська думка населення україни, підприємців, експертів”, Фонд «Демократичні ініціативи»
соціологічне опитування «Інноваційний потенціал українського суспільства, Інститут економіки та прогнозування НАН України та Центр «Соціальний моніторинг».
соціологічний моніторинг «Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг», Інститут соціології НАН України
Структура роботи: 28 сторінок, 3 розділи, 7 таблиць та рисунків.
 
1. Підприємництво як предмет дослідження соціології
 
1.1 Соціологія підприємництва як самостійна соціологічна галузь
 
Соціологія підприємництва – це галузь економічної соціології, що вивчає історію підприємництва, проблеми його становлення, потреби, цінності, моделі поведінки та мотиви діяльності підприємців. Вона вивчає підприємництво як соціальний феномен. Підприємництво як об'єкт і предмет соціологічного дослідження є сукупністю соціальних дій та процесів, які пов’язані з господарським функціонуванням суспільства.
Підприємець може вивчатися соціологією у декількох виглядах:
як носій певного соціального статусу;
як людина, яка володіє певними властивостями, необхідними для заняття підприємницькою діяльністю;
як носій особливих соціальних цінностей та культури.
як суб'єкт економічної діяльності, виконавець певних ролей та функцій;
Соціологія підприємництва -це теорія середнього рівня, яка вивчає підприємництво як соціальне явище, вивчає його характеристики і особливості, аналізує емпіричні дані щодо цього феномену.
Феномен підприємництва вивчається не тільки у соціології. Його вивчають і економісти, і психологи, й філософи, й історики, й культурологи. І соціологія підприємництва в деякій мірі поєднує ті галузі наук, які вивчають підприємництво в його різних вимірах.
 
1.2 Еволюція теоретичних уявлень про підприємництво як соціально-економічне явище
 
Феномен підприємництва почали досліджувати у 17 столітті. Розглянути підприємництво з научної точки зору першими спробували Річард Кантильйон і Жан-Батист Сей. Термін «підприємництво» був введен Кантильйоном, та взагалі він зробив перший аналіз цього феномену.
Також феномен підприємництва досліджувався економістами Адамом Смітом і Давидом Рікардо. Аналізуючи структуру суспільства вони говорили про капіталіста, що шукає прибуток, завдяки використанню своїх коштів, який по суті і є підприємцем. Сміт ще розглядав етику підприємництва.
Подальше феномен підприємництва розглядався у класових теоріях і підприємці виступали як окремий клас, клас капіталістів. Французький економіст-соціолог Альберт Тюрго вивчав особливості суб'єктів підприємницької діяльності. Він виділяв у них такі риси у підприємців як творчі та організаторські здібності, готовність до ризику.
На початку 20 століття почали розділяти підприємця і капіталіста. В цій сфері працювали Альфред Маршалл, І. Мангольд та Ф. Воппер.
Був також інший напрямок вивчення підприємництва. Цей підхід пов'язан з соціально-історичними та культурними чинниками, які впливають на людину. Мова йде
Фото Капча