Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комп'ютерні технології у практиці вчителя фізичної культури

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ОЗДОРОВЧОГО ФІТЕСУ
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Не дивлячись на те, що урок фізкультури - це практика, тут є місце і теорії. Вчителеві необхідно знаходити і використовувати такі методи вчення, які дозволили б кожному учневі проявити свою активність, свою творчість, активізувати рухову і пізнавальну діяльність. Сучасні педагогічні технології, а так само використання інтернет – ресурсів, нових інформаційних технологій, дають можливість педагогові досягти максимальних результатів.
ІКТ дозволяють організувати навчальний процес на новому, вищому рівні, забезпечувати повніше засвоєння навчального матеріалу. Інформаційно комунікативні технології дозволяють вирішити проблему пошуку і зберігання інформації, планерування, контролю і управління заняттями фізичною культурою, діагности стану здоров'я і рівня фізичної підготовленості тих, що займаються.
Використання мультимедійних презентацій на уроках дозволяє детальніше і наочно передавати теоретичний матеріал, що робить процес освіти найбільш ефективним. Цей вигляд роботи може бути використаний при вивченні техніки виконання розучуваних рухів, оскільки за допомогою наочної картинки даний рух можна розбивати не лише на етапи виконання, але і коротші фрагменти і створити правильне представлення рухових дій, що виучуються про техніку.
За допомогою презентації також можна доступно пояснити правила спортивних ігор, тактичні дії гравців, барвисто піднести історичні події, біографії спортсменів. Наявність візуального ряду інформації дозволяє закріпити в пам'яті.
Створення флеш-презентацій і відеороликів з комплексами загальнорозвиваючих вправ (ЗРВ) можуть стати помічниками вчителеві. Такий матеріал може бути використаний також вчителями – предметниками при проведенні ранкової зарядки.
Одним з видів домашнього завдання може бути створення презентації по темах «Здоровий спосіб життя і я», «Способи гартування», «Шкідливі звички» «Гімнастика» і так далі. На уроках також можливе проведення тестування з метою перевірки і закріплення знань учнів.
 • У позакласній роботі також можна використовувати ІКТ: представлення команд, оформлення змагань, опис конкурсів і так далі.
 • Електронні освітні ресурси, також дозволяють учням удома детальніше познайомитися з вивченою темою на уроці, знайти необхідні вправи для вдосконалення своїх фізичних якостей і поповнити багаж своїх знань в області фізичної культури і здорового способу життя.
 
1. ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
 
Комп'ютерні технології давно знайшли широке використання у освітньому процесі сучасної школи. Але, попри це, існуючі розробки у сфері використання комп'ютерних технологій у фізичному вихованні носять, зазвичай, приватного характеру: створення баз даних школярів, моніторинг їх фізичного розвитку та фізичної підготовленості, проектний метод, не мають поширення у шкільної практиці. Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок у тому, що напрямами використання комп'ютерних технологій у фізичну культуру загальноосвітнього установи є: статистичний аналіз стану і графічне зображення цифрового матеріалу; навчання й контроль теоретичних знань учнів; контроль фізичного розвитку та підготовленості котрі займаються; підготовка та обробка результатів змагань з різних видів спорту; контроль і оптимізація техніки спортивних рухів створення комп'ютеризованих тренажерних комплексів з урахуванням персональних комп'ютерів.
Розробляючи технологію застосування комп'ютера на уроці фізкультури, автори керуються одним принципом: комп'ютер щодо навчання використовуватися повинен лише тоді, коли він забезпечує отримання знань і умінь, які неможливо чи достатньо складно сформувати під час використання традиційних технологій. Нині розроблені і впроваджені в навчальний процес освітніх закладів навчальні системи з гімнастики, лижного спорту, східним єдиноборствам, програми, дозволяють проводити імітаційне моделювання термінових довгострокових адаптаційних процесів, які протікають в організмі учнів. Застосування кольору, графіки, мультиплікації, звуку – всіх сучасних засобів відеотехніки – дозволяє відтворювати реальну обстановку діяльності (наприклад, поставити учня у безвихідь учасника змагань). 
Особливу увагу звертається на: 
 • подання в зручній формі різних спортивних процесів, що протікають насправді із швидкістю (біг, стрибки та інші рухові дії) і важких для наочної демонстрацію по звичайних уроках; 
 • компенсації за допомогою техніки нестачі наочних посібників на уроці фізичної культури; 
 • використання комп'ютера на формування у школяра правильного уявлення про техніку рухової дії. 
У результаті всього курсу фізичної культури у середньої школи можна виокремити декілька етапів освоєння учнями спортивно-компьютерних умінь і навиків. 
I етап – візуальний (5–7-й класи) – передбачає перегляд школярами техніки рухових дій великих спортсменів, збирання пазлу цілісного рухового процесу з елементів. Ці вправи сприяють розвитку абстрактного, образного мислення. Учні отримують унікальну можливість складати цілісні рухові дії із окремих елементів, успішно переносити теоретичні знання з виконання вправ на практику. 
II етап – технічний (8–9-й класи) – припускає використання відеоапаратури (камер, фотоапаратів, стільникових телефонів) для зйомки рухової дії, та його вивчення і обробку у програмі «Покадровий рух». У школярів розвиваються навички роботи з відеоапаратурою і ПК, аналітичне мислення, хлопці отримують унікальну можливість детально вивчити техніку рухового дії. 
На III етапі – аналітичний (10–11-й класи) – старшокласники навчаються приймати рішення з урахуванням аналізу даних, перебудовувати рухову дію, в залежності від умов (урок, змагання, рельєф місцевості, активність опору), у них формується адекватна самооцінка. 
Протягом роботи за проектом у учнів розвиваються навички роботи з цифровою апаратурою й передавання досвіду використання інформаційних технологій, формується аналітичне мислення, хлопці отримують унікальну можливість детально вивчити і аналізувати техніку рухової дії. На уроці учні навчаються аналізувати результати своєї діяльності, приймати рішення з урахуванням аналізу даних, у них формується адекватна самооцінка. Спільна робота вчителя фізичної культури та учня передбачає розвиток і розширення проекту з допомогою інформаційних технологій у світлі формування здорового життя. 
 
2. ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ОЗДОРОВЧОГО ФІТЕСУ
 
Пошук засобів і методів активізації оздоровчої діяльності населення та оптимізації організації цього процесу зумовила розгляд можливості використання інформаційних технологій.
Вивчення передового досвіду впровадження інформаційних технологій у сферу оздоровчого фітнесу свідчить про значну увагу закордонних авторів до розробки й упровадження спеціальних програмних продуктів.
Особливу увагу привертає до себе комп’ютерна програма для організації самостійних занять з оздоровчого фітнесу “Yourself Fitness”. Цей програмний продукт являє собою комплекс засобів для організації самостійних занять із використанням понад 500 різноманітних фізичних вправ із можливим застосуванням спортивного інвентарю. Розробка програми занять проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей організму тих, хто займається; фіксуються показники ЧСС, вік, показники фізичної підготовленості, мета занять.
Заняття здійснюється у вигляді відеоуроку з віртуальним тренером. Під час проведення заняття здійснюється поточний контроль самопочуття, що дає змогу планувати фізичне навантаження. Програма занять доповнюється рекомендаціями щодо режиму харчування.
Подібними функціями наділена комп’ютерна програма Exlib, яка являє собою електронний щоденник тренувального процесу. Складається програмний продукт із чотирьох основних секцій – щоденника, програми, звітів та бібліотеки. Програма містить комплекси фізичних вправ (більш ніж 170) у відео й текстовому відображенні. Використання генератора звітів у вигляді графіків дає змогу проаналізувати динаміку тренувального процесу.
Комп’ютерну програму Open Fitness розроблено як засіб організації самостійних занять фітнесом, вона містить комплекси фізичних вправ силової спрямованості та кардіотренувань, рекомендації з дотримання режиму харчування, у базі даних програми фіксуються динаміка показників фізичного розвитку. Широкий спектр можливостей програмного забезпечення дає змогу залучати до занять фітнесом людей початкового рівня підготовленості, професійних спортсменів, тренерів і людей, які мають зацікавленість у заняттях. Інтерфейс користувача забезпечує легкий доступ до схеми тренувань, дає змогу переглянути дотримання режиму дня, роздрукувати звіт. Можливості програми передбачають залучення користувача до соціальної фітнес-мережі Workoute, де користувач має можливість обговорювати тренувальну діяльність з іншими учасниками та отримати консультації провідних спеціалістів.
В Україні й країнах пострадянського простору здобутки впровадження інформаційних технологій носять фрагментарний характер. Так, О. С. Губорева розробила комп’ютерну програму “Fitness Center”. Її загальна структура включає такі модулі: “Медичний кабінет”, “Музей”, “Ресторан”, “Спортивна зала”, “Спортивний магазин”. Набір функцій розрахований на первинне та глибоке тестування зрушень фізичного стану; диференційований підхід до побудов оздоровчих занять; отримання відеограм занять із музичним супроводом.
Для вдосконалення організації занять оздоровчим фітнесом із використанням засобів фітбол-тренінгу О. Ю. Лядська розробила комп’ютерну програму “Fitball training” для корекції статури жінок першого зрілого віку, підвищення фізичної підготовленості й рівня фізичного здоров’я. Програма складається з п’яти розділів: “Персональні дані”, “РФП”, “Фізичний розвиток”, “Рівень здоров’я”, “Результати”. Передбачено 24 моделі занять відповідно до рівня фізичної підготовленості тих, хто займається, – низького, нижчого за середній, середнього й вищого за середній (шість моделей для кожного рівня). Контроль за ефективністю програми тренувань здійснюється відповідно до показни-ків фізичного розвитку.
Програмний продукт для забезпечення організації самостійних занять оздоровчим фітнесом “Фитнес для женщин” розроблено Д. Ю. Луценко. Він містить інформацію про:
 • загальні відомості про жінок, які займаються у фітнес-клубі;
 • пропоновані комплекси вправ спрямованого впливу та їхній музичний супровід;
 • словник ключових термінів, що використовуються при описі вправ;
 • медико-біологічні аспекти занять фітнесом;
 • основи раціонального харчування;
 • інформацію про енергетичний баланс і контроль за масою тіла; 
 • відомості про спортивне спорядження (одяг, взуття, тренажери, обважнювачі тощо). 
 
За твердженням автора, створена програма дає змогу тим, хто займається, отримати варіант реко-мендованого комплексу вправ, уключаючи музичний супровід, відповідно до індивідуальних особли-востей, а також допомагає одержувати відомості про результати тестування та рекомендації фахівців із питань, пов’язаних із заняттями фітнесом. 
Численні дослідження авторів свідчать про провідну роль сім’ї у формуванні потреби підтримки фізичного й психологічного здоров’я. Так, І. Дроздюк  розроблено програму “Здоров’я сім’ї”, спрямовану на забезпечення діагностики, профілактики та укріплення здоров’я на основі коригування способу життя й проведення оздоровчих заходів. Відповідно до стану здоров’я кожного члена сім’ї програма надає рекомендації щодо рухової активності, корекції режиму дня, гігієнічного виховання, раціонального харчування, загартування, а також створення позитивного емоційного фону та під-тримки оптимального рівня нервово-психічних функцій. Складовим елементом для забезпечення ви-конання рекомендацій є інформаційний блок, до якого входить сторінка про основні частини здоров’я й здорового способу життя у вигляді гіпертексту, сторінки з детальною інформацією щодо склад-ників здорового способу життя, допомога з роботи із програмою. Застосування зазначеного програм-ного забезпечення сприяє, на думку автора, розвитку сімейних традицій, ідеології щодо формування здорового способу життя й оптимальних відносин усередині сім’ї та за її межами. 
Одним із напрямів застосування комп’ютерних програм у сфері оздоровчого фітнесу є забезпечення автоматизації менеджменту підприємств, які спеціалізуються в цій сфері. Використання інформаційних технологій дає змогу розв’язувати широке коло питань, пов’язаних із роботою, аналізом діяльності підприємства, здійснювати процес планування подальшої діяльності. 
 
Список використаної літератури:
 
 • Барчуков І.С., Нестеров А.А. Фізична культура і спорт: методологія, теорія, практика /И.С.Барчуков ,А.А.Нестеров. - М.:Academia, 2009.- 528 з. 
 • Васильків А.А. Теорія й методика спорту /А.А.Васильков . – М.: Фенікс, 2008. – 379 з. 
 • Волков В.Ю. Комп'ютерні технології освітньому процесі по фізичну культуру /Матер. всерос.науч.-практ. цук. СПб., 2000. 
 • Волков В.Ю., ВолковаЛ.М. Комп'ютерний дистанційний курс з дисципліни «Фізична культура» /Матер. всерос.науч.-практ. цук. СПб., 2000.
Фото Капча