Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Філософія" №Філ-000002

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Проблема методу пізнання: Ф. Бекон і Р. Декарт
 2. Основні риси та напрямки філософії сучасного Заходу
 3. Розвиток філософської думки в Україні
 4. Категорія «буття», її зміст і специфіка
 5. Основні форми і діагностика буття
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Афанасенко В. С. Філософія: Підруч. для вищ. шк. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко, М. І. Горлач, В. Г. Кремень. - 3-е вид., переробл. та доповн. - Х.: Прапор, 2004. - 735 c.
 2. Дубінін В. В. Розвиток філософської думки в Україні: Навч. посіб. / В. В. Дубінін; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2006. - 208 c.
 3. Качуровський М. О. З історії української філософії: Навч. посіб. / М. О. Качуровський; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2000. - 62 c.
 4. Малівський А. М. Філософія Декарта: базова інтенція та статус антропології / А. М. Малівський // Антропол. виміри філософ. дослідж.: зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 4. - С. 108-117.
 5. Прокопов Д. Є. Історія філософії: підруч. для студентів ВНЗ: у 7 т. Т. 4. Німецька філософія нового часу / Д. Є. Прокопов, Н. М. Бобошко, В. А. Титаренко; ред.: В. І. Ярошовець. - Київ, 2013. - 558 c.
 6. Скомаровський В. О.  Історія європейської філософії: Нова доба: посібник. Ч. 2. Історія європейської філософії: Нова доба / В. О. Скомаровський. - Умань, 2012. - 346 c.
12141
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.