Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Операційна система Windows

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 

наприклад, записати голос на фоні музики або накласти шуми й ін.

Програма Універсальний програвач призначена для відтворення мультимедійних об'єктів. Ця програма не має засобів редагування, та зате може вставляти мультимедійні об'єкти в документи, відкриті в інших додатках Windows. Вона виступає в ролі додатку-джерела в технології OLE. Якщо мова йде про вставку відеокліпу, то об'єкт, вставлений в документ, відображається у вигляді малюнка. При вставці звукового файлу об'єкт відображається в документі у вигляді значка.
Програма Регулятор гучності призначена для швидкого регулювання гучності звуку.
Програма Лазерний програвач забезпечує відтворення музичних компакт-дисків. В програмі передбачено створення списку відтворення, в якому указується, які і в якому порядку вимагається відтворювати доріжки компакт-диска.
Програма Елемент управління Active Movie багато в чому дублює можливості програми Універсальний програвач. Вона потрібна для використовування в рамках браузера Internet Explorer. При прогляданні Web-сторінки що містяться в ній мультимедійні вставки можна відтворити прямо в рамках Web-сторінки за допомогою програми Елемент управління Active Movie.
Комплекс програм Связь
Призначення програм Связь, що входять в комплект стандартних програм операційної системи Windows, – надавати користувачу різноманітні комунікаційні можливості. Так, програма зв'язки HyperTerminal встановлює за допомогою модему зв'язок з видаленим комп'ютером. З її допомогою можна відправити і прийняти файли, підключитися до електронних дощок оголошень і інших інтерактивних служб. Програма
Стандартні програми службового призначення
 • Дефрагментація диска;
 • Майстер обслуговування;
 • Призначені завдання;
 • Очищення диска;
 • Індикатор ресурсів;
 • Перетворення диска в FAT 32;
 • Перевірка диска;
 • Відомості про систему;
 • Системний монітор.
Перелік цих програм на іншому комп'ютері може відрізнятися від
приведеного тут, оскільки залежить від вибору компонентів при установці операційної системи.
Один з найважливіших напрямів підвищення надійності і ефективності роботи системи – оптимізація дискового простору, яка полягає у виконанні
декількох процедур: видалення старих файлів, перевірки жорсткого диска і
файлової структури на цілісність і наявність помилок, дефрагментації диска.
Вони виконуються декількома службовими програмами: Очищення диска,
Перевірка диска, Дефрагментація диска, Майстер обслуговування.
Очищення диска
Програма Очищення диска призначена для видалення непотрібних файлів і
папок. Вона може виконувати свої функції без участі людини. Такі програми в середовищі Windows називають програмами-агентами.
Після запуску цієї програми і вибору у вікні об'єкту очищення, наприклад диска С:, відкривається діалогове вікно настройки параметрів очищення.
Без застосування спеціальних настройок пропонується провести очищення
наступних системних об'єктів (тек), які вибираються установкою прапорця:
 • Temporary Internet Files (тимчасові файли Інтернет) – тека для
 • тимчасового зберігання прийнятих з Інтернет Web-сторінок;
 • Downloaded Program Files – тека для тимчасового зберігання елементів
 • ActiveX і додатків Java, автоматичнозавантажуваних з Інтернет при
 • прогляданні деяких Web-сторінок;
 • Корзина – тека для зберігання видалених файлів;
Перевірка диска
Програма Перевірка диска (ScanDisk) призначена для виявлення логічних і
фізичних дефектів диска.
Програма Перевірка диска (ScanDisk) – програма обслуговування диска, що найбільш часто використовується. Вона автоматично викликається, якщо попередній сеанс роботи Windows був завершений неправильно: ця операційна система не допускає припинення роботи простим відключенням живлення.
Интерфейс програми Перевірка диска (ScanDisk)
Режим стандартної перевірки диска забезпечує тільки пошук и усунення
логічних дефектів в області диска, зайнятий папками і файлами і файлами.
Режим повної перевірки диска на додаток до стандартної перевірки включає тестування всієї поверхні диска. Для уточнення процедури повної перевірки можна провести додаткову настройку, натискуючи на кнопку <Параметри> і встановивши у вікні, що з'явилося, «Режим перевірки поверхні диска» параметри, що визначають області перевірки:
 • системної області і області даних, коли перевіряється весь диск повністю;
 • тільки системної області;
 • тільки області даних, коли знайдені помилки виправляються переписуванням даних з дефектних секторів в інші, а дефектні позначаються і надалі не використовуються
 • Прапорець <Не проводити перевірку поверхні на запис> дозволяє
 • спростити процедуру перевірки магнітної поверхні і тим самим прискорити
 • роботу програми.
 • Прапорець <Не виправляти помилкові сектори в прихованих і системних файлах> бажано не встановлювати.
Для обох режимів роботи (стандартної і повної перевірки) можна уточнити сценарій роботи натискуючи кнопку <Додатково> і задавши у вікні «Додаткові параметри перевірки диска» потрібні параметри:
 • коли виводити звіт з підсумковими результатами перевірки (завжди,
 • ніколи, тільки за наявності помилки) ;
 • як зберігати протокол перевірки у файлі (замінити старий, доповнити вже
 • наявний файл, не вести протокол) ;
 • як поступати з файлами, що мають перехресні посилання (видаляти, робити копії з одночасним розділенням цих файлів, пропускати помилки даного класу) ;
 • що робити з втраченими кластерами (звільняти, тобто перевести їх в розряд вільних, або перетворювати у файли) ;
 • помилки в довгих іменах файлів (правильність імен, помилки в даті і часі
створення, чи унікальне ім'я, тобто чи немає імен, що повторюються).
Дефрагментація диска
Програма Дефрагментація диска (Disk Defragmenter) призначена для
оптимізації структури диска шляхом зміни розташування файлів на диску, які
можуть бути розкиданий по всій поверхні диска. Пояснимо це.
Поняття дефрагментації пов'язано з процесом запису файлів на диск.
Файли на чистий диск пишуться підряд, займаючи кластери, що йдуть один за одним. Проте вже після декількох операцій видалення файлів з'являються короткі ланцюжки кластерів, оточені зайнятими кластерами. При записі чергового файлу використовуються саме ці кластери, а файл розташовуватиметься в кластерах, розкиданих по поверхні диска. У міру використовування жорсткого диска розподіл дискового простору між файлами стає все більш хаотичним, і в таких випадках говорять, що диск фрагментований.
Дані з фрагментованого диска читаються більш повільно, оскільки для послідовного читання файлу доводиться часто міняти положення магнітних головок. Зміна фрагментованої структури диска дозволяє скоротити час, затрачуваний на пересування магнітних головок, і тим самим прискорити роботу комп'ютера в цілому.
Дефрагментація (тобто поліпшення структури фрагментованого диска) проводиться переміщенням фрагментів файлів в нове місце, де вони можуть йти один за одним підряд, займаючи наступні один за одним кластери. В процесі переміщення фрагментів файлів використовуються вільні кластери.
Чим більше на диску вільного простору перед початком фрагментації, тим простіше проводити дефрагментацію. Бажано мати не менше 10% робочого простору.
Майстер обслуговування дисків
Програма Майстер обслуговування дисків призначена для складання розкладу обслуговування диска за допомогою трьох розглянутих вище службових програм по очищенню, перевірці, дефрагментації диска, а також для їх автоматичного виконаннядисків.
 
Фото Капча