Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості будови і функцій системи крові людини в різні вікові періоди

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Серце
2.1. Анатомія серця
2.2. Фізіологія серця
Розділ ІІ. Кровоносні судини
2.1. Артерії
2.2. Вени
2.3. Капіляри
Розділ ІІІ. Вікові особливості розвитку кровоносної системи людини
3.1. Загальні поняття фізіології кровообігу
3.2. Кровоносна система плоду
3.3. Вікові зміни серця
3.4. Динаміка розвитку гемодинамічних характеристик з віком
3.5. Вікові особливості регуляції кровообігу
3.6. Визначення антиоксидантних параметрів крові у обстежених різного віку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Кровоносною системою називається система судин і порожнин, по яких відбувається циркуляція крові. За допомогою кровоносної системи клітини й тканини організму забезпечуються поживними речовинами і киснем, а також звільняються від продуктів обміну речовин. Тому кровоносну систему іноді називають транспортною або розподільною системою.

Серце і кровоносні судини утворюють замкнуту систему, по якій кров рухається завдяки скороченням серцевого м'яза і міоцитів стінок судин. Кровоносні судини представлені артеріями, які несуть кров від серця, венами, по яких кров тече до серця, і мікроциркуляторним руслом, яке складається з артеріол, капілярів, посткапілярних венул і артеріоловенулярних анастомозів.
По мірі віддалення від серця калібр артерій поступово зменшується аж до дрібних артеріол, які в товщі органів переходять у мережу капілярів. Останні, у свою чергу, переходять у дрібні вени, які поступово укрупнюються, - по них кров притікає до серця. Кровоносна система розділена на два кола кровообігу - велике і мале. Перше починається у лівому шлуночку і закінчується в правому передсерді, другий починається в правом шлуночку і закінчується в лівому передсерді. Кровоносні судини відсутні лише в епітеліальному покриві шкіри й слизових оболонок, у волоссі, нігтях, рогівці ока та суглобних хрящів.
Кровоносні судини отримують свою назву від тих органів, які вони живлять кров’ю (ниркова артерія, селезінкова вена), місця їх відгалуження від великої судини (верхня черевна артерія, нижня черевна артерія), кістки, до якої вони прилягають (ліктьова артерія), напрямку (медіальна артерія, яка оточує стегно), глибини залягання (поверхнева або глибока артерія). Багато дрібних артерій називаються гілками, а вени - притоками.
Залежно від області розгалуження артерії діляться на парієтальні (пристінкові), які живлять кров’ю стінки тіла, і вісцеральні (внутріосні), які  живлять внутрішні органи. До входу артерії в орган вона називається органною, а увійшовши в орган - внутріорганною. Остання розгалужується в межах органу і живить його окремі структурні елементи.
Кожна артерія розпадається на більш дрібні судини. При магістральному типі розгалуження від основного стовбура - магістральної артерії, діаметр якої поступово зменшується, відходять бічні галузі. При деревоподібному типі розгалуженні артерія відразу ж після свого відходження розділяється на дві або кілька кінцевих галузей, нагадуючи при цьому крону дерева.
Серцево-судинна система людини складається із серця, кровоносних судин, по яких циркулює кров, і лімфатичної системи, у якій тече лімфа. Функцією серцево-судинної системи є постачання органів і тканин киснем, поживними речовинами, а також видалення з органів і тканин продуктів їх життєдіяльності і двоокису вуглецю.
Відомості про будову серця були знайдені ще у давньоєгипетських папірусах (17-II ст. до н. е.). У Древній Греції лікар Гіппократ (5-4 ст. до н. е.) описав серце як м'язовий орган. Арістотель (4 ст. до н. е.) вважав, що серце містить повітря, яке поширюється по артеріях. Римський лікар Гален (2 ст. від н. е.) довів, що в артеріях міститься кров, а не повітря. Докладно описав серце Андреас Везалій (16 ст.).
Вперше достовірні відомості про роботу серця і кровообіг були подані Гарвеєм у 1628 році. З 18 століття почалися детальні дослідження будови та функцій серцево-судинної системи.

 

Список використаних джерел: 
 1. Айзман Р.И., Ширшова В.М. Избранные лекции по возрастной физиологии и школьной гигиене. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2002..
 2. Антропова М.В. Возрастная физиология школьная гигиена. - М.: Высшая школа, 1989.
 3. Аршавский И.А. Основы возрастной периодизации//Руководство по физиологии. Возрастная физиология. - М.: Наука, 1975.
 4. Аршавский И.А. Очерки по возрастной физиологии. - Л.: Медицина, 1987.
 5. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Хрестоматия по возрастной физиологии. - М.: издательский центр "Академия", 2002.
 6. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. - М.: ФиС, 1991.
 7. Власов Ю.А. Онтогенез кровообращения человека. – Новосибирск: Наука, 1985.
 8. Гальперин С.И. Физиология человека и животных. - М.: Высшая школа, 1977.
 9. Држевецкая И.А. Эндокринная система растущего организма. - М.: Высшая школа, 1985.
 10. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. - М.: Высшая школа, 1985.
 11. Итоги науки и техники. Серия: Антропология. - т.3. Рост и развитие детей и подростков. - М.,  1989.
 12. Коган А.Б. Основы физиологии высшей нервной деятельности. - М.: Высшая школа, 1988.
 13. Коц Я.М. Физиология мышечной деятельности. - М.: ФиС, 1982.
 14. Кузнецова Т.Д. Возрастные особенности дыхания детей и подростков. - М.: Медицина, 1986.
 15. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность, наследственность и среда. - М.: Прогресс, 1993.
 16. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма. - М.: Просвещение, 1986.
 17. Маркосян А.А. Вопросы возрастной физиологии. - М.: Просвещение, 1974.
 18. Маркосян А.А., Ломазова Х.Д. Возрастные особенности системы крови. // Рук-во по физиологии. Возрастная физиология. - Л.: Наука, 1987.
 19. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. - М.: Мир, 1994.
 20. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека. - М.: Педагогика, 1988.
 21. Руководство по возрастной физиологии. - Л.: Наука, 1975.
 22. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма). - М.: "Academia", 1999.
 23. Теппермен Дж., Теппермен Х.. Физиология обмена веществ и эндокринной системы. - М., Мир, 1989.
 24. Фарбер Д.А. Физиология подростка. - М.: Педагогика, 1988.
 25. Фролькис В.В., Безруков В.В., Шевчук В.Г. Кровообращение и старение. - Л.: Наука, 1984.
 26. Харрисон Дж. и др. Биология человека. - М.: Мир, 1979.
 27. Хрипкова Н.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. - М.: Просвещение, 1990.
 28. Шабунин Р.А. Двигательная активность и реакция вегетативных систем организма младших школьников на физические нагрузки. – Свердловск: Учпедгиз, 1981.
68
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.