Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості будови і функцій травної системи людини у різні вікові періоди

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Будова системи травлення
1.1. Поняття травлення і загальні риси будови травної системи
1.2. Зміни їжі у ротовій порожнині
1.3. Травлення їжі у шлунку
1.4. Перетравлювання у кишечнику
1.5. Процеси всмоктування і виділення
Розділ ІІ. Вікові особливості будови і функцій травної системи
2.1. Формування зубів і функціональні особливості слиновиділення
2.2. Вікова динаміка шлункового травлення
2.3. Розвиток функцій 12-палої кишки, підшлункової залози і печінки
Розділ ІІІ. Дослідження кислотоутворюючої функції шлунка у дитячому віці
3.1. Огляд методів дослідження
3.2. Опис методики проведення найбільш часто застосовуваних досліджень
3.3. Зв'язок клінічного пе захворювань шлунка і дванадцятипалої кишки дітей з виразністю секреторних розладів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Життя людини неможливе без надходження з навколишнього середовища певних поживних речовин, які вона одержує у вигляді їжі. Тому початковий етап асиміляції їжі у людини  полягає у перетворенні вихідних харчових структур у компоненти, позбавлених видової специфічності, придатних для їх всмоктування і використання в реакціях основного обміну.

У процесах травлення найбільшу роль відіграють травні ферменти, які містяться у соках травних залоз. Характерною властивістю ферментів є їх висока специфічність, тобто вони діють на речовину або групу речовин певного фізичного складу і будови, на певний тип хімічного зв'язку в молекулі. Процес травлення відбувається в органах травної системи, ротовій порожнині, шлунку і кишечнику.
Актуальність досліджень вікових змін будовиі функцій органів травної системи визначається зростанням кількості захворювань органів травлення, особливо у дітей середнього і старшого шкільного віку, що пов’язується з неправильним режимом і раціоном харчування, споживанням неякісних продуктів, недотриманням порад лікарів тощо.
Мета роботи – вивчення і аналіз складу травної системи, будови і функцій її основних органів та процесів їх онтогенетичного розвитку.
Об’єктом дослідження у роботі є особливості будови і функцій травної системи людини, а предметом – вікова динаміка цих особливостей і методи дослідження кислотоутворюючої функції шлунка у дітей.
Грунтуючись на поставленій у роботі меті, визначенні об’єкта і предмета дослідження, визначимо наступні завдання:

 • з’ясування поняття травлення і загальних рис будови травної системи;
 • аналіз зміни їжі у ротовій порожнині;
 • вивчення процесів травлення їжі у шлунку і кишечнику;
 • розгляд процесів всмоктування і виділення;
 • вивчення вікової динаміки формування зубів і функціональних особливостей слиновиділення;
 • вивчення вікової динаміки шлункового травлення;
 • віковий аналіз розвитку функцій 12-палої кишки, підшлункової залози і печінки;
 • аналіз методів дослідження кислотоутворюючої функції шлунка в дитячому віці.

Аналіз літературних джерел з досліджуваного питання показав, що проблема вивчення вікових особливостей розвитку органів і функцій травної системи людини вивчена досить добре. Загальним питанням функціональних особливостей і будови органів травної системи присвячено багато праць, зокрема, слід відзначити роботи Безруких М.М., Сонькін М.М., Фарбер В.Д. та ін., а також праці “Морфология пищеварительной системы” В.П. Бамбиндры та Сапін М.Р. “Структуры пищеварительной системы”. Крім того, питанням розвитку і функціонування травної системи у дитячому віці присвячена робота Ноздрачова А.Д. “Физиология пищеварения у детей”, проблематика ж досліджень секреторних функцій шлунка висвітлена у працях  Геллера Л.І. “Желудочная секреция и механизмы ее регуляции у здорового человека”, Івашкін В.Т. “Метаболическая организация функций желудка”, а також Куригіна А.А. та Матросова Е.М. “Методы исследования кислотообразующей функции желудка у человека”.
Структура роботи: вступ, три розділи, висновки та список використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Балдина Н.С. Заболевания пищеварительного тракта у новорожденных // Заболевания органов пищеварения у детей: Cб. науч.тр. - Саратов, 1993, с. 4-5.
 2. Безруких М.М., Сонькин М.М., Фарбер В.Д. и др. Возрастная физиология: Учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2002. - 413 с.
 3. Большой практикум по физиологии человека: Учеб. Пособие для вузов по спец. «Биология» /Под. ред. Б.А. Кудряшова. - М.: Высш. шк., 1984. – 566 с.
 4. Борисов И.Н., Дунаев П.В., Бажанов А.Н. Филогенетические основы тканевой организации. - Новосибирск: Наука, 1986. - 237 с.
 5. Воробйов Г. А. Анатомiя i фiзiологiя. – Львів: Світ, 2000 р. – 348 с.
 6. Геллер Л.И. Желудочная секреция и механизмы ее регуляции у здорового человека. - Л.: Наука, 1975.
 7. Ермолаев Ю. А. Возрастная физиология: Учебное пособие для биол. спец. вузов. - М.: Высшая школа, 1985. – 430 с.
 8. Зуфаров К.А., Тухтаев К.Р. Органы пищеварительной системы. - Ташкент: ФАН, 1987. - 183 c.
 9. Ивашкин В.Т. Метаболическая организация функций желудка. - Л.: Наука, 1981. - 214 с.
 10. Климов П.К. Пептиды и пищеварительная система (гормональ-ная регуляция функции органов пищеварительной системы). Л., 1983, 272 с.
 11. Климов П.К., Барашкова Г.М. Физиология желудка: механизмы регуляции. - Л.: Наука, 1991. - 215 с.
 12. Комарова Л.Г. Клинико-биохимическая оценка формирования и течения язвенной болезни и хронических гастродуоденитов у детей: Автореф, дис. д-ра мед. наук. - М., 1987. - 47 с.
 13. Курыгин А.А., Матросова Е.М. Методы исследования кислотообразующей функции желудка у человека.-Л: Наука, 1986. - 94 с.
 14. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. /Ю.И.Афанасьев, Е.Ф. Котовский, В,И. Ноздрин и др. -М.: Высш. шк., 1990. - 399 с.
 15. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма. - М.: Просвещение, 1976. – 389 с.
 16. Логинов А.С., Аруин Л.И. Морфология печени. - М.; Медицина, 1985. - 238 с.
 17. Морфология пищеварительной системы, /под ред. В.П. Бамбиндры. - Л.: Изд-во Ленинградск. ун-та, 1985. - 160 с.
 18. Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии./ М. Мед.книга., 2002. -362 с.
 19. Новик А.В. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки у детей // Педиатрия. – 1993. - № 1. - с. 22-25.
 20. Ноздрачев А.Д. Физиология пищеварения у детей. - М.: Медицина, 1983. - 296 с.
 21. Сапин М.Р. Структуры пищеварительной системы. - М.: Медицина, 1987.-224 с.
 22. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков: Учеб. Пособие для вузов. М.: Академия, 2000. – 178 с.
 23. Светлов П.Г. Физиология (механизмы) развития. - Л.: Наука, 1988. – 214 с.
 24. Фізіологія людини /під ред. Г. І. Косицького. - М.: Медицина, 1985. – 368 с.
115
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.