Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості росту і розвитку рослин

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Ріст і розвиток рослин в онтогенезі
1.1. Диференціація і ріст рослин
1.2. Морфогенез пагона, стебла, листка та кореня
1.3. Корелятивний ріст і періодичність ростових процесів
Розділ ІІ. Особливості морфогенезу рослин
2.1. Механізм клітинного морфогенезу рослин
2.2. Вплив факторів зовнішнього середовища на ріст рослин
Розділ ІІІ. Дослідження впливу складу субстрату на ріст та розвиток шпилькових декоративних рослин у контейнерній культурі
3.1. Умови проведення дослідження
3.2. Результати дослідження та їх аналіз
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Питання дослідження процесів росту і розвитку рослин постійно цікавлять як вчених, так і працівників сільського господарства. Вивчення регуляції процесів утворення зеленої маси і плодоносіння, а також системи управління достиганням і листопадним механізмом дає змогу регулювати об’єми і терміни збору врожаїв, вибірково інгібувати ріст бур’янів тощо. Саме ці можливості і визначають актуальність теми роботи.

Мета роботи – вивчення фізіологічних процесів росту і розвитку рослин в онтогенезі, аналіз їх вікових особливостей, а також оцінка результатів експериментального дослідження впливу зовнішніх факторів на ріст і розвиток рослин.
Об’єктом дослідження є процес росту і розвитку рослин, а предметом – вплив фактору субстрату на ріст і розвиток рослин.
Відповідно до мети, предмету і об’єкту дослідження визачено наступні завдання:

 • вивчення основних процесів росту і розвитку рослин в онтогенезі;
 • вивчення процесів диференціації і рост рослин;
 • аналіз морфогенезу пагона, стебла, листка та кореня;
 • з’ясування понять корелятивного росту і періодичності ростових процесів;
 • розгляд механізму клітинного морфогенезу рослин;
 • дослідження впливу факторів зовнішнього середовища на ріст рослин;
 • аналіз результатів дослідження впливу складу субстрату на ріст та розвиток шпилькових декоративних рослин у контейнерній культурі на прикладі туї західної і яловця козацького.

У процесі роботи у якості джерельної бази виконання дослідження було використано роботи таких авторів, як Полевой В.В. і Саламатова Т.С. (“Физиология роста и развития растений”), Білокінь І.П. (“Ріст і розвиток рослин”). Крім того, питання регуляції росту і розвитку рослин детально розглянуті у роботах Кулаевої О.М. “Гормональная регуляция физиологических процессов у растений” та монографії Терека О.І. і Романюк Н.Д. “Ріст рослин та використання регуляторів росту в сільському господарстві”. Дослідна частина роботи грунтується на дослідженнях Войтюк А. у праці “Дослідження впливу складу субстрату на ріст та розвиток шпилькових декоративних рослин у контейнерній культурі”.
Структура роботи: вступ, три розділи (у першому присвячено увагу основним положенням і поняття процесу онтогенетичного росту і розвитку рослин, у другому розглянуто особливості морфогенезу рослинних організмів, третій розділ присвячений аналізу дослідних даних), висновки і список використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Білокінь І.П. Ріст і розвиток рослин. - К.: Вища школа, 1975. – 450 c.
 2. Векірчик K.M. Фізіологія рослин: Практикум.- К.: Вища  школа, 1989. – 238 с.
 3. Викторов Д.П. Практикум по физиологии растений. – Воронеж: изд. Воронежского ун-та, 1991. – 158 с.
 4. Войтюк А. Дослідження впливу складу субстрату на ріст та розвиток шпилькових декоративних рослин у контейнерній культурі. – К.: НАУ, 2007. – 133 с.
 5. Гавриленко В.Ф. и др. Большой практикум по физиологии растений. - М.: Высшая школа, 1975. – 391 с.
 6. Галстон А., Девис П., Сеттер Р. Жизнь зеленого растения. - М.: Мир, 1983. – 550 с.
 7. Грин H., Стаут У., Тейлор Д. Биология, т.1. - М.: Мир, I990. – 466 с.
 8. Кемпл П., Арм К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 672 с.
 9. Кефели В.И., Коф Э.М., Власов П.В., Кислин Е.Н. Природный ингибитор роста – абсцизовая кислота // Агрохимия. - 1989. - №2. - С. 6-31.
 10. Кулаева О.Н. Гормональная регуляция физиологических процессов у растений на уровне синтеза РНК и белка. - М., 1982. – 182 с.
 11. Куперман Ф.М. Морфофизиология растений. - М.: Высш.школа, 1977. – 287 с.
 12. Лебедев С.И. Физиология растений. - М.: Колос, 1982. – 463 с.
 13. Либберт Э. Физиология растений. - М.: Мир, 1976. – 580 с.
 14. Мусієнко М. М. Фізіологія рослин.- К.: Либідь, 2005.- 808с.
 15. Нобел П. Физиология растительной клетки. - М.: Мир, 1973. – 287 с.
 16. Полевой В.В. Физиология растений. - М.: Высшая школа, 1989. - 464 с.
 17. Полевой В.В., Саламатова Т.С. Физиология роста и развития растений.-Л.: ЛГУ, 1991. – 270 с.
 18. Проценко Д.П. Фізілогія рослин. - К.: Вища школа, 1978. – 352 с.
 19. Рубин Б.А., Ладыгина М.Е. Физиология и биохимия дыхания растений. - М.: МГУ, 1974. – 511 с.
 20. Саламатова Т.С. Физиология растительной клетки. - Л.: изд-во ЛГУ, 1983. -  232 с.
 21. Терек О.І., Романюк Н.Д. Ріст рослин та використання регуляторів росту в сільському господарстві // Сільський господар. 1999. №1. - С. 6-7.
 22. Шабельская Э.Ф. Физиология растений. - Минск: Вышейшая школа, 1987. - 320 с.
 23. Якушкина Н.И. Физиология растений. - М.: Просвещение, 1980. - 303 с.
101
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.