Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості загартування дітей дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 
ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ І. Фізіологічні основи загартування
Розділ ІІ. Використання загартовуючих процедур дітей дошкільного віку
2.1. Загальні правила застосування загартовуючих процедур для дітей дошкільного віку
2.2. Характеристика традиційних процедур загартовування для дітей дошкільного віку
2.3. Протипоказання до загартовування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Відомо, що здоров'я людини на 10-20% залежить від спадковості, 10-20% - від стану навколишнього середовища, 8-12% - від рівня охорони здоров'я і на 50-70% - від способу життя. Здоровий спосіб життя - це раціональне харчування, заняття спортом, відмова від алкоголю і паління і багато чого іншого. Важливу роль у процесі формування у дитини правильного відношення до здорового способу життя відіграє і загартовування. Ріст числа часто хворіючих дітей, особливо у віці до 3 років, у нашій країні за останні роки робить цю проблему надзвичайно актуальною.

Актуальність проблеми зогострюється також за рахунок того, що за останні роки велику заклопотаність викликають основні медико-демографічні показники (дитяча смертність, смертність населення за віковими групами, очікувана тривалість життя). Несприятливі зрушення в стані здоров’я підростаючого покоління приносять нашій країні великі соціальні та економічні збитки: знижується трудовий і оборонний потенціал держави; погіршення здоров’я є причиною нещастя багатьох сімей та нереалізованих можливостей багатьох особистостей.
Загартовування - це наукове обгрунтоване систематичне використання природних факторів для підвищення стійкості організму до несприятливих чинників навколишнього середовища. Загартовування не просто зміцнює організм, поліпшує кровообіг, нормалізує обмін речовин і підвищує тонус центральної нервової системи, загартовування дійсно зміцнює імунітет. Загартована дитина не боїться переохолодження, перепадів температури, холодного вітру - загартовані діти дуже рідко хворіють.
Під загартовуванням у більш вузькому значенні слід розуміти різні заходи, пов’язані з раціональним використанням природних сил для підвищення опору організму шкідливим впливам різних метеорологічних факторів. Органiзм людини влаштований таким чином, що малорухливий спосiб життя швидко приводить до погiршення здоров’я. При цьому поступове руйнування органiзму i виснаження фiзичних i iнтелектуальних сил збiльшується з кожним днем.
Мета роботи – визначини основні шляхи і напрямки традиційних форм загартування дітей дошкільного віку, їх механізми і особливості.
Об’єктом дослідження є діти дошкільного віку.
Предмет дослідження – особливості процесу загартовування організму дітей дошкільного віку.
Завдання дослідження:

 • описати фізіологічні основи загартування;
 • визначити загальні правила застосування загартовуючих процедур для дітей дошкільного віку;
 • дати характеристику традиційних процедур загартовування для дітей дошкільного віку;
 • проаналізувати протипоказання до загартовування.

Питаннями загартовування і його позитивного впливу на всі системи організму людини займалося багато вчених, вихователів, педагогів. Теоретичні засади фізичного виховання дошкільників розроблені у працях Л.Д. Глазиріної, А.В.Кенемана, Д.В. Хухлаєвої, Т.І. Осокіної, А.М.Стасюка, Н.А.Журавльової та ін. Методичним аспектам педагогічної роботи із загартування дітей дошкільного віку присвячені розробки П.Ф. Лесгафта, Е.С. Вільчковського, В. П. Семененко та О. Л.  Богініча.

 

Список використаних джерел: 
 1. Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. М.: Физкультура и спорт, 1987. – 310 с.
 2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.О. Медична валеологія. – К.: Здоров’я, 1998. – 248 с.
 3. Бабин І.І., Царенко А.В., Черняк В.М., Яцук Г.Ф. Пізнай себе. Матеріали до курсу "Валеологія".- Тернопіль: ТДПІУО, ТОШО, 2002. – 232 с.
 4. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку: навч.-метод. посібник для студ. пед. закл. освіти, працівників дошк. закл. освіти / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2001. – 140 с.
 5. Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье. – Л.: Наука, 1987. – 125 с.
 6. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології – К.: ІЗМН, 1997. – 224 с.
 7. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания: Учеб. пособие для студентов фак. физ. воспитания пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986. – 176 с.
 8. Валеологія (інформаційно-методичний збірник), К.: Знання України.-1996. – 336 с.
 9. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. - К., 2001. – 216 с.
 10. Воронцова И.М., Беленький Л.А. Закаливание детей с применением интенсивных методов. Метод. рекомендации. - С.-Петербург, 1990. – 99 с.
 11. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. - М.: Владос, 1999. – 46 с.
 12. Грушко В.С. Основи здорового способу життя. - Тернопіль – 1999. – 368 с.
 13. Дубовис М.С. Твій фізичний гарт. – К.: Здоров’я, 1983. – 80 с.
 14. Егоров Б.Б., Змановский Ю.Ф. Система эффективного закаливания // Начальная школа. – 2000. - № 7. – С.11-13.
 15. Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура. – М.: Медицина, 1993. – 432 с.
 16. Зільман С.Л., Зільман В.Л., Шевченко С.М. Гігієнічне виховання учнів: Посібник для вчителів. – К.: Рад.шк., 1988. – 123 с.
 17. Змановский Ю.Ф. Воспитательно-оздоровительная работа в дошкольных учреждениях. Концептуальные положения. // Дошкольное воспитание. – 1993. - № 9. – С. 23-27.
 18. Змановский Ю.Ф., Кузнецова М.Н. Комплексное закаливание в дошкольных учреждениях. Методические рекомендации Минобразования РФ. - Нижний Новгород, 1992. – 76 с.
 19. Змановский Ю.Ф., Кузнецова М.Н., Баранова Н.В. Оздоровительно-профилактический комплекс в дошкольном учреждении // Дошкольное воспитание. – 1991. - № 10. - С.8-9.
 20. Змановский Ю.Ф., Лукоянов Ю.Е. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления детей: Труды 1 Международной научно-практической конференции / под ред. Ю.Ф. Змановского. - Дубна, 1992. – 456 с.
 21. Змановський Ю.Ф. Виховуємо дітей здоровими. – К.: Медицина, 1999. – 62 с.
 22. Иващенко Л.Я., Круцевич Т.Ю. Методика физкультурно-оздоровительных занятий. – К.:УТУФВС, 1994. – 126с.
 23. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1972. – С. 5-27.
 24. Кононський О. І. Здоров'я загартування і зимове купання. - Біла Церква : Мустанг, 2000. - 200 с.
 25. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. - М.: Просвещение, 1987. – 88 с.
 26. Лесгафт П.Ф. Руководство по физическому образованию детей дошкольного возраста. – М., 1982. – 388 с.
 27. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - М.: Просвещение, 1986. – 130 с.
 28. Полієвський С. А., Гук Е. П. Фізкультура і загартовування в сім'ї. – К.: Медицина, 2003. – 72 с.
 29. Праздников В.П. Закаливание детей дошкольного возраста - М., 1988..  – 84 с.
 30. Семененко В. П. Загартування в фізкультурно-оздоровчій роботі / Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. - К., 2005. – 196 с.
 31. Семененко В. П. Загартування в фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми старшого дошкільного віку / Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. - К., 2005. – 122 с.
 32. Спирина В.П. Закаливание детей. - М. : Просвещение, 1978. – 58 с.
 33. Стасюк А.М., Журавлева Н.А. О системе физкультурно-оздоровительной работы // Дошкольное воспитание. – 1997.  - № 9. - С. 39-42
 34. Сузарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. – М.: Медицина, 1991. – 430 с.
 35. Толкачев Б.С. Физкультурный заслон ОРЗ // Педиатрический журнал. - М.: Медицина, 1988. - С. 102-104.
 36. Филиппова С. К. К вопросу о программах физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ // Дошкольное воспитание. - 1999. - № 12. – С.19-22.
 37. Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. - М.: Просвещение, 1984. – 104 с.
 38. Цимбал Н.М. Практикум з валеології. Методи зміцнення фізичного здоров'я. Навчально-методичний посібник.- Тернопіль: "Навчальна книга - Богдан", 2000.-168 с.
 39. Шебенко В.И. Физическое воспитание дошкольника. – М., 1998. – 333 с.
 40. Щуліпенко І.М. Загальний і спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології. - К: Кий. – 266 с.
 41. Язловецкий В.С. Физическое воспитание детей и подростков с ослабленным здоровьем. – К.: Здоровье, 1991. – 232 с.
189
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.