Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Плата за ресурси і послуги

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Поняття та види плати за ресурси і послуги
2. Місце та роль ресурсних платежів у розвитку сталої економіки
3. Система платежів за митні та транзитні послуги
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Податкова система – невід’ємна складова людської цивілізації. Вона суттєво впливає на всі сторони соціально-економічного життя сучасного суспільства. Без науково обґрунтованої та раціонально сформованої податкової системи неможливо уявити сьогодні економічно розвинуту державу. Незважаючи на великі історичні досягнення щодо розвитку податкових систем в економічно розвинутих держава продовжуються пошуки їх оптимізації за рахунок найбільшого поєднання інтересів населення, суб’єктів підприємництва і держави.

На сучасному етапі реформування податкової системи України, тенденції розширення завдань органів місцевого самоврядування призводять до зростання потреби у видатках, що потребує пошуку нових форм, методів і механізмів мобілізації надходжень до усіх видів місцевих бюджетів. Відповідно, виконання функцій органами місцевої влади та створення належних умов соціально-економічного зростання держави потребують забезпечення стабільними, реальними та вагомими джерелами формування доходів бюджетів усіх рівнів.

Підвищення результативності фінансової діяльності держави передбачає докорінну перебудову податкової системи і вдосконалення такого важливого її механізму, як ресурсні платежі. Ефективне використання інституту ресурсних платежів є важливим способом зміцнення фінансової системи України. 

Розробленню інституціональних підвалин функціонування ресурсних платежів в податковій системі України приділено увагу у наукових працях та практичних напрацюваннях вчених, які займаються дослідженням проблем оподаткування: О. Віленчук [1], І. Б. Назаркевич та А. В. Козюк [4], П.С. Покатаєв [6], Л.Д. Тулуш [8] та ін. 

 

Список використаних джерел: 
  1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 01.04.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2755-17
  2. Віленчук О. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України / О. Віленчук // Економіка України. – 2009. – № 3 (568). – С. 80-91.
  3. Галиця І. Інновації у контексті економіко-екологічних процесів / І. Галиця // Вісник НАН України. – 2004. – № 3. – С. 10-23.
  4. Голян В.А. Природокористування як сфера економічних відносин: супе-речності та пріоритети // Економіка та держава. – 2007. – № 6. – С. 20-22.
  5. Назаркевич І. Б. Значення ресурсних платежів у систему оподаткування України / І. Б. Назаркевич, А. В. Козюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.3. – С. 191-198.
  6. Островецький В. І. Система фіскальних інструментів розподілу природно-ресурсної ренти в Україні та перспективи її трансформації. / В.І. Островецький // Економіка ринкових відносин. – 2008. – №1. – С. 133-142.
  7. Покатаєв П.С. Ресурсні платежі в системі формування місцевих бюджетів / П.С. Покатаєв // Держава та регіони. – 2012 р. – №3. – С. 118-122.
  8. Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Вид-во “Консультант”, 2013. – 276 с.
  9. Тулуш Л.Д. Ресурсні платежі як важелі державного регулювання процесів вітчизняного природокористування // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії / Тулуш Л.Д., Боровик П.М., Захарчук О.А. – 2010.- Вип. 1.- С.176-184.
  10. Фінансові механізми екологічної політики // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – Вип. 3-4 / голов. ред. О.П. Степанов. – К.: НАНУ, 2004. – С. 744-752.
10833
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.