Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль чоловіка у сучасній сім'ї

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ВСТУП
1. Психологічний зміст та сучасні тенденції розуміння ролі батька в сучасній сім’ї
2. Історичні підходи до усвідомлення ролі чоловіків у сім’ї
3. Роль сучасного батька у підготовці юнаків до усвідомленого батьківства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вступ: 

ВСТУП
Роль батька в сім’ї протягом останнього десятиріччя зазнала значних змін через темпи сучасного життя й суспільні виклики, які постали перед українськими чоловіками. Сучасні умови економічного, культурного, суспільного розвитку молодої української держави значною мірою відкорегували роль батька і матері у справі батьківства, коли брати до уваги їх професійну зайнятість, рівень безробіття в державі, рівень життя, тиск масової культури, сучасні культурні стереотипи й уявлення про батьківство і сімейне життя. Наприклад, матері все частіше прагнуть скоро повертатися до своєї професійної діяльності після народження дитини, а догляд за дитиною доручають найманій доглядальниці. З іншого боку, чоловіки все більше стають залученими у процес догляду за власними дітьми, й порівно розділяють зі своїми дружинами домашні обов’язки.
Однак дуже часто чоловіки приділяють більшу частину свого часу професійній діяльності, налагодженню соціальних контактів зі своїми партнерами, тобто діяльності поза власною сім’єю, оправдовуючи такий стан справ турботою про добробут сім’ї.
Успішне батьківство передбачає налагодження і плекання дружніх стосунків з дитиною, присвята свого часу дитині, процес дисциплінування, навчання дитини, формування у неї здорової самооцінки, широкого кругозору, плекання психо-емоційної близькості, час присвячений розвагам та іграм з дитиною. Батько покликаний відіграти вагому роль у справі формування добрих навиків самодисципліни, самоконтролю, відповідальності у дитини за власні вчинки, адже батько уособлює моральний авторитет і міцність традицій у власній сім’ї.
Сучасні науковці підкреслюють важливість участі батька в процесі догляду і виховання своїх дітей. Вони закликають чоловіків більше часу проводити у колі власної сім’ї, приділяючи увагу спілкуванню з дітьми. Оскільки від стану стосунків батька із своєю дитиною залежить рівень успішності дитини в школі, об’єм її інтересів та зацікавлень, рівень соціалізації та вміння налагоджувати дружні стосунки зі своїми ровесниками, формування навиків самостійної й відповідальної поведінки й багато іншого.

Список використаних джерел: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Алексеева А.В. Трансформация семейных ролей мужчины и женщины в современном украинском обществе / А.В. Алексеева // Семейная психология и семейная терапия. – 2003. – № 4. – С. 25.
 2. Андрейко А. В. Батьківство як психологічний феномен / А. В. Андрейко // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. академіка С. Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2006. Вип. 29. 604 с. – С. 57-63.
 3. Архиреева Т.В. Гендерная идентичность мужчин как детерминанта мотивационно-ценностных компонентов отцовства / Т.В. Архиреева // Семейная психология и семейная терапия. – 2007. – № 1 – С. 27.
 4. Астахов В. М. Сучасний погляд на підготовку до батьківства з позиції функціонування особистості / В. М. Астахов // Здоровье женщины . – 2009. – № 7. – С. 181-184.
 5. Беляева Т.Е. Стереотипы современного отцовства / Т.Е. Беляева, О.В. Сокол // Материалы Второй Всероссийской научной конференции “Психо-логические проблемы современной российской семьи”. В 3-х ч. Ч. 1 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 123-133.
 6. Борисенко Ю.В. Психология отцовства: монография / Ю.В. Борисенко. – М.: Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2007. – 200с.
 7. Гудзь Т. Проблема батьківства в сучасному суспільстві / Т. Гудзь, Г. Кошонько // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – Т.1. – Вип. 2. – С. 127-129.
 8. Кон И.С. Отцовство как компонент мужской идентичности / И.С. Кон // Демоскоп-wеекlу. – 2006. – № 237.- С. 236-238.
 9. Кон И.С. Отцовство как социокультурный институт / И.С. Кон // Педа-гогика. – 2005. – № 9. – C. 3-16.
 10. Коркина Н.А. Отцовство в современной семье / Н.А Коркина // Семейная психология и семейная терапия. – 2003. – № 4. – С. 48-54.
 11. Марковская И.М. Мужские семейные роли в картине мира разных поко-лений / И.М.  Марковская // Семейная психология и семейная терапия. – 2003. – № 4. – С. 56.
 12. Овчарова Р. В. Психология родительства: учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений / Р. В. Овчарова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2000. – 368 с.
 13. Павлов И.В. Психология отцовства: Обзор исследований и некоторые выводы о современном состоянии проблемы / И.В.  Павлов // Перина-тальная психология и психология родительства. – 2008. – № 4. – С. 78-95.
 14. Попельнюх Н. М. Батьківство як цінність чоловіка: індивідуальний та соціальний контекст / Н. М. Попельнюх // Пробл. заг. та пед. психології: зб. наук. пр . – 2011. – 13, ч. 3. – С. 323-330.
87
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.