Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток життя на Землі

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
60 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Класифікація гіпотез походження життя
2. Домінуюча теорія походження життя Опаріна-Холдейна
3. Сучасні аспекти глобальної теорії походження життя
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Навколо питання про суть життя завжди точилася гостра боротьба між матеріалізмом і ідеалізмом, між наукою і релігією.

Матеріалісти вважають, що основу світу становить матерія-об’єктивна реальність, яка існує незалежно від свідомості і дана людині в її відчуттях. Вони пояснюють усі явища, в тому числі і життя, виходячи з властивостей матерії, намагаючись зрозуміти світ, виходячи з нього самого.
Ідеалісти пояснюють явища природи дією надприродних, непізнаваних ідей. Матерію вони вважають нездатною до розвитку, тому і життя розглядають як прояв якогось нематеріального начала - «душі», «всесвітнього Духа», «життєвої сили», «божественного розуму», якого не можна пізнати. Це начало, за міркуванням ідеалістів, становить суть життя.
На сьогоднішньому уроці вам пропонується ознайомитися з донауковими уявленнями про виникнення життя, сучасними науковими даними про життя, про історію розвитку Землі, як планети та процеси виникнення і розвитку життя на ній.
Питання про розвиток життя на Землі має не лише світоглядне значення, а також величезне значення у розвитку природознавства в цілому, для керування процесами життя в інтересах людини.
Прогресивний англійський вчений Джон Берн, автор книжки «Виникнення життя» писав: «Головний практичний мотив для вивчення виникнення життя полягає в тому, що б цього ми незможемо зрозуміти сучасне життя іне зможемо керувати ним».
Уявлення щодо виникнення Землі і життя на ній, та і в усьому Всесвіті, різноманітні і далеко не достовірні. Зокрема, згідно з теорією стаціонарного стану, Всесвіт існував вічно. Згідно з іншими гіпотезами, Всесвіт міг виникнути із згустку нейтронів внаслідок «Великого вибуху», народився в одній з чорних дір, або ж був створений Творцем. З виключно філософської точки зору, наука не може спростувати тезу про божественне створення Всесвіту, тому що саме поняття «доказу» може трактуватися дуже відмінно від прийнятого у сучасній науці.

 

Список використаних джерел: 
  1. Від Пастера до Вернадського: проблема походження життя на Землі / С.П. Руда // Наука та наукознавство. - 2004. - № 4. - С. 105-110.
  2. Еволюція поглядів щодо походження життя на Землі / Л.О. Клименко // Наука та наукознавство. - 2006. - № 1. - С. 57-64.
  3. Концепції сучасного природознавства: Навч. посіб. / В.М. Ігнатенко, С.І. Кшнякіна; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2003. - 110 с.
  4. Основи антропогенезу: Навч. посіб. / Ред.: О.І. Федоренко; Уклад.: О.І. Бондар; Держ. екол. ін-т Мінприроди України; Гуманіт.-техн. ін-т; Харк. ін-т екології і соц. захисту. - К.: ДЕІ; Х.: ГТІ, 2005. - 85 с.
  5. Основи системної біології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.І. Околітенко, Д.М. Гродзинський. - К.: Либідь, 2005. - 358 с.
  6. Основні шляхи антропогенезу: Навч. посіб. / І.О. Огінова; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2001. - 48 с.
105
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.